Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen

Komt je partner te overlijden of overlijdt een ouder als je minderjarig bent? Dan heb je mogelijk recht op nabestaandenvoorzieningen. Het gaat daarbij om de Algemene Nabestaandenwet, een eventueel aanvullend nabestaandenpensioen en mogelijk een uitkering uit een levensverzekering (zoals een overlijdensrisicoverzekering). Hoeveel die uitkering bedraagt en waar je precies recht op hebt, hangt sterk af van je situatie en van wat er is afgesproken. Uiteraard helpen onze financieel adviseurs je graag verder om hier zicht op te krijgen.

Financieel advies inschakelen?

 

De Algemene Nabestaandenwet

Een nabestaandenvoorziening die voor iedere inwoner van Nederland geldt, is de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Dit is een sociale verzekering die een basisuitkering verstrekt aan de achterblijvende partner of aan de minderjarige kinderen die achterblijven. Het is een vangnet vanuit de overheid voor de mensen die na het overlijden achterblijven.

 

Aanvullend nabestaandenpensioen

Verder bouwen veel Nederlanders via de pensioenregeling van hun werk aanvullend nabestaandenpensioen op. Het gaat daarbij om zowel partnerpensioen als wezenpensioen. Welk bedrag dit precies is, verschilt per pensioenregeling en hangt af van de gemaakte afspraken. Je kunt op Mijnpensioenoverzicht.nl inzien hoeveel nabestaandenpensioen jij hebt opgebouwd. Door in te loggen met de DigiD van je partner, kun je zien welk nabestaandenpensioen je partner voor jou en jullie eventuele kinderen heeft opgebouwd.

 

Uitkering vanuit een levensverzekering

Mogelijk heb je een overlijdensrisicoverzekering of een ander soort levensverzekering afgesloten. Ook dan krijg je onder bepaalde voorwaarden een uitkering als je partner komt te overlijden. Bij een overlijdensrisicoverzekering spreek je hiervoor van tevoren een bepaald bedrag af. Dit bedrag ontvangt de achterblijvende partner als de verzekerde voor een afgesproken einddatum overlijdt. Die uitkering is met name bedoeld zodat de achterblijvende partner in de woning kan blijven wonen en/of zodat de partner het inkomensverlies kan opvangen.

Marleen OverduinLet op: Of het voor jou nodig is om aanvullende nabestaandenvoorzieningen te treffen, hangt sterk af van je situatie. Een financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep kan je eerlijk advies geven waar jij qua pensioen goed aan doet.

Gratis check-up van je pensioen?

Het is altijd verstandig om al voordat je met pensioen gaat een keer een financiële check-up te laten doen. Hoe staat het ervoor met jouw pensioen? Hoeveel heb je opgebouwd? Welke consequenties heeft je huidige pensioenopbouw voor later? Onze financieel adviseurs lichten graag kosteloos je pensioen door en geven je een paar eerste tips. Geheel gratis en vrijblijvend! Maak een afspraak.

Gratis oriëntatiegesprek

 

Mensen vragen ook

Een nabestaandenvoorziening is een financieel vangnet dat je hebt gecreëerd voor de mensen die je achterlaat als je komt te overlijden. Het gaat daarbij vaak om je partner en jullie eventuele kind(eren). Je kunt hiervoor bijvoorbeeld geld sparen of een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Een nabestaandenuitkering keert niet altijd levenslang uit. De uitkering stopt als je de AOW- leeftijd bereikt (vanaf dat moment ontvang je een AOW-uitkering). Ook stopt de uitkering als je hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen (tenzij je binnen 6 maanden weer alleen gaat wonen). Ook vervalt de uitkering als je jongste kind 18 jaar wordt of het huis gaat. Daarnaast vervalt de uitkering in een aantal uitzonderlijke situaties, zoals wanneer je veroordeeld bent tot een gevangenisstraf.