Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Hypotheekofferte

Een hypotheekofferte is een aanbod van een geldverstrekker (bank of bank-verzekeraar). In de offerte zijn persoonsgebonden informatie en concrete gegevens opgenomen, zoals het financieringsbedrag, de nominale rente, de aflossingsvorm en de looptijd. De wijze waarop de geldverstrekker u deze informatie aanbiedt, moet voldoen aan een aantal gedragsregels en kwaliteitseisen, vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Toch blijft een hypotheekofferte een lastig leesbaar document, met veel moeilijke begrippen. Raadpleeg daarom onze Begrippenlijst.

In een hypotheekofferte doet de hypotheekverstrekker het aanbod om tegen bepaalde voorwaarden een geldlening te verstrekken. In de offerte wordt zeker het volgende genoemd:

  • Het hypotheekbedrag;
  • Het onderpand;
  • De rentevaste periode;
  • Het rentepercentage (reĆ«el en effectief);
  • De voorwaarde dat de verstrekte gegevens waarop de offerte is verstrekt ook correct zijn (zoals inkomensgegevens en dergelijke);
  • De geldigheidsduur van de offerte en de voorwaarden waarop deze eventueel verlengd kan worden;
  • De schuldenaren;
  • De andere voorwaarden waarop de geldlening wordt verstrekt, zoals de minimale executiewaarde, BKR-registratie e.d.

Terug naar begrippenlijst