Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Erfbelasting

Erfbelasting

Bij overlijden gaat de erfenis van de overledene naar zijn of haar erfgenamen. Het gaat dan om alle bezittingen en schulden van de overledene. Dat zijn bijvoorbeeld geldbedragen, maar ook de koopwoning of kostbare spullen van de persoon. Als erfgenaam betaal je over het totaal aan bezittingen na aftrek van de schulden een bedrag aan erfbelasting. Hoeveel erfbelasting je betaalt, hangt ervan af wat je relatie tot de overledene is en hoeveel je erft.

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op je af. De financiën zijn dan waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt. Kun je hier hulp bij gebruiken? Onze financieel adviseurs staan je graag persoonlijk bij. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

Financieel advies aanvragen?

 

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

Via de Rekenhulp erfbelasting van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel erfbelasting jij moet betalen. Overigens is er altijd sprake van een vrijgesteld bedrag. De hoogte daarvan hangt af van wat je relatie tot de overledene was (als jullie partners waren ligt dit bedrag bijvoorbeeld hoger dan wanneer je een kleinkind bent). Tot de vrijstellingsgrens hoef je geen erfbelasting te betalen.

Over het bedrag boven die grens betaal je de geldende tarieven voor erfbelasting. Op de site van de Belastingdienst staan die opgesomd. Overigens hoef je in een aantal bijzondere situaties minder of zelfs geen erfbelasting te betalen. Zo hoef je geen erfbelasting te betalen over nabestaandenpensioen.

Marleen OverduinLet op: als je een erfenis ontvangt, moet je altijd aangifte doen voor de erfbelasting. Vul hiervoor het aangifteformulier erfbelasting in. Dit formulier krijg je automatisch toegestuurd door de Belastingdienst.

Financieel advies nodig?

Na het overlijden van een partner, ouder of andere dierbaren kan je financiële situatie er opeens heel anders uitzien. Misschien krijg je ook met lastige financiële kwesties te maken, zoals het verkopen van een woning.

Vind je het prettig als een financieel adviseur met je meekijkt? Onze adviseurs geven je graag persoonlijk en passend advies. Een oriëntatiegesprek plannen kan altijd en is bij ons volledig gratis en vrijblijvend.

Gratis oriëntatiegesprek

Mensen vragen ook

Je berekent de erfbelasting over alle bezittingen en schulden die de overledene nalaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld dat je erft, maar ook om een eventuele woning en kostbare spullen. Bekijk de actuele tarieven voor erfbelasting op de site van de Belastingdienst om te ontdekken hoeveel jij moet afdragen. Houd daarbij rekening met een vrijstellingsgrens. Tot dat bedrag is de erfenis die je ontvangt vrijgesteld van belasting.

Voor de erfbelasting over een huis is de WOZ-waarde leidend. Hier wordt de openstaande hypotheekschuld van afgetrokken. Je kunt hiervoor de WOZ-waarde gebruiken die geldt in het jaar van overlijden of in het jaar ná overlijden.