Erfpachtcanon

Wordt de grond in erfpacht uitgegeven, dan betaalt u daarvoor jaarlijks een erfpachtcanon. Dit is een vast huurbedrag aan de grondeigenaar, meestal de gemeente.

Terug naar begrippenlijst