Geef jij voorkeur aan advies op de vestiging of op afstand? De keuze is aan jou. Lees meer.

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een kapitaalverzekering die bij overlijden van de verzekerde of bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum tot uitkering komt. 

Terug naar begrippenlijst