Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Bouwbesluit

Bouwbesluit

Een besluit dat is gebaseerd op de woningwet. Daarin stelt de overheid de minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vast waaraan woningen moeten voldoen.