Eigendomsbewijs/ akte

Een afschrift van het Kadaster van de transportakte, voorzien van waarmerk. Verstrekt door de notaris na de overdracht van de woning.

Terug naar begrippenlijst