Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Traditionele levenhypotheek

Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een traditionele levenhypotheek af te sluiten. In bepaalde situaties geldt een overgangsrecht, namelijk:

  • Als u op 31 december 2012 een woning in bezit had waarop een hypotheek was gevestigd;
  • Als u in 2012 uw woning had verkocht en was gaan huren. De hypotheekschuld valt dan onder het overgangsrecht indien u in 2013 een nieuwe woning heeft gekocht;
  • Als u in 2012 een woning had gekocht, ook al was dat voor de eerste keer. U valt dan nog onder de oude fiscale regels en u werd niet verplicht een eigenwoningschuld met annu├»taire aflossing aan te gaan om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek;
  • Als u in 2012 nog onherroepelijk en schriftelijk met een aannemer een verbouwing overeengekomen was. Dan valt de daarvoor aangegane schuld nog onder de oude regels, ook wanneer de lening pas in 2013 werd afgesloten. De verbouwing moest dan wel in 2013  zijnafgerond.

Bij een traditionele levenhypotheek belegt u in een levensverzekering om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te kunnen lossen. De einduitkering kent een minimumgarantie. Door winstdeling wordt deze hoger als de betrokken verzekeraar (meer) winst maakt.

De voordelen:

  • U lost niet direct af op de hypotheek, waardoor de rente gedurende de gehele looptijd aftrekbaar blijft;
  • Er is een gegarandeerd eindkapitaal.

De nadelen:

  • Door de vaak hoge (beleggings- en/of verzekerings)kosten is de premie meestal hoger dan bij een spaarhypotheek;
  • Voor een groot deel van de kapitaalopbouw bent u afhankelijk van winstdeling. Die winstdeling is afhankelijk van beleggingsresultaten. Daardoor is vooraf niet bekend of dit genoeg is om aan het einde van de looptijd de hypotheekschuld te voldoen.

Terug naar begrippenlijst