Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt

Door allerlei omstandigheden kun je arbeidsongeschikt raken. Dit houdt in dat je door ziekte niet in staat bent om te werken of minder kunt werken dan eerst. Officieel ben je arbeidsongeschikt als je na twee jaar ziekte nog niet kunt werken of als je door je ziekte minder uren kunt maken dan voorheen. Je krijgt daardoor na die twee jaar geen of minder salaris uitbetaald van je werkgever. In plaats daarvan heb je mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Advies over jouw financiële opties?

 

Wat zijn de financiële consequenties van arbeidsongeschikt zijn?

Als je niet meer kunt werken of minder kunt werken dan voorheen, dan heeft dat ook gevolgen voor je financiële situatie. In Nederland geldt dat je werkgever, onder bepaalde voorwaarden, verplicht is om je nog twee jaar je volledige salaris door te betalen. Kun je na die twee jaar nog steeds niet (volledig) werken, dan heb je mogelijk recht op een WIA-uitkering. Dit geldt overigens alleen als je voor minimaal 35% arbeidsongeschikt bent verklaard.

Die uitkering valt meestal lager uit dan wat je gewend was te verdienen in loondienst. Dat betekent dus dat je inkomen omlaag gaat.

Ben je ondernemer? Dan heb je geen baas en kun je dus niet de eerste twee jaar van ziekte door een baas uitbetaald worden. Je kunt dit risico opvangen door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarmee verzeker je jezelf van een bepaald bedrag aan uitkering als je (deels) arbeidsongeschikt raakt.

Wat je situatie ook is, het is goed om na te denken over eventuele gevolgen van arbeidsongeschikt raken. En zit je in die situatie, ga dan eens met een financieel adviseur om tafel te zitten om je mogelijkheden helder te krijgen. Wellicht zijn er manieren om je uitkering aan te vullen.

Oscar NoorlagTip: Arbeidsongeschikt raken heeft gevolgen voor je financiën. Een financieel adviseur kan je helpen om al jouw opties helder te krijgen. Zo weet je precies waar jij in jouw situatie slim aan doet.

Financieel advies nodig?

Ben je benieuwd wat jij bij voorbaat kunt regelen om arbeidsongeschiktheid af te dekken? Of ben je arbeidsongeschikt en wil je weten wat jouw financiële mogelijkheden zijn om alsnog goed rond te komen? Onze financieel adviseurs helpen je verder. Het eerste oriëntatiegesprek is altijd gratis.

Gratis oriëntatiegesprek

Mensen vragen ook

Als je volledig afgekeurd bent en blijvend arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. Die uitkering is altijd minimaal 75% van het WIA-maandloon. In uitzonderlijke situaties (bij bijvoorbeeld kangdurige verzorging) kan dit oplopen tot maximaal 100%.

Als je minimaal twee jaar ziek bent, heb je recht op een WIA-uitkering. Wel moet je daarvoor voor minstens 35% arbeidsongeschikt zijn. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen. Ben je 100% arbeidsongeschikt, dan krijg je een IVA-uitkering. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je soms een WGA-uitkering. Doel is om te stimuleren dat de gedeeltelijke arbeidsongeschikt werkt voor het deel dat hij/zij dat nog kan. Hoe meer je werkt, hoe hoger het inkomen, dat wil zeggen de combinatie van het arbeidsinkomen van de werkgever en de WGA-uitkering.Lees meer over de verschillende uitkeringen op UWV.nl.