Afspraak maken? Tijdens de coronacrisis gaat onze dienstverlening gewoon door. Maak gebruik van ons financieel advies op afstand. Lees meer.

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een kapitaalverzekering die bij overlijden van de verzekerde of bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum tot uitkering komt. 

Terug naar begrippenlijst