Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Verpanding

Bij verpanding wordt in de hypotheekakte vastgelegd dat bijvoorbeeld de opbrengst of het saldo op een levensverzekering of bankspaarrekening onlosmakelijk verbonden is aan de hypotheek als aflossingsverplichting.

Terug naar begrippenlijst