Profiteren van de lage rente? Download ons gratis whitepaper hier.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Je hypotheek bestaat uit een lening waarover je rente betaalt. De rente is de afgelopen jaren gedaald en staat op een heel laag niveau. Het totale bedrag dat je ieder jaar aan rente over je hypotheek betaalt, mag je in beginsel aftrekken van jouw belastbaar inkomen: de hypotheekrenteaftrek. Je belastbaar inkomen wordt hierdoor lager, waardoor je ook minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Je houdt per maand dus netto meer over van je inkomen. De rente die je betaalt voor je hypotheek is onder bepaalde voorwaarden maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Hypotheekrenteaftrek: hoe werkt het?  

Heb jij op of na 1 januari 2013 een lineaire hypotheek of een annuïteiten hypotheek afgesloten? Dan heb je doorgaans recht op hypotheekrenteaftrek, als je jouw hypotheek binnen 30 jaar aflost.

Heb jij jouw hypotheek voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan mag je hypotheekrente meestal ook aftrekken bij andere hypotheekvormen, zoals een aflossingsvrije hypotheek of een spaarhypotheek.

Afbouwen hypotheekrenteaftrek

In de politiek is de hypotheekrenteaftrek een heet hangijzer. Tegenstanders zien het als een koopsubsidie en een systeem dat alleen woningbezitters voordeel biedt en huurders niet. Binnen de Europese Unie is Nederland het enige land dat nog zoveel voordelen biedt rondom de renteaftrek. De politiek heeft verschillende maatregelen genomen om de hypotheekrenteaftrek te beperken de komende jaren.

Sinds 1 januari 2014 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens ieder jaar met 0,5% afgebouwd. Vanaf 2020 is deze afbouw versneld naar 3% per jaar. Deze afbouw zal duren tot en met 2023. De aftrekbare percentages gaan van 46% in 2020 naar 43% in 2021, om in 2022 verder te dalen naar 40% en 37,05% in 2023. De hypotheekrenteaftrek gaat in de toekomst dus niet verdwijnen. Wel zal de aftrek behoorlijk lager zijn dan op dit moment.

Vanaf 2023 zijn de hypotheekrente en alle andere aftrekbare kosten voor de eigen woning maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 37,05%. Dit geldt alleen voor de hogere inkomens, vanaf € 68.507 per jaar, vóór aftrekposten.

hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek berekenen

Om te berekenen hoeveel rente je mag terugvragen, moet je niet alleen uitgaan van het rentebedrag op je jaaroverzicht. De rente wordt verminderd met het eigenwoningforfait, een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Het bedrag dat je overhoudt, kun je terugvragen aan de Belastingdienst. Dat kan op twee manieren: elke maand een voorschot krijgen op je bankrekening, of verrekenen tijdens je jaarlijkse belastingaangifte.

Hoe bereken ik de hypotheekrente? Hoe kom ik van een bruto hypotheeklast uit op mijn netto hypotheeklast?

In twee eenvoudige voorbeelden laten we zien hoeveel hypotheekrenteaftrek je kunt krijgen, waarbij we ook rekening houden met de bijtelling van het eigen woningforfait. Het eerste voorbeeld geldt voor inkomens tot € 68.507,- en het tweede voorbeeld gaat over hogere inkomens.

Voorbeeld 1
Stel je hebt een inkomen van € 60.000,- en een annuïteitenhypotheek van € 260.000,- en je woning heeft een WOZ-waarde van € 300.000,-.  Bij een rente van 2% bedraagt de bruto maanlast € 961,-. Deze bruto maandlast bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
Stel dat het rentedeel op jaarbasis € 5013,- bedraagt, dan mag je dit aftrekken bij het berekenen van de inkomstenbelasting. Aan de andere kant moet je een bedrag bijtellen voor het eigenwoningforfait, namelijk 0,5% van de WOZ-waarde. In dit voorbeeld is dat € 1.500,-.

Per saldo mag je dus € 3.513,- aftrekken (namelijk € 5.013,- min € €1.500,-). Doordat je belastbaar inkomen lager wordt, bespaar je 37,1% aan inkomstenbelasting en dat scheelt € 1.303,- op jaarbasis. Op maandbasis is dat bijna € 109,-, waardoor je netto hypotheeklast uitkomt op € 852,-. Bij gelijkblijvende belastingtarieven stijgt bij een annuïteitenhypotheek de netto hypotheeklast elk jaar een klein beetje, omdat het rentedeel in de maandelijkse betaling steeds kleiner wordt en het aflossingsdeel steeds groter.

Voorbeeld 2
In dit voorbeeld voor een hoog inkomen, maken we voor de eenvoud de berekening iets eenvoudiger dan die in werkelijkheid is, maar de uitkomst komt wel overeen.

Stel je hebt een inkomen van € 120.000,- en een annuïteitenhypotheek van € 450.000,- en je woning heeft een WOZ-waarde van € 600.000,-.  Bij een rente van 2% bedraagt de bruto maanlast € 1.663,-. Deze bruto maandlast bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
Stel dat het rentedeel op jaarbasis € 8.675,- bedraagt, dan mag je dit aftrekken bij het berekenen van de inkomstenbelasting. Aan de andere kant moet je een bedrag bijtellen voor het eigenwoningforfait, namelijk 0,5% van de WOZ-waarde. In dit voorbeeld is dat € 3.000,-.

De hypotheekrente mag je aftrekken tegen het maximale aftrekpercentage van 43% (2021), Dat betekent dat je € 3.730,- (43% van € 8.675,-) terugkrijgt van de rente, maar je moet € 1.485,- (49,5% van € 3.000,-) bij betalen wegens bijtelling van het eigenwoningforfait. Per saldo krijg je op jaarbasis € 2.245,- terug van de inkomstenenbelasting. Op maandbasis is dat € 187,-, waardoor je netto hypotheeklast uitkomt op € 1.476,-.

Heb je inkomen dat slechts iets boven de € 68.507,- ligt dan is de berekening nog ingewikkelder. Een deel van de aftrek valt dan in de maximale aftrek van 43% en een deel valt in het tarief 37,1%.

Hypotheekrenteaftrek aanvragen

Wil jij de hypotheekrenteaftrek maandelijks gestort krijgen op je bankrekening? Dat doe je door een voorlopige aanslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit is vooral geschikt voor mensen met een vast inkomen, bijvoorbeeld als je in loondienst bent. Laat een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep voor je bekijken welke manier van teruggave voor jou het best geschikt is. Daarmee voorkom je een vergissing of een naheffing.

Stopt jouw hypotheekrenteaftrek in 2031?

In 2001 is door de overheid besloten om de hypotheekrenteaftrek voor maximaal 30 jaar te laten gelden. Over 10 jaar, vanaf 2031, wordt het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek relevant voor een deel van de huiseigenaren. Tien jaar klinkt misschien ver weg, maar vanuit het oogpunt van financiële planning moet je soms wat verder vooruitkijken. Het is daarom verstandig om nu al te checken of dit gevolgen heeft voor je netto hypotheeklasten. Het kan geen kwaad om op tijd te checken hoe het plaatje voor de netto hypotheeklasten
eruit kan zien over tien jaar. Dit geldt dus vooral als je tussentijds aanpassingen hebt gedaan aan een hypotheek en/of een relatief hoge aflossingsvrije hypotheek hebt. Dan kun je indien nodig nu alvast maatregelen nemen.

Zo houd je elke maand het meest over

Kortom: een systeem dat simpel klinkt, maar waarbij deskundig advies jou helpt om maximaal voordeel te behalen. Van Bruggen Adviesgroep bekijkt graag samen met jou op welke manier je maandlasten zo laag mogelijk worden via de hypotheekrenteaftrek.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak