Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Leveringsakte

Dit is de notariële akte waardoor de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) wordt overgedragen. Deze akte wordt ingeschreven bij het betreffende Kadaster. Dit wordt ook wel transportakte genoemd.

Terug naar begrippenlijst