Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bijtelling op het inkomen en geldt alleen voor de eigen woning die als hoofdverblijf dient. Het eigenwoningforfait wordt bepaald door een percentage te nemen van de WOZ-waarde van een woning.

Voor nieuwbouwwoningen, woonboten en woonwagens kan het voorkomen dat er nog geen WOZ-waarde is vastgesteld. In dat geval moet u zelf de WOZ-waarde schatten, bijvoorbeeld aan de hand van de koop- of aanneemsom van de woning. Deze wordt later nog officieel vastgesteld door de gemeente.

Terug naar begrippenlijst