Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.
Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Verpanding

Bij verpanding wordt in de hypotheekakte vastgelegd dat bijvoorbeeld de opbrengst of het saldo op een levensverzekering of bankspaarrekening onlosmakelijk verbonden is aan de hypotheek als aflossingsverplichting.

Terug naar begrippenlijst