Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

 

Transparant beloningsbeleid

De medewerkers bij Van Bruggen Adviesgroep worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze medewerkers een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen. Of een medewerker in aanmerking komt voor de variabele beloning en wat de hoogte van die variabele beloning dan is, is afhankelijk van een aantal criteria (waarvan tenminste 50% niet-financiële criteria). Artikel 1:120 lid 2a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is op onze onderneming niet van toepassing. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van consument en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers.

Klachten

Je mag van onze organisatie verwachten dat wij er alles aan doen om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het zijn dat je niet geheel tevreden bent over (onderdelen van) onze dienstverlening. Wanneer Van Bruggen Adviesgroep niet aan je verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij je dit direct bij je adviseur te melden. Alleen op die manier kunnen wij als organisatie de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. Heb je een klacht? Dan wijzen wij je graag op onze klachtenprocedure.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak