Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Conversie pensioen

Conversie pensioen

Bij een scheiding kun je kiezen voor de standaardverdeling van het ouderdomspensioen of voor conversie. De letterlijke betekenis van conversie van je pensioen is “omzetting”. Jullie kiezen er dan voor om van het deel van het ouderdomspensioen waarop de ex-partner recht heeft een eigen ouderdomspensioen voor diegene maken. Daardoor zijn jullie als ex-partners niet van elkaar afhankelijk voor de uitkering van het pensioen. Wat precies de betekenis van conversie van pensioen is en wat de voor- en nadelen ervan zijn, lees je hieronder.

Vrijblijvend pensioenadvies aanvragen?

Conversie pensioen betekenis

De letterlijke betekenis van conversie van je pensioen is “omzetting”. Het is een speciale afspraak die je kunt maken als jij en je ex-partner gaan scheiden. Het betekent dat je niet kiest voor de standaardverdeling van het ouderdomspensioen (“verevening”). In plaats daarvan laat je een deel van jouw ouderdomspensioen permanent omzetten in een eigen ouderdomspensioen voor je ex-partner (of andersom).

Je krijgt dit rechtstreeks van het pensioenfonds uitgekeerd en hebt daarvoor ook direct contact met het pensioenfonds; dit alles gaat niet via je ex-partner.

Conversie is alleen mogelijk als jij en je ex-partner het hier beide mee eens zijn en hier afspraken over maken in het echtscheidingsconvenant. Ook moet je dit uiteraard doorgeven aan het pensioenfonds en moet die hieraan mee willen werken. Anders geldt de standaardverdeling.

Oscar NoorlagLet op: Kies je voor scheiden van tafel en bed? Dan is conversie van het pensioen niet mogelijk. Dit kan alleen als jullie officieel gescheiden zijn of geen geregistreerd partnerschap meer hebben.

Wat zijn de voor- en nadelen van conversie pensioen?

Conversie van je pensioen heeft een aantal mogelijke voordelen:

  • Jij en je ex-partner zijn qua pensioen volledig onafhankelijk. Het maakt voor de uitkering van jouw pensioen bijvoorbeeld niet uit hoe lang je ex-partner leeft.
  • Je hebt de zekerheid over een vast bedrag.
  • Als je keuzes maakt zoals eerder met pensioen gaan, heeft dit niet direct gevolgen voor het pensioen van je partner. Ieder kan zelf bepalen wanneer het pensioen ingaat.
  • Je hoeft na conversie niets voor je pensioen te regelen met je ex-partner; dit gebeurt allemaal via het pensioenfonds.

Maar let op: er kleeft ook een belangrijk nadeel aan conversie. Als je ex-partner eerder overlijdt dan jij, wordt het voor de partner gereserveerde deel niet uitgekeerd. Je ontvangt dit deel van het pensioen niet alsnog zelf.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Wat de verschillen zijn tussen de standaardverdeling en conversie van je pensioen kun je het beste zien aan de hand van twee voorbeelden.

Standaardverdeling

Frans en Lieke scheiden na een huwelijk van vijftien jaar. Frans heeft tijdens hun huwelijk meer gewerkt dan Lieke. Hij heeft dan ook aanzienlijk meer ouderdomspensioen opgebouwd.

Bij de standaardverdeling geldt dat zowel Frans als Lieke recht heeft op 50% van het ouderdomspensioen dat de ander tijdens hun vijftien jaar huwelijk heeft opgebouwd. Lieke zal daarbij meer ontvangen dan dat ze aan Frans moet afstaan; Frans staat juist meer af dan dat hij ontvangt. Beide krijgen de 50% van het ouderdomspensioen pas uitbetaald als de ex-partner met pensioen gaat. Ze ontvangen dan rechtstreeks vanuit het pensioenfonds de helft van het pensioen.

Als Frans al vóór zijn pensioendatum overlijdt, heeft Lieke geen recht op haar deel van zijn pensioen. Omdat zij minder pensioen heeft opgebouwd, kan dit haar in financiële problemen brengen.

Overlijdt Lieke voor Frans’ pensioendatum? Dan heeft Frans recht op 100% van zijn pensioen, maar ontvangt hij niet een deel van het ouderdomspensioen van Lieke.

Conversie van pensioen

Kiezen Frans en Lieke voor conversie, dan wordt bepaald op welk deel van het ouderdomspensioen van de ander Frans en Lieke allebei recht hebben. Dit deel wordt omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor beide.

Lieke is er voor haar pensioenuitkering dan niet van afhankelijk of Frans na zijn pensioenleeftijd nog in leven is.

Overlijdt Lieke echter, dan wordt een deel van het ouderdomspensioen van Frans niet uitgekeerd. Hij ontvangt dit deel ook niet alsnog zelf.

Wat is verstandig voor jouw pensioen?

Conversie van je pensioen kan een verstandige oplossing zijn, maar is dat niet altijd. Wil je zeker weten dat jij en je ex-partner hierover een goede keuze maken? Laat dan een financieel adviseur meekijken voor persoonlijk advies.

Maak direct een afspraak met een financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep. Die geeft je graag advies over jouw situatie en kan jullie verder begeleiden bij de financiële afwikkeling van de scheiding.

Maak direct een afspraak