Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Hybride hypotheek

Voor 1 januari 2013 kon uit een veel groter aantal hypotheekvormen gekozen worden. Voor deze lopende hypotheken blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar. Deze hypotheekvormen kunt u nog steeds voor nieuwe hypotheken afsluiten, maar dan is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar (en daarom is dat veelal niet interessant).

De hybride hypotheek is een combinatie van een spaar- en beleggingsverzekering. U spaart en/of belegt via een verzekering. U kunt (een deel van) de aflossing bij elkaar sparen met als vergoeding de hypotheekrente. Als u de inbreng geheel of gedeeltelijk belegt, dan kunnen de maandlasten dalen of u houdt aan het einde van de looptijd (na aflossing van de hypotheek) een bedrag over.

De voordelen:

  • Veel vrijheid en flexibiliteit in het verzekeren tegen diverse risico’s;
  • Wisselingen tussen de fondsen binnen het beleggingsgedeelte is mogelijk;
  • Verdeling tussen sparen en beleggen door uzelf te bepalen.

De nadelen:

  • U kunt niet onbeperkt wisselen tussen sparen en beleggen;
  • U kunt nadelige fiscale gevolgen hebben bij een voortijdige beëindiging van de verzekering.

Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een spaarbeleggingshypotheek (hybride hypotheek) af te sluiten. In bepaalde situaties geldt een overgangsrecht, namelijk:

  • Als u op 31 december 2012 een woning in bezit had waarop een hypotheek was gevestigd;
  • Als u in 2012 uw woning had verkocht en was gaan huren. De hypotheekschuld van uw voormalige woning valt dan onder het overgangsrecht, mits u in 2013 opnieuw een woning gekocht heeft;
  • Als u in 2012 een woning heeft gekocht, ook al was dat voor de eerste keer. U valt dan nog onder de oude fiscale regels en u werd niet verplicht een eigenwoningschuld met annuïtaire aflossing aan te gaan om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek;
  • Als u in 2012 nog onherroepelijk en schriftelijk met een aannemer een verbouwing overeengekomen was. Dan valt de daarvoor aangegane schuld nog onder de oude regels, ook wanneer de lening pas in 2013 werd afgesloten. De verbouwing moest dan wel in 2013 zijn afgerond.
Terug naar begrippenlijst