Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Hoe dien je een klacht in?

Een klacht indienen doe je als volgt:

  1. Je dient je klacht schriftelijk in bij je Van Bruggen Adviesgroep-vestiging. Dat kan per post of per e-mail.
  2. De eindverantwoordelijke van de desbetreffende vestiging legt je klacht binnen vijf werkdagen schriftelijk vast. Daarnaast bevestigt hij ontvangst van de klacht aan jou en geeft hij door wie de klacht behandelt. Ook geeft hij aan of er nog aanvullende informatie van jou nodig is.
  3. Binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging ontvang je een reactie. Is het niet mogelijk om binnen de afgesproken tijd een inhoudelijke reactie te geven, bijvoorbeeld als gevolg van het vereiste onderzoek? Dan bevestigen wij een datum waarop je uiterlijk reactie mag verwachten (maximaal acht weken na ontvangst van je klacht).
  4. Soms is het nodig om nadere informatie in te winnen of één of meer keren persoonlijk overleg te voeren. Indien we overeenstemming bereiken over de aangedragen oplossing, gaan we deze oplossing zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Geen overeenstemming?

Kom je niet tot een oplossing met je Van Bruggen Adviesgroep-vestiging? Dan kun je je klacht, indien gewenst, schriftelijk voorleggen aan:

  • De centrale organisatie van Van Bruggen Adviesgroep, afdeling Service, Postbus 10485, 7311 ST Apeldoorn. Zij bekijken jouw standpunten en die van de vestiging en bemiddelen waar mogelijk. Deze stap is niet verplicht, je kunt je na een afwijzing van je klacht ook meteen wenden tot het Kifid of de burgerlijke rechter.
  • Kifid, Postbus 93257, 2509 AG te Den Haag. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk klachteninstituut voor mensen met een klacht over een financieel product of dienst van een financiële dienstverlener. Je kunt pas bij Kifid terecht als je Van Bruggen Adviesgroep-vestiging niet binnen zes weken reageert op je klacht óf je per brief laat weten dat er geen oplossing is. Kifid behandelt geen klachten die al zijn voorgelegd aan de rechter. Je moet je klacht bij Kifid binnen een jaar na het melden van de klacht aan jouw Van Bruggen Adviesgroep-vestiging, of binnen drie maanden na de afwijzingsbrief van jouw Van Bruggen Adviesgroep-vestiging, indienen. Op de site van Kifid kun je ook digitaal je klacht indienen. Je vindt het aansluitnummer van de Van Bruggen Adviesgroep-vestiging in de dienstenwijzer die we aan je hebben uitgereikt. Meer informatie over het klachteninstituut vind je op de website www.kifid.nl.
  • In plaats van je klacht voor te leggen aan het Kifid kun je er ook voor kiezen om direct met je klacht naar de burgerlijke rechter te stappen.

Onze dienstverlening

Uiteraard streven wij ernaar onze dienstverlening altijd te blijven verbeteren. Wil je meer weten over onze dienstverlening of heb je een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak