Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Fiscaal geruisloos voortzetten polis

Fiscale voortzetting van een Kapitaalverzekering Eigen Woning betekent dat u de levensverzekering (kapitaalverzekering) die gekoppeld is aan uw hypotheek beëindigt en een gelijkwaardige verzekering afsluit bij een andere verzekeraar, zonder dat u hier fiscaal nadeel van ondervindt.

Wanneer een levensverzekering is gekoppeld aan een hypotheek (bijvoorbeeld in geval van een spaarhypotheek), dan valt deze verzekering veelal in Box 1 bij de belastingdienst. De twee voornaamste voordelen hiervan zijn:

  • U mag een groot bedrag belastingvrij ontvangen aan het einde van de looptijd (bij 15 jaar looptijd is dit € 32.500,- per persoon, bij 20 jaar € 143.000,-);
  •  U hoeft tussentijds nooit Vermogens Rendementsheffing (ook wel vermogensbelasting) te betalen aan de belastingdienst.

Wanneer u de verzekering beëindigt (bijvoorbeeld bij het oversluiten van uw hypotheek) kunt u dit fiscaal geruisloos laten doen. Dit betekent dat uw huidige verzekeraar het bedrag dat u op dit moment heeft opgespaard (minus eventuele kosten voor afkoop van de polis) ineens doorstort naar de verzekeraar waar uw nieuwe polis gaat lopen. Zorg er bij een oversluiting altijd voor dat de einddatum van de nieuwe polis gelijk is aan die van de oude polis.

Er zitten diverse (mogelijke) nadelen aan het beëindigen van een kapitaalverzekering, waaronder de afkoopkosten en een hogere overlijdensrisicopremie in de nieuwe polis. Vraag een adviseur om u te adviseren en te begeleiden in dit traject.

Terug naar begrippenlijst