Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

WIA-uitkering

WIA-uitkering

Een WIA-uitkering is bedoeld voor als je door langdurige ziekte niet of minder kunt werken en dus ook minder verdient. De WIA-uitkering dient als vangnet om het inkomensverlies op te vangen. WIA is een afkorting voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze uitkering krijg je als je na twee jaar ziekte nog steeds niet ziek bent en dus geen loonbetaling van je werkgever meer ontvangt. Uiteraard moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om de uitkering te ontvangen.

Als je (deels) arbeidsongeschikt bent, heeft dat gevolgen voor je financiële situatie. Wil je weten hoe jij een en ander financieel goed kunt regelen? Je bent welkom voor een gratis oriëntatiegesprek met een van onze financieel adviseurs. Die helpen je hier graag bij.

Gratis oriëntatiegesprek

 

Twee soorten WIA-uitkering

Er bestaan twee typen WIA-uitkeringen:

  1. WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): een uitkering voor als je twee jaar of langer ziek bent en als de kans op herstel redelijk is.
  2. IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): een uitkering voor als je (bijna) niet kunt werken en als de kans op herstel klein is.

Hoeveel bedraagt mijn WIA-uitkering?

Hoeveel jij aan WIA-uitkering ontvangt, hangt af van meerdere factoren:

  • in welke mate je arbeidsongeschikt bent (volledig of voor een bepaald percentage);
  • wat je loon bij je laatste werkgever was;
  • wat je op dit moment nog zelf kunt verdienen met werk (als je kunt werken).

Quote: Voor ondernemers geldt geen WIA-uitkering. Als je ondernemer bent, kun je wel zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten als vangnet bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Die verzekering keert je dan een bedrag uit als je niet meer (volledig) kunt werken.

Hypotheek met WIA-uitkering, hoe zit dat?

Ontvang je een WIA-uitkering? Dan vraag je je misschien af of je nog wel een hypotheek kunt afsluiten. Voor de voorganger van de WIA (de WAO-uitkering) gold dat onder bepaalde voorwaarden het hele bedrag wordt meegenomen als inkomen bij het aanvragen van een hypotheek. Bij een WIA-uitkering geldt dit niet altijd.

Of jouw uitkering meetelt als inkomen bij de berekening van je maximale hypotheek, hangt af van de hypotheekaanbieder en van het type uitkering:

  • De IVA-uitkering wordt gezien als vast inkomen. De hypotheekaanbieder neemt deze volledig mee bij het berekenen van je hypotheek.
  • De WGA-uitkering is in principe tijdelijk en telt dus niet mee als vast inkomen. Daarom neemt de hypotheekaanbieder die niet mee om je maximale hypotheek vast te stellen.

Laat je adviseren over jouw hypotheekopties

Dat je arbeidsongeschikt bent, betekent niet standaard dat je geen hypotheek kunt krijgen. Misschien is dat voor jou wel een optie. Een hypotheekadviseur kan je exact vertellen wat jouw mogelijkheden zijn. Plan een gratis afspraak op een Van Bruggen-kantoor bij jou in de buurt.

Gratis kennismakingsgesprek

Mensen vragen ook

De eerste twee jaar dat je ziek bent en dus niet of minder kunt werken, zit je in de Ziektewet. Vanuit de Ziektewet betaalt je werkgever nog twee jaar je eerdere loon door. Ben je na die twee jaar nog steeds ziek? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Deze uitkering geldt voor als jij door ziekte ook na die twee jaar niet meer dan 65% van je oude loon kunt verdienen in loondienst.

 

Als je een IVA-uitkering ontvangt, dan geldt dat als inkomen en kun je daarmee een hypotheek krijgen. Je moet hiervoor wel bewijsstukken aanleveren: het toekenningsbesluit van het UWV. Daaruit moet blijken dat jij voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent verklaard.

Nee helaas. Een WGA-uitkering is een tijdelijke uitkering en geeft de hypotheekaanbieder dus weinig zekerheid. Daarom wordt het niet meegeteld als inkomen bij het berekenen van je maximale hypotheek. Je kunt met alleen een WGA-uitkering dus geen hypotheek afsluiten. Een hypotheek aanvragen is wél mogelijk als je de woning samen met een partner koopt die een vast inkomen heeft.