Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging
Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Aflossingsvrije hypotheek na overlijden: hoe zit dat?

Kenmerkend voor een aflossingsvrije hypotheek is dat je gedurende de looptijd niet op de schuld hoeft af te lossen (tenzij je daar zelf voor kiest). In principe los je deze hypotheek in zijn geheel af aan het eind van de looptijd of door de verkoop van de woning. Wanneer je partner of een familielid overlijdt, erven de erfgenamen de hypotheekschuld. Als er nooit op de aflossingsvrije hypotheek is afgelost, erven ze dus de oorspronkelijke hypotheekschuld.

Dat hoeft overigens zeker geen probleem te zijn. Als de nabestaanden het huis verkopen, kunnen ze met de verkoopopbrengst vaak de schuld in één keer aflossen.

Als je zelf in het huis wilt blijven wonen, moet je de schuld voor jouw rekening nemen. De maandlasten bestaan bij een aflossingsvrije hypotheek alleen uit maandelijkse rente en zijn dus relatief laag. Zodra de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek afloopt, kun je deze soms oversluiten naar een andere hypotheekvorm.

Wil je weten wat jouw opties zijn als je een aflossingsvrije hypotheek erft of wilt overnemen? Onze hypotheekadviseurs geven je er graag persoonlijk advies over. Plan een gratis eerste oriëntatiegesprek.

Gratis oriëntatiegesprek

Hoe zit het bij overlijden van een partner met een aflossingsvrije hypotheek?

Hadden jullie samen een woning en loopt daarop een aflossingsvrije hypotheek? Dan hangt het af van jullie samenlevingsvorm wat er gebeurt met de hypotheek na overlijden. Er zijn vier opties:

1. Huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 januari 2018

Zijn jullie vóór 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder huwelijkse voorwaarden? Dan zijn jullie daarmee automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van jullie samen zijn. Daarmee is zowel de woning als de hypotheekschuld van jullie samen. Wanneer je partner overlijdt, gaan het huis en de volledige hypotheekschuld naar jou.

2. Huwelijk of geregistreerd partnerschap na 1 januari 2018

Zijn jullie getrouwd na 1 januari 2018? Dan zijn jullie waarschijnlijk in beperkte gemeenschap van goederen (of onder huwelijkse voorwaarden) getrouwd. Hebben jullie de woning samen gekocht? Dan is de woning volledig jouw eigendom na het overlijden van je partner.

Was de woning volledig eigendom van je partner? Dan gaat de woning naar de erfgenamen van je partner. Je bent dan alleen erfgenaam als je partner dit in een testament heeft vastgelegd. Anders gaat de woning naar de andere erfgenamen en moeten zij beslissen of je in het huis kunt blijven wonen.

3. Gezamenlijk huis zonder huwelijk of partnerschap

Hadden jullie een gezamenlijke woning, maar waren jullie niet getrouwd en hadden jullie ook geen geregistreerd partnerschap? Dan hangt het ervan af wat jullie in een testament hebben vastgelegd of de woning volledig naar jou gaat.

Als er erfgenamen zijn, kan het ook zijn dat een deel van de woning naar hen gaat. De hypotheekschuld gaat dan ook naar de erfgenamen. Als jij de enige erfgenaam bent, dan gaan de volledige hypotheekschuld en de woning naar jou. Jij hebt dan het recht om in de woning te blijven wonen en de hypotheek op je te nemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je de hypotheeklasten in je eentje kunt betalen.

4. Woning eigendom van partner (zonder huwelijk of partnerschap)

Stond het huis alleen op naam van je overleden partner? Dan gaat het huis naar de erfgenamen van de woning. Alleen als in een testament is vastgelegd dat jij de enige erfgenaam van de woning en hypotheekschuld bent, kun je het huis en de hypotheek op jouw naam laten zetten. Anders gaan de woning en de hypotheek naar de andere erfgenamen. In dat geval moet je met hen overleggen of je in het huis kunt blijven wonen en de hypotheek mag overnemen.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat je, als je het huis en de hypotheek erft, de maandlasten in je eentje kunt betalen. Anders moet je wellicht alsnog de woning verkopen.

Let op: vaak is de hypotheek maar deels aflossingsvrij

Goed om te weten: een hypotheek is niet altijd volledig aflossingsvrij. Tot 2013 mocht je nog een aflossingsvrije hypotheek afsluiten voor 100% van de woningwaarde. Vanaf 2013 mag nog maar 50% van je hypotheek aflossingsvrij zijn. Recent afgesloten hypotheken zijn daarom vaak maar voor een deel aflossingsvrij. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat een hypotheek voor een deel annuïtair of lineair is en voor een deel aflossingsvrij. Er is dan wel een deel waarop de overleden afloste. Daardoor ligt de openstaande hypotheekschuld mogelijk lager.

Had de overleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten met jou als begunstigde? Dan kun je met de uitkering daarvan mogelijk (een deel van) de hypotheek aflossen. Daardoor blijft er een kleinere hypotheekschuld over.

Ook heb je wellicht recht op nabestaandenpensioen. Dat vergroot je hypotheekmogelijkheden.

Welke mogelijkheden heb je als nabestaande met een aflossingsvrije hypotheek?

Er zijn twee opties wanneer je als nabestaande een aflossingsvrije hypotheek erft:

  • Je verkoopt de woning en lost met de verkoopopbrengst de hypotheekschuld af.
  • Je blijft (of gaat) zelf in het huis wonen en neemt de schuld zelf op je.

Je verkoopt de woning

Wanneer je als nabestaande het huis en de schuld erft, is er vaak geen vuiltje aan de lucht. Stel: de openstaande aflossingsvrije hypotheek is € 150.000,- en de woning is op dit moment € 450.000,- waard. Dan kun je de openstaande schuld eenvoudig aflossen met de opbrengst van de woning en blijft er na de verkoop ook nog een mooi bedrag over. Wel moet je dan tot de verkoop van het huis de maandlasten (rente) voor de aflossingsvrije hypotheek op je nemen.

Is de overledene je partner en woonden jullie samen in het huis? Dan wil je met de verkoopopbrengst waarschijnlijk een nieuwe woning kopen. Je kunt de overwaarde dan investeren in de woning die je aankoopt. Daardoor hoef je minder hypotheek te nemen. Een hypotheekadviseur kan je meer vertellen over jouw opties voor een volgende woning.

Je blijft (of gaat) in het huis wonen

Woon je al in het huis en is de overledene je partner? Dan erf jij de schuld en heb je – afhankelijk van of jullie getrouwd waren, een geregistreerd partnerschap hadden of bepaalde afspraken hadden gemaakt in een testament – het eerste recht om in het huis te blijven wonen. Je moet dan ook de lasten voor de hypotheek in je eentje dragen. Als het een niet al te grote schuld is, hoeft dat geen probleem te zijn. En als je partner een overlijdensrisicoverzekering had, krijg je daaruit mogelijk een uitkering om een deel van de hypotheek mee af te lossen. Ook een nabestaandenpensioen helpt mee om je hypotheekopties te vergroten.

Is dat alles niet het geval? Dan is het verstandig om met een hypotheekadviseur te kijken naar jouw opties met de aflossingsvrije hypotheek na overlijden. Loopt de aflossingsvrije hypotheek over een tijdje af? Dan is het ook verstandig om er een blik op te werpen. Je wilt voorkomen dat je straks in één keer een flink bedrag moet betalen om de hele hypotheek af te lossen. Een hypotheekadviseur kan met je meekijken naar jouw mogelijkheden.

Advies over een aflossingsvrije hypotheek na overlijden?

Heb jij een aflossingsvrije hypotheek geërfd van je partner of een andere overleden dierbare? Onze hypotheekadviseurs kijken graag met je mee naar jouw financiële mogelijkheden in deze situatie. Of je het huis nu wilt verkopen of er wilt blijven of gaan wonen, wij helpen je graag verder.

Plan een gratis oriëntatiegesprek op een kantoor bij jou in de buurt. Dan kijken onze adviseurs met je mee naar jouw mogelijkheden.

Gratis oriëntatiegesprek

Veelgestelde vragen over aflossingsvrije hypotheek na overlijden

Als jij de erfgenaam van de overledene bent en dus recht hebt op de (aflossingsvrije) hypotheek, dan kun je deze inderdaad overnemen na het overlijden. Voorwaarde is wel dat je de hypotheek kunt dragen. Hiervoor wordt jouw inkomen getoetst. Na overlijden zijn hypotheekaanbieders mogelijk iets coulanter. Verder kan het zijn dat je een uitkering krijgt vanuit een overlijdensrisicoverzekering of dat je nabestaandenpensieon ontvangt, waardoor je minder zelf hoeft te betalen. Dat maakt het makkelijker om de aflossingsvrije hypotheek over te nemen. Lukt dat niet? Dan kun je met een hypotheekadviseur kijken naar andere opties, zoals verhuizen en dit huis verkopen.

Een aflossingsvrije hypotheek erven kán nadelig zijn, maar dit hoeft zeker niet zo te zijn. In veel gevallen zal de openstaande hypotheekschuld lager zijn dan de huidige waarde van de woning. Dan kun je de hypotheekschuld in één keer aflossen met de verkoopopbrengst van het huis.

Ben je van plan om in het huis te blijven of te gaan wonen? Dan kun je met een hypotheekadviseur kijken waar je slim aan doet. De maandlasten op een aflossingsvrije hypotheek zijn laag, waardoor het geen probleem hoeft te zijn om die zelf te dragen. Als jij in aanmerking komt voor een uitkering vanuit de overlijdensrisicoverzekering of voor nabestaandenpensioen, vergroot dat je mogelijkheden.

Verwacht je dat het huis onderwater staat en dat de hypotheek dus hoger is dan de woningwaarde? Dan kun je er ook voor kiezen om de hypotheek te verwerpen.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak