Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Je bent arbeidsongeschikt als je als werknemer langer dan twee jaar ziek bent.

Uitkeringen en regelingen

Als je (deels) arbeidsongeschikt raakt, is jouw werkgever verplicht de eerste 104 weken - twee jaar lang - minimaal 70% van je salaris door te betalen. Daarna treden de regelingen voor arbeidsongeschiktheid in werking. Een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV bepalen jouw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt

Na twee jaar heb je mogelijk recht op een WIA-uitkering: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Onder deze wet vallen diverse regelingen.

• Ben je voor 35% of minder arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
• Ben je voor meer dan 35% maar voor minder dan 80% arbeidsongeschikt? Dan gaat de wet ervan uit dat dit een tijdelijke situatie is. Je uitkering is daarom ook tijdelijk. Je komt dan namelijk in aanmerking voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA-uitkering).
• Als je voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, krijg je te maken met de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Lees meer over deze uitkeringen op de website van het UWV.

Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Als je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt, krijg je te maken met inkomensverlies. Je uitkering is namelijk lager dan je laatstverdiende loon. Bovendien zijn uitkeringen vaak gebonden aan een maximumbedrag. Wil jij inkomensverlies zoveel mogelijk beperken? Dan is het een optie om aanspraak te maken op een aanvullende WIA-verzekering. Ga bij je werkgever na of je hiervoor verzekerd bent. 

Extra verzekeringen

Naast de verzekeringen die via je werkgever lopen, kun je diverse extra verzekeringen afsluiten die je helpen als je arbeidsongeschikt raakt.

• Er bestaan bijvoorbeeld woonlastenverzekeringen die ervoor zorgen dat je maandelijks een uitkering krijgt, waarmee je een deel van je woonlasten kunt betalen.
• Ook is er een verzekering die ervoor zorgt dat je bij arbeidsongeschiktheid in één keer een uitkering krijgt waarmee je een deel van je hypotheek kunt aflossen, zodat je maandlasten omlaag gaan.
• Of je kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarbij je een uitkering krijgt ter compensatie van het wegvallen van een deel van je inkomen.

Het is altijd verstandig om jouw verdere mogelijkheden te bespreken met een financieel adviseur.

Maak direct een afspraak

Nationale Hypotheek Garantie en arbeidsongeschiktheid

Het risico bestaat dat je je hypotheek (tijdelijk) niet meer kunt betalen als je arbeidsongeschikt raakt. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Maak dan gebruik van de woonlastenfaciliteit van de NHG. Dit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers

Als zelfstandig ondernemer heb je de mogelijkheid een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Je krijgt dan een maandelijkse uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Het is vaak een dure verzekering, maar als je jouw werk en inkomen verliest, ben je blij dat je ‘m afgesloten hebt.

Lees hier meer over verzekeringen voor ondernemers en zzp’ers.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak