Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Koopsubsidie

Koopsubsidie

Een maandelijkse, belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten. Subsidie word berekend op basis van een toetsinkomen, de koopsom, de hypothecaire leensom en leeftijd. Hoe meer er verdient wordt, hoe lager de subsidie zal zijn.