Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Levenhypotheek

Voor 1 januari 2013 kon uit een veel groter aantal hypotheekvormen gekozen worden. Voor deze lopende hypotheken blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar. Deze hypotheekvormen kunt u ook nog voor nieuwe hypotheken afsluiten, maar dan is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar (en daarom is dat veelal niet interessant).

Bij de levenhypotheek lost u tijdens de looptijd niet af. In feite zijn er twee varianten. De traditionele levenhypotheek waarbij u een deel van het op te bouwen kapitaal gegarandeerd bij elkaar spaart en u daarnaast een stuk winstdeling kunt krijgen. 

De levenhypotheek (ook wel hypotheek met beleggingsverzekering genoemd) bestaat uit een aflossingsvrije lening gecombineerd met een levensverzekering (ook wel kapitaalverzekering genoemd). U betaalt rente over het geleende bedrag en daarnaast betaalt u maandelijks een premie voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd of eerder bij overlijden wordt met de opbrengst van de levensverzekering de lening in één keer, geheel of gedeeltelijk afgelost.

De voordelen: 

 • Maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd;
 • Het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen;
 • Bij een gelijkblijvende rente zijn de maandlasten constant;
 • De levensverzekering kan makkelijk worden meegenomen naar een andere hypotheekverstrekker.

De nadelen:

 • De hoogte van de uitkering van de levensverzekering is meestal niet gegarandeerd;
 • De kosten die door de verzekeraar worden ingehouden zijn vaak hoger dan die van de beleggersrekening;
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben.

 

Bij de tweede variant van een levenhypotheek, genaamd unit linked- en universal life-hypotheek, bouwt u kapitaal op door de premie te beleggen in beleggingsfondsen. Aan het einde van de looptijd kunt u de hypotheek geheel of gedeeltelijk aflossen met de uitkering van deze verzekering. Ook bij overlijden van u of uw partner vóór de einddatum van uw verzekering kan de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

De voordelen:

 • U geniet gedurende de totale looptijd de maximale renteaftrek;
 • U kunt belastingvrij sparen of kiezen voor een polis, die belast wordt in box 3;
 • Het uiteindelijke eindkapitaal kan hoger uitvallen dan het beoogde doelkapitaal;
 • Bij sommige producten is een deel van het rendement gegarandeerd.

De nadelen:

 • Het eindbedrag is onzeker en kan lager uitvallen dan het beoogde doelkapitaal;
 • U heeft geen invloed op de fondsen waarin wordt belegd;
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan nadelige fiscale gevolgen hebben.
Terug naar begrippenlijst