De diensten en tarieven kunnen per Van Bruggen Adviesgroep vestiging verschillen. Kijk op de site van de vestiging voor meer informatie over de diensten en tarieven.

DIENSTVERLENING CENTRALE ORGANISATIE

Keurmerk Financiële Dienstverlening

Het Keurmerk Financiële Dienstverlening is het bewijs van de kwaliteit van een financieel dienstverlener. Het betekent dat Van Bruggen Adviesgroep aan hoge eisen voldoet. Dit zijn hogere eisen dan de Wet op het financieel toezicht verplicht, vooral op het gebied van vakbekwaamheid en klanttevredenheid.

Transparant beloningsbeleid

Onze medewerkers bij Van Bruggen Adviesgroep BV te Apeldoorn worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze medewerkers een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen. Of een medewerker in aanmerking komt voor de variabele beloning en de hoogte is afhankelijk van een aantal criteria, waarvan tenminste 50% niet-financiële criteria. Artikel 1:120 lid 2a van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van consument en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers.

Documenten

Klachten

U mag van onze organisatie verwachten dat wij alles in het werk stellen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het zijn dat u over onderdelen van onze dienstverlening niet geheel tevreden bent. Wanneer Van Bruggen Adviesgroep niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij u dit bij uw adviseur te melden. Alleen op die manier zijn wij als organisatie in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.
Heeft u een klacht? Dan wijzen wij u graag op onze klachtenprocedure.