Kapitaalverzekering bij leven

Dit is een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaald moment.

Terug naar begrippenlijst