Afspraak maken? Tijdens de coronacrisis gaat onze dienstverlening gewoon door. Maak gebruik van ons financieel advies op afstand. Lees meer.

Verpanding

Bij verpanding wordt in de hypotheekakte vastgelegd dat bijvoorbeeld de opbrengst of het saldo op een levensverzekering of bankspaarrekening onlosmakelijk verbonden is aan de hypotheek als aflossingsverplichting.

Terug naar begrippenlijst