Afspraak maken? Tijdens de coronacrisis gaat onze dienstverlening gewoon door. Maak gebruik van ons financieel advies op afstand. Lees meer.

Bouwbesluit

Een besluit dat is gebaseerd op de woningwet. Daarin stelt de overheid de minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vast waaraan woningen moeten voldoen.

Terug naar begrippenlijst