Geef jij voorkeur aan advies op de vestiging of op afstand? De keuze is aan jou. Lees meer.

Bouwbesluit

Een besluit dat is gebaseerd op de woningwet. Daarin stelt de overheid de minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vast waaraan woningen moeten voldoen.

Terug naar begrippenlijst