Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Boeterente

De boeterente is een boete die u krijgt indien u de hypotheek vervroegd aflost of indien u de hypotheek vervroegd oversluit. Meestal wordt de boeterente alleen in rekening gebracht door de geldverstrekker indien de marktrente lager is dan de rente die u bij de huidige hypotheek heeft. De boeterente is een fiscale aftrekpost. Als u de boeterente meeneemt in de nieuwe hypotheek is dit gedeelte niet fiscaal aftrekbaar.

Terug naar begrippenlijst