Premie

Dit is het bedrag dat u betaalt voor een verzekering. Dit bedrag kan bijvoorbeeld bestaan uit risicopremie, spaarpremie en administratiekosten.

Terug naar begrippenlijst