Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging
Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Wat is de verwachting voor de huizenprijzen?

Voor 2024 verwachten wij een stijging van de huizenprijzen tussen de 7 en 10%. Grootbanken voorspellen overigens een iets lagere stijging (tussen de 2,5 en 4,5%), omdat zij niet naar de maand-op-maand-cijfers kijken. Vanaf de zomer van 2022 zagen we eerder van maand op maand een omslag naar dalende huizenprijzen. Maar vanaf de zomer van 2023 keerde het tij en stegen de huizenprijzen juist weer van maand op maand gezien.

In juli 2023 lagen de huizenprijzen nog 5,4% lager dan in juli 2022. Gemiddeld genomen was er op jaarbasis in 2023 een daling van de huizenprijzen te zien van zo’n 3%. Maar dit jaarcijfer is vertekend. Het is belangrijk om onderscheid te maken in de prijsontwikkeling op jaarbasis en die op maandbasis. De prijsontwikkeling op jaarbasis laat vooral de prijsontwikkeling in het verleden zien. De prijsontwikkeling op maandbasis is veel grilliger, maar laat meestal beter zien welke kant de prijzen op dit moment op gaan. Van Bruggen Adviesgroep kijkt meer naar de maand-op-maand-prijsontwikkeling.

Aangezien we in 2024 een daling van de hypotheekrentes verwachten en er tegelijkertijd sprake is van (voor sommige groepen) gunstigere leennormen en stijgende inkomens verwachten wij dat consumenten de komende tijd meer kunnen lenen. Het gevolg is dat ze meer te besteden hebben aan een woning en dat de huizenprijzen mede daardoor waarschijnlijk (verder) stijgen.

Lees hieronder meer over de prognoses voor de huizenprijzen van enkele banken

Wat doen de huizenprijzen in 2023?

Economen van de Rabobank (voorspelling december 2023) voorspellen dat de huizenprijzen in 2024 met gemiddeld 4,5% stijgen ten opzichte van 2023. Ook voor 2025 verwachten zij een stijging van 4,5%. Ook het Economisch Bureau van ABN AMRO (voorspelling oktober 2023) verwacht prijsstijgingen in 2024 van zo’n 2,5% in vergelijking met vorig jaar. ING (voorspelling november 2023) gaat ervan uit dat de huizenprijzen gemiddeld met zo’n 4% stijgen in 2024. Zij voorspellen dus een iets hogere stijging op jaarbasis dan ABN AMRO.

Daarbij is de verwachting dat met name woningen met een gunstig energielabel in prijs stijgen. Dat heeft deels te maken met de nieuwe leennormen, waarbij ook het energielabel een rol speelt in wat je maximaal kunt lenen.

Overigens hoeven de stijgende huizenprijzen niet te betekenen dat woningne minder betaalbaar zijn. Veel mensen hebben een loonsverhoging gekregen. Bovendien bieden de nieuwe leennormen en de dalende hypotheekrente voor veel mensen extra hypotheekmogelijkheden. Het lijkt erop dat de netto woonlasten minder hard stijgen dan het netto inkomen van veel mensen. Dat maakt koopwoningen mogelijk langzaamaan beter betaalbaar.

Wat doen de huizenprijzen in 2024?

Die verwachte stijging heeft met een paar dingen te maken. Ten eerste worden woningen door de nieuwe leennormen voor 2024 beter betaalbaar, met name alleenstaanden en mensen die een energiezuinig huis kopen kunnen door de nieuwe normen meer huis krijgen. Ten tweede is er nog altijd sprake van krapte op de huizenmarkt: de vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Ten derde wordt verwacht dat de daling van de hypotheekrentes, als gevolg van een verwachte daling van de kapitaalmarktrentes, in 2024 verder doorzet. Ten vierde ligt de werkloosheid erg laag en is het loon van veel mensen gestegen.

Wat als de huizenprijzen stijgen?

Als de huizenprijzen stijgen, moet je relatief meer betalen voor een huis met dezelfde oppervlakte. Dat betekent dat je mogelijk een minder groot huis kunt kopen voor hetzelfde geld. Vooral voor starters is dit lastig.

Voor mensen die al een huis hebben, betekenen stijgende huizenprijzen dat ze meer overwaarde hebben. Dat kan gunstig zijn als je je hypotheek wilt verhogen (bijvoorbeeld voor een verbouwing) of als je verhuisplannen hebt. Houd er rekening mee dat je er dan ook een duurder huis voor terugkoopt. Dat maakt een stijging van de huizenprijzen vooral gunstig als je naar een kleinere woning verhuist. Je krijgt dan een relatief goede prijs voor je huidige huis, terwijl je niet te veel merkt van de huizenprijzenstijging bij de aankoop van je nieuwe woning.

Een groot voordeel voor veel mensen die nu al een huis hebben, is dat ze vaak hun huidige lage hypotheekrente kunnen meenemen naar de nieuwe woning. Alleen over het deel dat ze extra lenen, betalen ze dan de hogere rente.

Wat als de huizenprijzen dalen?

Dalende huizenprijzen zijn gunstig voor starters op de woningmarkt. Zij hoeven voor dezelfde woning minder diep in de buidel te tasten dan eerder. Ze krijgen dus meer huis voor hun geld en hebben betere kansen om een huis te kunnen kopen.

Voor koophuiseigenaren zonder verhuisplannen hebben de dalende huizenprijzen geen grote impact. Zolang je blijft wonen waar je woont, merk je er niets van.

Ook als je je huis wél wilt verkopen, hoeft dit geen grote ramp te zijn. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren zo erg gestegen dat veel mensen overwaarde op hun huis hebben. Een lichte daling betekent dan niet direct een restschuld, maar hooguit een iets lagere overwaarde om in een volgend huis te steken. Bovendien kost een volgende woning relatief minder als er sprake is van dalende huizenprijzen. Je krijgt dus mogelijk iets minder voor je huidige woning, maar bent aan de andere kant ook minder kwijt voor een volgend huis.

Ontwikkeling huizenprijzen

In 2022 was er nog sprake van een sterke stijging van de huizenprijzen. Gemiddeld stegen de prijzen van koopwoningen met maar liefst 13,6% in 2022. Ook de jaren daarvoor zijn de huizenprijzen alsmaar gestegen. In juli 2022 bereikten de huizenprijzen een piek. Sinds dat moment zijn ze weer licht gedaald, maar de daling was niet heel sterk. Over heel 2023 genomen ging het – op jaarbasis gezien – om een daling van zo’n 3%. Sinds juni 2023 zijn de huizenprijzen van maand op maand weer gestegen.

Ontwikkeling huizenprijzen in Nederland

De stijgende ontwikkeling van de huizenprijzen in 2024 heeft een paar oorzaken:

 • De daling van de hypotheekrente leidt tot lagere maandlasten én daarmee tot een hogere maximale hypotheek.
 • Veel mensen krijgen een loonsverhoging door de inflatie, waardoor zij meer kunnen lenen voor een woning.
 • Door de gunstigere leennormen kunnen mensen ook een hogere hypotheek krijgen en worden ook woningen met een laag energielabel gunstiger om aan te kopen.

Al met al lijkt het er niet op dat we ons zorgen hoeven te maken over de huizenprijzen-ontwikkeling. In 2024 wordt een stijging van de huizenprijzen verwacht. Tegelijkertijd is de verwachte stijging niet enorm.

Om een aantal redenen zien de voorspellingen voor de woningmarkt er zeker gunstig uit en hoeven huizenkopers of verhuizers niet bang te zijn dat hun huis minder waard wordt:

 • Het woningtekort blijft bestaan, waardoor de vraag naar woningen groot blijft.
 • De bouw van nieuwe woningen blijft achter bij de voorspellingen en behoefte, wat de vraag naar bestaande koopwoningen omhoog duwt.
 • De werkloosheid is laag en tot nu toe blijft een recessie uit.
 • Veel huizenbezitters hebben door overwaarde op hun woning en spaargeld relatief veel vermogen (en dus budget voor een nieuwe woning).
 • De kans op een restschuld is heel klein door de strengere leenregels en doordat veel mensen overwaarde hebben.

Dat alles zorgt ervoor dat de woningmarkt, zelfs als er toch een crisis komt, minder snel op slot zal gaan dan jaren geleden.

Huizenprijzen per postcode

Het is wel goed om te weten dat de ontwikkeling van de huizenprijzen niet overal in Nederland gelijk opgaat. Volgens voorspellingen van de Rabobank kunnen we grote verschillen tussen regio’s verwachtingen in de mate van prijsstijging. Zo verwachten zij de grootste stijging van huizenprijzen in de regio’s Overig Groningen (het gebied rondom de stad Groningen) en Overig Zeeland. Daar is de voorspelde stijging zo’n 6%. In de Zaanstreek verwachten ze dan weer een stijging van slechts 3%.

De precieze ontwikkeling van de huizenprijzen kan dus per postcode verschillen. Over het algemeen is de verwachting dat de regionale verschillen qua prijsstijgingen in 2024 kleiner worden doordat de prijzen in goedkopere regio’s meer stijgen dan die in duurdere regio’s.

Betere koopkansen voor starters

Een positieve bijkomstigheid van de huidige verwachtingen voor de huizenprijzen is dat de woningkansen voor starters verbeteren. Dat heeft te maken met drie redenen:

 1. Starters hebben meer leenmogelijkheden. Dat komt door de nieuwe leennormen voor 2024, die onder andere extra gunstig zijn voor alleenstaanden en ook kansen bieden om meer te lenen voor een energiezuinig huis. Daarnaast betalen starters, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, geen overdrachtsbelasting.
 2. Er is sprake geweest van flinke loonsverhogingen. Daardoor kunnen starters een hogere hypotheek afsluiten. Wanneer je als stel een inkomen hebt van € 38.095,- kun je bij 4,2% rente bijvoorbeeld € 365.539,- hypotheek krijgen. Bij een 5% hoger inkomen van € 40.000, kun je bij dezelfde rente al € 388.534,- lenen. Dat is fors meer.
 3. De hypotheekrente gaat in 2024 waarschijnlijk dalen. Dat betekent dat je bij hetzelfde hypotheekbedrag minder maandlasten betaalt en dat je dus ook met hetzelfde inkomen meer kunt lenen.

We zien dan ook in de cijfers van het Hypotheken Data Netwerk dat er de laatste tijd meer hypotheekaanvragen van starters komen dan van doorstromers. Starters zien hun kans schoon op de huidige markt om naar een woning op zoek te gaan.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn om een (volgend) huis te kopen? Onze financieel adviseurs kijken graag gericht mee naar jouw hypotheekopties in een vrijblijvend en gratis eerste gesprek. Plan een afspraak op een kantoor bij jou in de buurt!

 

Maak een vrijblijvende afspraak

Let op: dit zijn voorspellingen

Houd er rekening mee dat de verwachtingen voor de huizenprijzen hierboven enkel voorspellingen zijn. Hoe de huizenprijzen zich daadwerkelijk ontwikkelen, hangt van allerlei factoren af. Denk aan de ontwikkeling van de inflatie en de situatie in Oekraïne en Rusland. Wat de huizenprijzen doen, is dan ook niet met 100% zekerheid te zeggen. Als de inflatie bijvoorbeeld toch hoger uitvalt dan gedacht, kan dat ook tot een stijging van de hypotheekrentes leiden en een hardere daling van de huizenprijzen betekenen.

Een prognose van de huizenprijzen geven, blijft dus deels koffiedik kijken. Maar uitgaande van min of meer gelijkblijvende omstandigheden zijn de huizenprijzen-verwachtingen hierboven een logische voorspelling. 

Het laatste nieuws over huizenprijzen

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkeling van de huizenprijzen? We praten je in onze blogs regelmatig bij over onze verwachtingen van de huizenprijzen en het nieuws daarover. Lees hieronder onze meest recente berichten over dit onderwerp.

Januari 2024 | Verwachting woningmarkt 2024: minder verkopen, hogere prijzen

November 2023 | Het wordt voor de woningkoper niet eenvoudiger, wel duurzamer

November 2023 | 15% extra woningen mogelijk met Nationale Hypotheek Garantie

Oktober 2023 | Reële huizenprijs heeft behoorlijke tik gekregen van inflatie

Oktober 2023 | Minder verwachte woningverkopen in 2024 ondanks stijgend woningtekort

Augustus 2023 | HUIZENPRIJZEN STIJGEN DE KOMENDE MAANDEN

Augustus 2023 | TEGELIJKERTIJD STIJGING EN DALING HUIZENPRIJZEN NIET TEGENSTRIJDIG

Juli 2023 | WOZ-WAARDE NEDERLANDSE WONINGEN STIJGT

Mei 2023 | PSYCHOLOGISCH WAARDEVERLIES WEEGT ZWAARDER DAN LAGERE KOOPPRIJS VOLGENDE WONING

Deze huizenprijzen-verwachtingen zijn gebaseerd op de voorspellingen van economen van Van Bruggen Adviesgroep, de Rabobank en ABN AMRO. De verwachtingen van Van Bruggen Adviesgroep zijn opgesteld door Oscar Noorlag, hypotheekmarktkenner bij Van Bruggen Adviesgroep.

Laatste update: 15-01-2024

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak