Voorbehoud(en)

U krijgt de hypotheek alleen als de documenten die u moet aanleveren en de voorwaarden waar u aan moet voldoen, overeenstemmen met de uitgangspunten waarop de offerte is gebaseerd.

Terug naar begrippenlijst