Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Het kan iedereen overkomen; er gebeurt iets naars waardoor je je werk niet meer kunt uitvoeren. Dit kan een (bedrijfs-)ongeluk zijn, maar ook wanneer je te maken krijgt met ziekte, kan het zo zijn dat je uitvalt. Dat feit op zich is al vervelend genoeg. Maar helaas heeft dit ook financiële gevolgen. Ook voor je hypotheek.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Volgens de wet is er sprake van arbeidsongeschiktheid als je na twee jaar ziekte of na een jaar arbeidsongeschikt nog steeds niet aan het werk bent, of als je minder dan 65% van je oorspronkelijke inkomen kan verdienen.

Uitkeringen en regelingen

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, is een werkgever verplicht de eerste 104 weken, twee jaar lang, minimaal 70% van je salaris door te betalen. Hierna treden de regelingen voor arbeidsongeschiktheid in werking. Hierna heb je wellicht recht op een zogenaamde WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Maar wanneer je voor 35% of minder arbeidsongeschikt bent, dan heb je geen recht op een arbeidsongeschikt uitkering. Ben je voor meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt? Dan gaat de wet ervan uit dat dit een tijdelijke situatie is en daarom is je uitkering dan ook tijdelijk. Je komt dan in aanmerking voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA-uitkering).

Als je voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, dan krijg je te maken met de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV bepalen het arbeidsongeschiktheidspercentage. Lees meer over deze uitkeringen op de website van het UWV.

Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijg je te maken met inkomensverlies. Je uitkering is namelijk lager dan je laatstverdiende loon en het is ook gebonden aan een maximum. Een optie is aanspraak te maken op een aanvullende WIA-verzekering, je kunt bij je werkgever nagaan of je hier tegen verzekerd bent. Het is altijd verstandig om met een financieel adviseur jouw verdere mogelijkheden te bespreken.

Nationale Hypotheek Garantie en arbeidsongeschiktheid

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, kun je waarschijnlijk je hypotheek tijdelijk niet meer betalen. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Je kunt dan gebruikmaken van de woonlasten faciliteit van de NHG. Dit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening. Neem hiervoor contact op met je financieel adviseur om te kijken of jij gebruik mag maken van deze faciliteit.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers

Als zelfstandig ondernemer heb je de mogelijkheid een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Vaak is dit wel een dure verzekering, maar wanneer je je werk verliest en geen inkomen meer hebt, zijn de gevolgen veel groter. Wanneer je deze verzekering hebt afgesloten en je raakt arbeidsongeschikt, dan ontvang je een maandelijkse uitkering.

Lees hier meer over verzekeringen voor ondernemers en zzp’ers.

Maak direct een afspraak

Maak nu een afspraak

Aanhef is niet ingevuld.

Naam is niet ingevuld.

Telefoonnummer is niet ingevuld.Vul een geldig nummer in.

Email is niet ingevuld.

Opmerking is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.