Kun jij ook besparen op je maandlasten? Download ons gratis whitepaper hier.

Waarom geld schenken aan je kind?

Kun je wel wat geld missen? Dan is dat misschien een goede reden om je kind een financiële gift te doen. Tot een bepaald bedrag is je gift vrij van belasting.

Het voordeel van geld schenken aan je kind is vanzelfsprekend: je kind krijgt er meer financiële ruimte door, bijvoorbeeld om een grote uitgave voor een huis of een studie te kunnen doen.

Maar een schenking heeft ook voordelen voor jou als schenker:

✔ Doordat met de schenking jouw vermogen daalt, hoef je ook zelf minder belasting af te dragen. Dat is vooral handig als een deel van je vermogen in box 3 valt en boven het heffingsvrij vermogen uitkomt.

✔ De geschonken bedragen zijn geen onderdeel van de erfenis die je uiteindelijk achterlaat. Dit betekent dat je erfgenamen over dit bedrag geen erfbelasting hoeven af te dragen. Daardoor blijft er voor hen meer van de erfenis over. Je geld afromen wordt zo’n schenking daarom ook wel genoemd. Het is een van de manieren om je vermogen na je pensioen goed te besteden. Daarom komt een schenking na het pensioen ook veel voor.

✔ Je hoeft mogelijk minder eigen bijdrage te betalen voor een zorginstelling als je wordt opgenomen. Met een schenking daalt je vermogen namelijk. Zorginstellingen baseren jouw maandelijks te betalen bijdrage op het bedrag dat je aan eigen vermogen hebt.

Benieuwd wat de gunstigste opties zijn voor jouw vermogen na je pensioen? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze financieel experts voor persoonlijk pensioenadvies

Maak een afspraak met een adviseur

Lees het whitepaper ‘Overwaarde gebruiken: wat kun je ermee?’

Overwaarde op je huis gebruiken, wat kun je ermee? Die vraag beantwoorden we uitgebreid in een whitepaper waarin we alle mogelijkheden voor je toelichten. Download gratis het whitepaper ‘Overwaarde huis gebruiken: wat kun je ermee?’ en doe er je voordeel mee.

Overwaarde whitepaper downloaden

Geld schenken aan een kind, welke opties zijn er?

Je kunt op twee manieren geld schenken aan je kind: via een jaarlijkse schenking of via een eenmalige schenking.

Ten eerste kun je jaarlijks een schenking doen van maximaal een bepaald bedrag. Om de schenking belastingvrij te kunnen doen, mag deze jaarlijkse schenking maximaal € 6.604,- per jaar zijn. Over het bedrag daarboven betaalt je kind schenkbelasting. Ook is de ontvanger verplicht om dit gedeelte van de schenking op te geven bij de Belastingdienst.

Ten tweede kun je ook een eenmalige schenking doen. Het gaat dan om een schenking van een eenmalig hoger bedrag, vaak met een bepaald bestedingsdoel (een huis of studie bijvoorbeeld) in het achterhoofd. Hoe hoog die eenmalige schenking maximaal mag zijn om vrijgesteld te zijn van belasting, is afhankelijk van het doel van de schenking.

In 2021 zijn de vrijgestelde bedragen als volgt:
 • Eenmalige schenking voor een huis: € 105.302,-
 • Eenmalige schenking voor een studie: € 55.996,-
 • Eenmalige gift zonder doel: € 26.881,-

 

Let op: voor een eenmalige schenking die onder de eenmalige vrijstelling valt, moet je kind altijd aangifte schenkbelasting doen. Dit moet hij of zij vóór 1 maart doen in het jaar na de schenking.

Eenmalige schenking voor een huis

Sinds 2017 is het mogelijk om belastingvrij iets meer dan een ton te schenken aan je kind of kleinkind voor een woning. Wil je je (klein)kind helpen bij het kopen van een huis? Dan mag je daarvoor eenmalig een extra hoge schenking belastingvrij doen. Het vrijgestelde bedrag hiervoor is in 2021 € 105.302,-.

Die schenking mag je kind gebruiken voor:

 • het kopen van een huis;
 • het verbouwen of verduurzamen van de eigen woning;
 • een aflossing van de restschuld op een verkochte woning;
 • het aflossen op de eigenwoningschuld;
 • het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Deze schenking hoef je niet in één keer te doen. Je kunt deze ook spreiden over een periode van twee of drie jaar. Zo kun je bijvoorbeeld elk jaar één derde van het totale maximale schenkbedrag geven.

Voor zo’n schenking gelden een paar voorwaarden:

 • Het kind moet het geld gebruiken voor een woning die hij zelf bewoont. Het mag dus niet om een tweede woning gaan.
 • Ook moet het kind schriftelijk kunnen aantonen dat het de schenking gebruikt voor een eigen woning.
 • Het kind is ten tijde van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud. Of de partner van het kind valt in die leeftijdscategorie.
 • De schenking moet binnen drie jaar na ontvangst volledig besteed zijn.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn voor een schenking? Een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep kan je hier deskundig advies over geven. Plan een eerste kennismaking!

Plan een kennismaking

 

Schenking voor een studie

Ook een schenking voor een studie is een mogelijkheid. Dat is bijvoorbeeld handig als je kind een prijzige studie wil volgen. Voor de studie mag je je kind eenmalig een belastingvrije schenking doen. Het maximale schenkbedrag is in 2021 € 55.996,-.

Let op: voorwaarde voor zo’n gift voor een studie is wel dat de studie minimaal € 20.000,- per jaar kost. De kosten voor levensonderhoud, bijvoorbeeld als je kind op kamers gaat, tellen hierbij niet mee. Ook mag je kind de schenking niet gebruiken om eerder ontstane studieschulden mee af te lossen.

Belangrijk is om voor een dergelijke schenking een akte te laten opstellen bij de notaris. Daarin staat voor welke studie de donatie is bestemd en wat de te verwachte kosten voor de opleiding zijn. Ook moet je hierin vastleggen dat het geschonken bedrag komt te vervallen als de ontvanger het niet uiterlijk binnen drie jaar heeft uitgegeven aan de studie.

Vrij te besteden schenking

Als je je kind de vrije keuze wilt geven in wat hij met de schenking doet, dan geldt hiervoor in 2021 een maximaal schenkbedrag van € 26.881,-. In dit geval kan het kind zelf kiezen over de besteding van de gift. Zo’n schenking mag je alleen doen als je kind (of zijn of haar partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Geld op papier schenken aan je kind

Verder is het mogelijk om je kind een schenking op papier te doen. Dit is een goede manier om erfbelasting te besparen. Het geld dat je schenkt, gaat in dit geval pas naar je kinderen wanneer jij komt te overlijden of wanneer er iets anders (wat je in een akte hebt vastgelegd) gebeurt. Je kunt bijvoorbeeld op papier zetten dat je schenking wordt gedaan zodra je in een verpleeghuis wordt opgenomen. Tot dat moment heb je zelf de beschikking over het geld. Een dergelijke schenking en de voorwaarden ervoor laat je meestal vastleggen bij een notaris.

Over een schenking op papier betaal je een bepaald percentage rente. Dit is elk jaar minimaal 6%. Dat bedrag maak je elk jaar aan je kinderen over. Dit kunnen ze zelf besteden aan wat ze maar willen.
Het is belangrijk om die rente echt elk jaar te voldoen. Anders telt de Belastingdienst alsnog het hele bedrag bij de erfenis op.

Herroepelijk schenken aan je kind

Nog een optie is herroepelijk schenken. Je doet dan wel een schenking aan je kind, maar legt daarbij op papier vast dat je de schenking alsnog kunt terugdraaien. Het kan zijn dat je de schenking alleen laat terugdraaien in specifieke situaties, maar je kunt er ook voor kiezen dat je de schenking om welke reden dan ook op elk moment mag terugdraaien. Hoe dat zit, leg je vaak vast in een akte. De meeste mensen laten dit door een notaris doen, zodat alles goed geregeld is.

Zo’n herroepelijke schenking is in verschillende situaties handig. Er kan zich altijd een situatie voordoen waarin je de schenking toch niet kunt of wilt doen. Stel bijvoorbeeld dat je kind in de bijstand komt. In dat geval is het handig als je jouw schenking niet direct doet, omdat mensen pas recht hebben op bijstand nadat ze hun eigen vermogen hebben opgemaakt. Ook kan het zijn dat je zelf een keer krap bij kas zit. Dan is het fijn dat je niet aan de schenking vastzit.

Verder is er de mogelijkheid om bij de notaris een bewindvoerder aan te stellen (of je kunt jezelf tot bewindvoerder benoemen). In dat geval bepaalt de bewindvoerder (of jijzelf) samen met het kind waar hij de schenking aan uitgeeft. Dit bewind kun je instellen totdat je kind hooguit 30 jaar is.

Geld schenken aan je kleinkind

Een schenking kun je niet alleen doen als ouder. Zo mogen grootouders ook een schenking doen aan hun kleinkind. Voor grootouders geldt in 2021 een maximale belastingvrije schenking van € 3.244,-.

Of toch geld sparen?

Een andere optie is om te sparen voor je (klein)kind. Hiervoor kun je een speciale kinderspaarrekening openen. Soms zijn er alleen gunstigere opties dan dat. Het is dus altijd zinvol om met een expert uit te zoeken wat in jouw geval een goede keuze is. De adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep geven je hier graag onafhankelijk advies over.

Plan een afspraak met een adviseur

Belastingvrij schenken aan je kind

Als je een schenking doet, krijg je normaal gesproken te maken met schenkbelasting. Over de schenking die je doet, moet de ontvanger dan een bepaald percentage afdragen aan de Belastingdienst. Het liefst wil je dat natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Alles wat aan belasting wordt ingehouden, vermindert immers het schenkingsbedrag.

Maximale belastingvrije schenking aan je kind

Houd daarom rekening met de vrijgestelde bedragen voor belastingvrij schenken. Tot een bepaald bedrag is het namelijk wél mogelijk om belastingvrij aan je kind te schenken. In 2021 is de grens voor een belastingvrije schenking, zoals eerder aangegeven, € 6.604,-. Vanwege de coronacrisis is de grens voor een belastingvrije schenking tijdelijk met € 1.000,- verhoogd ten opzichte van 2020. Die verhoging geldt tot en met 31 december 2021. Na deze datum wordt het bedrag weer verlaagd naar € 5.604,-.

Let op: dit is het maximale bedrag voor beide ouders samen. Ook als jullie gescheiden zijn mogen alle schenkingen aan een kind bij elkaar opgeteld niet boven dit bedrag uitkomen. Anders moet je kind er belasting over afdragen.

Op de site van de Belastingdienst kun je precies teruglezen hoeveel je je kind belastingvrij mag schenken en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Maximale belastingvrije schenking aan iemand anders

Als je de schenking doet aan iemand anders dan je kind (bijvoorbeeld een kleinkind, broer, zus, neef, nicht, vriend of buurman/vrouw), dan geldt een bedrag van maximaal € 3.244,- dat je jaarlijks belastingvrij mag schenken. Dit bedrag geldt voor 2021 en zal volgend jaar weer met € 1.000,- naar beneden worden bijgesteld.

Wat als je meer schenkt dan dat bedrag?

Is je schenking hoger dan het toegestane bedrag voor de vrijstelling? Dan betaalt de ontvanger (je kind, broer/zus, etc.) over het bedrag daarboven een bepaald percentage aan belasting. Met de rekenhulp van de Belastingdienst kun je berekenen hoeveel de schenkbelasting in jouw geval bedraagt.

Vrijstelling schenkbelasting 2021

VerkrijgerVrijgesteld bedrag
(Pleeg)kinderen€ 6.604
(Pleeg)kinderen 18 - 40 jaar (eenmalig)*€ 26.881
Kinderen 18 - 40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor aankoop huis, aflossing (rest-)schuld of voor een studie€ 105.332
Overige verkrijgers€ 3.244

Schenkbelasting

Als je schenking boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, dan gelden daarvoor de tarieven van de Belastingdienst voor schenkbelasting. Die zijn in 2021 als volgt:

Tot € 128.750,- wordt over het niet-vrijgestelde deel 10% geheven voor partners en kinderen, 18% voor kleinkinderen en 30% voor overige mensen (broer/zus, vriend, etc.).

Vanaf € 128.750,- zijn de belastingpercentages 20% voor kinderen en partners, 36% voor kleinkinderen en 40% voor overige schenkers.

Tarieven schenkbelasting 2021

Deel van de belaste verkrijgingTariefgroep 1 (partners en kinderen)Tariefgroep 1A (kleinkinderen)Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 - € 128.75110%18%30%
€ 128.751 - hoger20%36%40%

 

Bereken met de rekentool van de Belastingdienst zelf het bedrag aan schenkbelasting dat in jouw geval geldt.

Die schenkbelasting komt voor rekening van de ontvanger van de schenking (je kind dus). Je kunt er ook voor kiezen om het kind een wat hoger bedrag over te maken, zodat het kind daarmee ook de schenkbelasting kan betalen.

Meer weten? Wij helpen je graag! Maak gerust een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

Plan een gratis kennismaking

Tips voor geld schenken

Moraal van het verhaal: geld schenken is goed mogelijk, ook zonder dat je belasting hoeft af te dragen. Wel moet je daarvoor met een aantal zaken rekening houden.

Een paar laatste tips om je schenking zo goed mogelijk aan te pakken:

 • Doe alleen een schenking als je het geld daadwerkelijk kunt missen. Het is belangrijk dat je zelf ook eventuele tegenslagen kunt opvangen. 
 • Regel eventueel dat je de schenking kunt terugdraaien (herroepelijke schenking). 
 • Wil je gebruikmaken van een vrijstelling, maar kun je niet het gehele maximale schenkbedrag nu missen? Spreid je schenking dan uit over een aantal jaar. 
 • Regel de gift bij een notaris, zodat je zeker weet dat alles goed is vastgelegd. Of leg anders zelf de afspraken op een goede manier vast in een akte.
 • Check welk bedrag is vrijgesteld van schenkbelasting. Kijk of je daaronder kunt blijven.
 • Spreid eventueel een schenking over meerdere jaren (en doe de schenking in de vorm van jaarlijkse schenkingen).
 • Regel eventueel ook hoe het zit met de schenking als je kind gaat scheiden. Kan de partner dan ook bij het geld of niet?

Plan een adviesgesprek over schenken

Nog een laatste tip: maak een afspraak met een financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep. Die kan je in een vrijblijvend kennismakingsgesprek meer vertellen over schenken aan je kind of aan iemand anders. Over de mogelijkheden, de belastingaspecten én de andere zaken waar je rekening mee moet houden.

Plan een vrijblijvende afspraak met een adviseur bij jou uit de buurt. Wij helpen je graag!

Maak een vrijblijvende afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak