Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Depot

Een bouwdepot is een rekening bij een bank, waar geleend geld (hypotheek) voor een nieuwbouwwoning wordt gestort en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald. Ook bij een verbouwing kan er sprake zijn van een depot. Het extra geleende geld wordt dan op een rekening gezet, dit heet een (ver-)bouwdepot. De verbouwingskosten worden van deze rekening betaald.

Bij een premiedepot wordt geld gestort op een rekening om de kosten (premies) voor een levensverzekering te betalen. Dit is dus iets anders dan het bouwdepot.

Terug naar begrippenlijst