Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Bouwbesluit

Een besluit dat is gebaseerd op de woningwet. Daarin stelt de overheid de minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vast waaraan woningen moeten voldoen.

Terug naar begrippenlijst