Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Erfpacht

Het (zakelijk) recht om een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond of een appartementsrecht) van een ander te gebruiken. De erfpachter is vaak verplicht de eigenaar jaarlijks een geldsom te betalen, de zogenaamde canon. De erfpachter heeft, zolang de erfpacht duurt, min of meer dezelfde rechten als een eigenaar. Anders dan de eigenaar mag hij de bestemming van de onroerende zaak niet (zonder toestemming) veranderen of handelingen verrichten die in strijd zijn met de bestemming van die zaak.

Terug naar begrippenlijst