Bouwbesluit

Een besluit dat is gebaseerd op de woningwet. Daarin stelt de overheid de minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vast waaraan woningen moeten voldoen.

Terug naar begrippenlijst
Hypotheek berekenen

Maximale hypotheek325.312,-

Maak een afspraak