Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

2020

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Ontwikkeling hypotheekrente met en zonder NHG 2016-2020

28 december 2020

De daling van de NHG tarieven gaat al maanden een heel klein beetje harder dan de daling van de tarieven zonder NHG. We gebruiken daarbij de tarieven zonder NHG, waarbij de hoogte van de hypotheek 100% bedraagt van de waarde van de woning. Dat laat zien dat geldverstrekkers als gevolg van de coronacrisis hogere risico’s inprijzen voor hypotheken zonder NHG, omdat er voor hen geen achtervang is vanuit NHG als consumenten hun hypotheken niet meer kunnen betalen.

Ontwikkeling verschil met en zonder NHG

In onderstaande grafiek laten we de ontwikkeling zien van de gemiddelde hypotheekrente 20 jaar vast met en zonder NHG in de afgelopen 5 jaar. In de afgelopen jaren nam het verschil af tussen de rentes voor hypotheken met en zonder NHG. Het kleinste verschil werd bereikt in oktober 2019. Na de uitbraak van de coronacrisis loopt het verschil heel gestaag op.

Gemiddelde 20 jaar vaste hypotheekrente met en zonder NHG 2016-2020

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Hoe sterk wordt ons nieuwe pensioenstelsel?

21 december 2020

Het is de bedoeling dat we uiterlijk in 2026 van het beste, naar het allerbeste pensioenstelsel ter wereld gaan. Ondanks de enorme pensioenpot wordt er veel geklaagd over het huidige pensioenstelsel omdat de meeste pensioenfondsen al jaren de pensioenen niet indexeren en er zelfs soms pensioenkortingen werden toegepast. De pensioenpot is enorm gegroeid door goede rendementen. Daar staat tegenover dat de rente heel laag staat, waardoor de toekomstige verplichtingen steeds lastiger te realiseren zijn.

Dekkingsgraad

In het huidige pensioenstelsel draait het allemaal om de dekkingsgraad en die is al jaren veel te laag. Wettelijk gezien zou er gekort moeten worden op de pensioenuitkeringen en zouden de pensioenpremies omhoog moeten. Voor het jaar 2020 maakte minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder druk van sociale partners en politieke partijen al een uitzondering. Als de dekkingsgraad minimaal 90% was, hoefde er niet gekort te worden.

Minister Koolmees maakte vorige week bekend dat hij voor 2021 wederom dezelfde vrijstellingsregeling gaat toepassen als afgelopen jaar. Hoewel de regeling iets complexer is, komt het er op neer dat de meeste pensioenfondsen niet hoeven te korten als de dekkingsgraad aan het eind van het jaar minimaal 90% is. Dankzij goede resultaten op met name de aandelenbeurs lijkt het erop dat de belangrijkste pensioenfondsen de minimale 90% dekkingsgraad gaan halen.

Overgangsjaren

Het duurt nog tot 2026 voordat het nieuwe pensioenstelsel in gaat. Het lijkt er niet op dat de rentestand er de komende jaren beter uit komt te zien. Een nieuwe rekensystematiek zorgt er zelfs voor dat de vooruitzichten voor de komende jaren er niet beter op worden. Kortingen zijn in de komende jaren dan ook nog steeds niet uitgesloten.

Om het nieuwe pensioenstelsel een goede start te geven moet de dekkingsgraad in 2026 rond de 95% liggen. Het lijkt erop dat alle betrokken partijen liever voorlopig de kop in het stand steken. Dat roept ook vraagtekens op over het nieuwe pensioenstelsel. Blijven we dan ook steeds de regels oprekken of gaan de pensioenen dan wel echt meebewegen met de markt?

Jouw pensioen

Heb jij inzicht in jouw toekomstige pensioen? Of ken je jouw financiële mogelijkheden tijdens je pensioen? Lees hier alles over pensioenen.

Wil jij in gesprek over jouw pensioen? Laat onze financieel adviseur jou helpen.

Maak een afspraak

Hypotheekwijziging in 2020? Pas je voorlopige aanslag 2021 aan!

14 december 2020

Half december krijg je de voorlopige aanslag 2021 van de Belastingdienst. Heb je dit jaar een woning gekocht of je hypotheek overgesloten of aangepast? Dan is het belangrijk dat je de voorlopige aanslag aanpast.

Voorlopige aanslag

Met een voorlopige aanslag krijg je maandelijks belasting terug, bijvoorbeeld voor de hypotheekrenteaftrek, en hoef je niet tot de jaarlijkse belastingaangifte achteraf te wachten. Het is uiteraard belangrijk dat je maandelijks niet teveel terugkrijgt, omdat je anders bij de definitieve aanslag geld terug moet betalen. Controleer daarom je voorlopige aanslag 2021 goed en geef wijzigingen door aan de Belastingdienst.

Wat is wel meegenomen in de voorlopige aanslag 2021?

In de voorlopige aanslag 2021 heeft de Belastingdienst de nieuwe tarieven voor de inkomstenbelasting verwerkt. Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld dat de maximale hypotheekrente omlaag gaat van 46% in 2020 naar 43% in 2021. Voor mensen met een hoog inkomen die te maken hebben met deze verlaging van het maximale aftrekpercentage, betekent het dat de Belastingdienst in de voorlopige aanslag automatisch met het lagere aftrekpercentage rekent en de teruggave voor de hypotheekrente omlaag gaat.

Niet meegenomen in de voorlopige aanslag 2021

Zijn er wijzigingen in je inkomen, in de waarde van je woning, zorgkosten, hypotheek of ben je in 2020 gescheiden en moet je partneralimentatie betalen of ga je die ontvangen? Het zijn allemaal zaken die de Belastingdienst nog niet weet. We lichten er een paar toe.

Nieuwe woning gekocht
Ben je het afgelopen jaar verhuisd, dan moet er voor de voorlopige aanslag met twee nieuwe gegevens rekening worden gehouden.

  • Een andere waarde van de woning.
  • Een nieuwe hypotheek, betekent ook een andere hypotheekrente.

Verbouwing
Heb je het afgelopen jaar je woning grondig verbouwd, dan is je woning waarschijnlijk meer in waarde gestegen dan de gemiddelde waardestijging. Je WOZ-waarde kan dan wel een fors gestegen zijn, waardoor de bijtelling van het eigenwoningforfait omhoog moet.

Heb je de verbouwing niet met spaargeld gefinancierd maar met een hypotheek of lening, dan is het belangrijk om deze gegevens ook door te geven aan de Belastingdienst.

Hypotheek overgesloten, rentemiddeling of nieuwe rente
Heb je het afgelopen jaar een lagere rente op je hypotheek gekregen omdat je een nieuwe rentevaste periode hebt gekregen of je hypotheek overgesloten of rentemiddeling toegepast? Dan is de voorlopige aanslag gebaseerd op een te hoge teruggave. Pas deze aan bij de Belastingdienst, zodat je niet bij de definitieve aanslag ineens een groot bedrag moet terugbetalen.

Hoe pas ik mijn voorlopige aanslag aan?

Je aanpassingen kun je online doorgeven aan de Belastingdienst door in te loggen op Mijn Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst staat stap voor stap beschreven hoe je de wijzigingen door kunt voeren.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Groeiende behoefte aan overwaarde hypotheken

07 december 2020

Als toezichthouder, waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) afgelopen week, voor de risico’s van het verzilveren van de overwaarde op een woning. Gelukkig onderschrijft de AFM ook dat er een groeiende behoefte is aan overwaarde hypotheken, waaronder ook de verzilverhypotheek. Van Bruggen Adviesgroep hoopt dat het aantal geldverstrekkers dat overwaarde hypotheken aanbiedt de komende jaren fors zal groeien, zodat er steeds meer en betere producten komen voor de groeiende groep ouderen die van deze producten gebruik willen maken.

Groeiende groep AOW’ers, die ook nog eens veel overwaarde hebben

Door de vergrijzing groeit het aantal AOW’ers en die wonen steeds vaker in een koopwoning. Het gaat om 1,2 miljoen koopwoningen. Deze AOW’ers vormen een steeds belangrijkere groep op de koopwoningmarkt. Eén op de vier koopwoningen is nu al in het bezit van een AOW’er (gebaseerd op cijfers van het CBS over 2019). Bovendien komt er nog een hele grote groep AOW’ers aanzetten; er zijn namelijk ruim 900.000 huishoudens in de leeftijdscategorie tussen de 55 en 65 jaar die een koopwoning hebben en binnen ongeveer 10 jaar ook allemaal tot de AOW’ers behoren.

overwaarde-hypotheken1

Deze ouderen beschikken over het algemeen over veel overwaarde, en dit stijgt zelfs naarmate de leeftijd toeneemt. Zie de tabel hiernaast. Waarbij we er uiteraard wel rekening mee moeten houden dat er op individueel niveau grote verschillen kunnen zijn en het gemiddelde ook zwaar vertekend wordt door het grote aantal AOW-gerechtigde huishoudens dat helemaal geen hypotheek meer heeft.

De beste hypotheek is geen hypotheek

Voor de meeste huishoudens geldt dat het pensioeninkomen een stuk lager ligt dan het inkomen tijdens het werkzame leven. Het is dan ook prettig als je een lage of helemaal geen hypotheek meer hebt. Van de 85-plussers geldt dit in maar liefst 65% van de gevallen. Maar ook in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar heeft nog altijd 30% een hypotheekvrije woning.

overwaarde-hypotheken2

Overwaarde uit stenen halen

Veel AOW’ers hebben overwaarde in hun woning. Als je verder weinig vermogen (spaargeld) hebt, dan kan het zijn dat je een deel van die overwaarde graag te gelde wilt maken. We geven een paar voorbeelden.

Extra hypotheek nemen

Wil je een deel van de overwaarde in geld omzetten, dan kun je in de meeste gevallen gewoon een extra hypotheek afsluiten als je inkomen voldoende is. Vaak wordt dan een aflossingsvrije hypotheek gekozen, omdat die de laagste maandlasten geeft. Je betaalt tenslotte alleen rente en die staat op dit moment ook nog eens historisch laag. Soms stelt de geldverstrekker verplicht dat je voor een deel of de volledige extra hypotheek maandelijks moet aflossen.

Met de overwaarde kun je in beginsel doen wat je zelf wilt. Bedenk je wel dat de rente in beginsel niet aftrekbaar is (tenzij het een annuïteiten- of lineaire hypotheek is, waarbij de hypotheek gebruikt wordt voor verbouwing of onderhoud van de woning).

Van annuïteit of lineair naar aflossingsvrij

Een andere manier om je besteedbaar inkomen te vergroten is om je bestaande hypotheek, als dit bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek is, om te zetten in een aflossingsvrije hypotheek. Afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de rente die je betaalt kan dit veel schelen in de maandelijkse hypotheeklast en houd je dus meer geld over voor andere zaken. Een geldverstrekker zal hier vaak alleen mee akkoord gaan als je een behoorlijk stuk overwaarde in de woning hebt zitten.

Verzilver-/opeethypotheek

Wil je in één keer of maandelijks een extra bedrag ter beschikking hebben, maar is je inkomen onvoldoende om een ‘reguliere’ hypotheek af te sluiten, dan kan de verzilver- of opeethypotheek soms uitkomst bieden. Je neemt dan in één keer of periodiek een bedrag op, dat opgeteld wordt bij je hypotheekschuld en ook de maandelijks te betalen rente wordt er bij opgeteld. Je hypotheek blijft dus maar groeien en je overwaarde wordt steeds kleiner. Maar het maakt ook mogelijk dat je nu iets ruimer kunt leven.

Er zijn verschillende verzilverhypotheken op de markt met elk hun eigen voorwaarden en te betalen rente. Je financieel adviseur kan je vertellen welke product goed bij jou aansluit en je wijzen op de risico’s. Want je gaat uiteindelijk wel je overwaarde opeten en dat kan bij sommige producten ook betekenen dat je op een bepaald moment de woning moet verkopen. Ook blijft er voor erfgenamen minder over.

Tot slot een mooi voorbeeld voor wie een verzilverhypotheek interessant kan zijn: Een stel dat net met pensioen is gegaan heeft jarenlang netjes afgelost op de hypotheek en nog slechts een hypotheek van € 100.000,- terwijl de woning € 500.000,- waard is en ze slechts AOW en een kleine pensioenuitkering hebben. Ze willen graag de komende jaren nog van het leven genieten en in het post-coronatijdperk lekker gaan reizen. Maar daarvoor hebben ze het geld niet, want dat zit vast in de overwaarde. Ze kunnen hun huis, waar ze nu nog fijn in wonen, verkopen en nu alvast naar een goedkoper appartement verhuizen of duur gaan huren. Als die er al zijn. Maar het zou mooi zijn als ze er ook voor kunnen kiezen om nog een aantal jaar in hun woning te blijven wonen en via een verzilverhypotheek maandelijks een extra bedrag uit de overwaarde op te nemen en te reizen. De hypotheek stijgt door die opname en het bijschrijven van de rente en de overwaarde daalt, maar ze kunnen voorlopig wel hun beide dromen waarmaken: reizen en voorlopig in de huidige woning blijven wonen. Als dit stel bereid is om de woning over een aantal jaar te verkopen, en zich bewust is dat dit bij bijvoorbeeld dalende huizenprijzen sneller noodzakelijk kan zijn, dan is de verzilverhypotheek een mooie oplossing.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

0% overdrachtsbelasting voor doorstromer jonger dan 35 jaar

04 december 2020

De overdrachtsbelasting gaat per 1 januari 2021 voor zowel starters als doorstromers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar, naar 0%. Iedereen in deze leeftijdscategorie krijgt een eenmalige vrijstelling voor het betalen van de overdrachtsbelasting met als voorwaarde dat ze wel de woning als hoofdverblijf gaan bewonen. Dus ook de jonge bestaande eigenaar van een koopwoning mag gebruiken van deze eenmalige vrijstelling als hij of zij een andere koopwoning koopt.

TWEE GEZAMENLIJKE KOPERS

Koop je samen met een partner een woning, waarvan de één jonger is dan 35 jaar en de ander 35 jaar of ouder, dan mag alleen de jongste gebruik maken van de vrijstelling. Er van uitgaande dat beide voor de helft eigenaar worden, betekent dit dat je gezamenlijk per saldo 1% overdrachtsbelasting betaalt.

INGANGSDATUM 1 JANUARI 2021

De ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 januari 2021. Daarbij gaat het niet om de datum dat de koop is gemaakt, maar om het moment dat de woning van eigenaar wisselt bij de notaris.

MAXIMALE KOOPSOM € 400.000,- PER 1 APRIL

Tot 1 april 2021 geldt er geen grens aan de hoogte van de koopsom om in aanmerking te komen voor de vrijstelling overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 kom je alleen in aanmerking voor de vrijstelling overdrachtsbelasting als de koopsom € 400.000,- is of lager.

VERKLARING EIGEN BEWONING

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling overdrachtsbelasting moeten kopers een verklaring afleggen dat ze een woning zelf gaan bewonen. Ook oudere kopers moeten deze verklaring afgeven om in aanmerking te blijven komen voor de 2% overdrachtsbelasting.

OVERDRACHTSBELASTING VAKANTIEWONING EN WONING VOOR STUDEREND KIND NAAR 8%

De overdrachtsbelasting voor een woning die niet gebruikt wordt als eigen hoofdbewoning gaat omhoog naar 8%. Dat geldt voor beleggers, maar ook als je een tweede woning koopt voor recreatie of als je een woning koopt ten behoeve van een studerend kind.

EFFECT VAN DEZE MAATREGEL

Wij verwachten dat deze vrijstelling van de overdrachtsbelasting vooral in het lagere segment een prijsopdrijvend effect zal hebben. Veel starters zullen naar verwachting de besparing op de overdrachtsbelasting inzetten om een hogere bod uit te kunnen brengen. Daardoor zal het voordeel grotendeels wegvloeien naar de verkopers van woningen in dit segment. Het kabinet hoopt dat het prijsopdrijvende effect grotendeels uitblijft doordat beleggers minder geïnteresseerd zullen zijn in deze woningen en daardoor een drukkend effect zullen hebben op de prijs.

Infographic overdrachtsbelasting

20 jaar vast veruit populairste rentevaste periode

30 november 2020

Over de hypotheekrenteontwikkeling van afgelopen week kunnen we kort zijn: behalve een paar incidentele rentewijzigingen, was het weer behoorlijk stil. Een mooie gelegenheid om eens terug te kijken.

In bijna de helft van alle hypotheekaanvragen in 2020 is de rentevaste periode 20 jaar. De renteperiode 10 jaar vast volgt op gepaste afstand als tweede en wordt de helft minder vaak (24%) gekozen als 20 jaar vast.

Sinds vier jaar zien we ook een opmars van 30 jaar vast (3e plaats op de lijst van populaire rentevaste periodes), al is die stijging gestagneerd. Al enkele jaren was de trend dat consumenten voor langere zekerheid kozen, maar dit jaar heeft 20 jaar vast een duidelijke sprong gemaakt. Zie onderstaand de verdeling naar de belangrijkste rentevaste periodes van HDN aanvragen in de jaren 2015 tot en met 2020 (gebaseerd op HDN cijfers).

Verdeling rentevaste periodes

Renteverschil 20 en 10 jaar steeds kleiner

Bij de keuze tussen 20 of 10 jaar vast is de belangrijkste afweging de langere zekerheid over de hoogte van je maandlasten die je hebt bij 20 jaar vast versus de hogere rente die je betaalt. Een belangrijke verklaring voor de groei van 20 jaar vast, en in de slipstream ook 30 jaar vast, is dat het renteverschil met 10 jaar vast veel kleiner is geworden. Het renteverschil tussen 20 en 10 jaar vast lag in de jaren 2016 en 2017 rond de 0,7% en in de jaren 2018 tot en met een groot deel van 2019, rond de 0,6%. Sinds eind 2019 daalt dit renteverschil rap en is nu nog slechts de helft, namelijk 0,3%. Dat maakt het voor de consument makkelijker om voor langere zekerheid te kiezen, omdat het maar weinig extra kost.

We zien sowieso dat de gemiddelden van de rentevaste periodes dichter naar elkaar toe zijn gekropen. Met name de populariteit van 20 jaar rentevaste periode zorgt ervoor dat geldverstrekkers hier een zo concurrerend mogelijk tarief neer willen zetten. Wat mede heeft geleid tot de dalende rente trend. De populariteit van 20 jaar vast en de concurrentie vanuit geldverstrekkers op deze rentevaste periode versterken elkaar dus.

Ontwikkeling renteverschillen

Nieuwe spelers

De sterke opkomst van 20 en 30 jaar vast heeft ook te maken met de rol van nieuwe spelers op de hypotheekmarkt, zoals regiepartijen die hun hypotheken bijvoorbeeld funden met pensioengelden. Deze nieuwe partijen en verzekeraars willen graag hypotheekgelden voor een langere periode uitzetten en kunnen dit ook tegen een goedkopere rente aanbieden dan bijvoorbeeld de grootbanken.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Eerder met pensioen vraagt op tijd actie

23 november 2020

Het CBS maakte vorige week bekend dat de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in 2019 is gestegen naar 65 jaar en 1 maand. Dat lag in 2018 nog 4 maanden lager. Aan het begin van deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog op 61 jaar. Het betekent dat we qua pensioenleeftijd steeds dichter in de buurt komen van de AOW-gerechtigde leeftijd, die nu en volgend jaar op 66 jaar en 4 maanden ligt.

Leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan

Het CBS laat in een grafiek zien op welke leeftijd we met pensioen gaan en hoe dit in de loop van de tijd is gewijzigd:

Leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan

Wat je in de grafiek kunt zien is dat we op steeds latere leeftijd met pensioen gaan. Toch gaan er nog genoeg mensen een jaar of zelfs meerdere jaren eerder met pensioen. Verder meldt het CBS dat werknemers in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar aangeven tot gemiddeld 64,5-jarige leeftijd te willen werken. De helft van hen wil zelfs wel langer doorwerken, als dat kan met minder uren dan nu.

Begin op tijd met het plannen van je voortijdig pensioen

Wil je eerder met pensioen gaan of minder gaan werken dan moet daar natuurlijk wel financiële ruimte voor zijn. Vraag op tijd aan je adviseur om een financieel plan op te stellen. Je adviseur helpt je in kaart te brengen wat je wensen zijn en wat die betekenen voor je inkomsten en uitgaven. De meeste mensen hebben geen tot weinig inzicht in hun besteedbaar inkomen bij pensionering. Laat staan als je eerder met pensioen gaat of minder gaat werken. Met een financieel plan geeft je adviseur je inzicht. Zonder dit inzicht ondernemen de meeste mensen geen actie en zijn de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan of minder te werken een stuk kleiner.

Hulp van financieel adviseur

Na dit inzicht, kan je financieel adviseur je helpen met het nemen van beslissingen om daadwerkelijk eerder met pensioen te kunnen gaan of minder te gaan werken in de toekomst. Oplossingen die bijvoorbeeld voorbij kunnen komen: Is het verstandig om een extra bedrag te sparen of past beleggen beter bij jou, of is nu extra aflossen op je hypotheek verstandiger? Is het zinvol om een lijfrente af te sluiten? En biedt wellicht de overwaarde in de woning ruimte om een bepaalde periode van geen of minder inkomen te overbruggen?

Maak een afspraak

Minder renteverlagingen en eerste verhogingen

16 november 2020

Het aantal renteverlagingen was afgelopen week heel beperkt en meestal ging het ook nog eens om verlagingen van vaak maar één of twee honderdsten; en de verlagingen die we zagen waren met name bij hypotheken met NHG. De gemiddelde hypotheekrentes voor hypotheken zonder NHG bleven afgelopen weken dan ook ongewijzigd. Naast het beperkte aantal renteverlagingen zagen we ook enkele renteverhogingen.

Bodem bereikt?

Het zou ons niet verbazen als we ongeveer de bodem van de hypotheekrentes bereikt hebben. Sinds de zomer hebben geldverstrekkers de hypotheekrentetarieven steeds met hele kleine stapjes verlaagd. De gemiddelde hypotheekrentes voor 5, 10, 20 en 30 jaar vast gingen tot nu toe met slechts 0,1% à 0,2% omlaag. Dat is niet heel spectaculair, maar daardoor zitten we wel heel dicht aan tegen de laagterecords van maart en is voor 30 jaar vast met NHG dat laagterecord al gebroken.

Wij zien niet heel veel ruimte meer voor grote renteverlagingen en de eerste verhogingen kunnen best eens een voorbode kunnen zijn van het bereiken van de bodem. Dankzij de overheidssteun zijn tot nu toe extra hypotheekverliezen uitgebleven, maar het blijft afwachten of dit beeld de komende maanden niet gaat wijzigen als er een einde komt aan tijdelijke betalingspauzes (dat betekent dat je tijdelijk geen rente en aflossing hoeft te betalen) en de werkloosheid waarschijnlijk verder gaat oplopen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

0% overdrachtsbelasting: grens aan maximale koopsom

09 november 2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil met ingang van 1 april 2021, de per 1 januari 2021 in te voeren 0% overdrachtsbelasting voor starters alleen laten gelden voor een koopsom onder de € 400.000,-. Deze extra maatregel is nodig ter financiering van een aantal aanpassingen op de begroting van Binnenlandse Zaken. Die aanpassingen zijn afgedwongen door de linkse partijen PvdA en GroenLinks, die dreigden geen steun te geven aan de begroting van de minister in de Eerste Kamer.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

• De huren mogen maximaal stijgen met de inflatie + 1%, voor zowel de sociale huursector als de vrije huursector.
• De voorgenomen verlaging van inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens gaat niet door. Wel blijft staan de verhoging van de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens, zodat die makkelijker toegang krijgen tot de sociale huursector.
• De minister stelt € 450 miljoen extra ter beschikking voor investeringen in leefbaarheid en verduurzaming kwetsbare gebieden.

Grens aan maximale koopsom

De maximale koopsomgrens van € 400.000,- om in aanmerking te komen voor de 0% overdrachtsbelasting zal slechts een beperkte groep starters raken, omdat die veelal in een lagere prijscategorie starten. Door deze extra maatregel komt de stimulering voor starters ook met name neer bij degene die het duwtje in de rug extra nodig hebben.
Het zal met name enkele doorstromers raken die toevallig in de juiste leeftijdscategorie vielen. Als die toch van het douceurtje gebruik willen maken, dan moeten ze nog voor 1 april 2021 een nieuwe woning kopen, die dan ook nog voor die datum bij de notaris passeert. En dit alles is sowieso nog afhankelijk van de aanname van de nieuwe overdrachtsbelasting wetgeving door de Eerste Kamer.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Studieschuld telt minder zwaar mee

02 november 2020

Op een studielening betaal je in veel gevallen geen of slechts een hele lage rente. Daarom heeft een studielening een veel minder zware invloed op de maximale hypotheek, dan een gewoon consumptief krediet. Op aandringen van de Tweede Kamer en na onderzoek van het Nibud zal vanaf 2021 de studieschuld nog iets minder tellen bij het bepalen van de maximale hypotheek.

Uitgaande van bijvoorbeeld een stel met elk een inkomen van € 30.000,- en elk een gemiddelde studieschuld van € 13.700,- (volgens CBS de gemiddelde studieschuld in 2019) kunnen zij in 2021 bijna € 8.000,- meer hypotheek krijgen.
Hoe zwaar een studielening drukt op de hypotheek is afhankelijk van onder welke regeling je valt: de oude studiefinanciering regeling of de nieuwe wet studievoorschot.

Rekenvoorbeeld:
Zonder studieschuld kan dit stel in 2021 bij een gemiddelde 20 jaar vaste rente van 1,5% maximaal € 282.510,- aan hypotheek krijgen.
Stel ze hebben beiden een oude studiefinanciering van elk € 13.700,-, dan kunnen ze in 2021 € 230.905,- aan hypotheek krijgen. Met de oude regeling was dit € 222.966,-.
Als ze beiden een studielening hebben onder de wet studievoorschot van elk € 13.700,-, dan kunnen ze in 2021 € 254.723,- aan hypotheek krijgen. Met de oude regeling was dit € 246.784,-.

Spaargeld gebruiken om hypotheek te verlagen of studieschuld af betalen

Stel dit stel heeft naast spaargeld om de bijkomende kosten te betalen, nog een bedrag over van € 27.400,-. Is het dan handiger om de studieschulden in één keer af te lossen of om het hypotheekbedrag te verlagen en de studieschuld voorlopig te laten lopen?

Voor wie onder de nieuwe wet studielening valt, is het vanuit financieel oogpunt interessanter om dit spaargeld te gebruiken om het hypotheekbedrag te verlagen. Omdat je over de hypotheek rente betaalt en de rente van de studielening (rond de) 0% bedraagt. De verlaging van de studieschuld is namelijk nagenoeg gelijk aan wat je meer kunt lenen als je die studieschuld aflost.

Voor wie onder de oude studiefinanciering regeling valt, kan het soms toch noodzakelijk zijn om te kiezen voor aflossing van de studieschuld. Want door een aflossing van € 27.600,- stijgt in ons voorbeeld de maximale haalbare hypotheek met € 51.605,- (namelijk van € 230.905,- naar € 282.510,-).

Spaarpot voor studie kind

Hoeveel moet ik ongeveer maandelijks opzij zetten als ik wil voorkomen dat mijn kind, als hij/zij gaat studeren, een studielening nodig heeft?

Laten we eens uitgaan van de gemiddelde studieschuld van € 13.700,- uit 2019. Je moet er rekening mee houden dat de kosten van studie zullen stijgen. Uitgaande van een pasgeborene en een stijging van de kosten met ongeveer 2% dan heeft je kind ongeveer € 20.000,- nodig op het moment dat het gaat studeren. Bij de huidige rente van nagenoeg 0% moet je ongeveer € 80,- maandelijks opzij zetten om te voorkomen dat er een studielening nodig is.

Kan je kind met dit bedrag alle kosten betalen? Nee, want we vergelijken het met de huidige gemiddelde student met een studielening en die krijgt ook deels ondersteuning van ouders en dekt een deel van zijn kosten met inkomsten uit een bijbaantje.
En wat als een nieuw kabinet besluit om het hele idee van studielening over boord te zetten? Dan heeft je kind een mooie spaarpot om de eerste stap naar de woningmarkt te vergemakkelijken.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Onze onafhankelijk financieel adviseurs helpen je graag met jouw specifieke financiële vraagstukken. Plan vandaag nog je gratis oriëntatiegesprek.

Maak direct een afspraak

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Funderingsproblematiek; bouwkundig onderzoek belangrijk

26 oktober 2020

Vanaf 1 juli 2021 gaan taxateurs een indicatief funderingslabel opnemen in het taxatierapport. Als huizenkoper is het zaak om al in een eerder stadium rekening te houden met een eventuele slechte fundering. Daarom is het heel belangrijk om bij oude woningen een bouwkundig onderzoek te laten doen en hierover een voorbehoud op te nemen in de voorlopige koopovereenkomst.

Omvang funderingsproblemen

Een wat onderbelicht probleem in Nederland is de fundering van woningen. Volgens het KCAF heeft of krijgt ongeveer 1 miljoen woningen in meer of minder mate te maken met funderingsproblemen. Dat speelt met name voor woningen die gebouwd zijn voor 1970; het gaat dan om bijna 1 op de 4 woningen (25%). Het kan gaan om houten palen die bijvoorbeeld verrot raken, maar ook verzakking van stalen constructies. Het kan leiden tot scheve vloeren en scheuren in muren en plafonds.

Indicatief funderingslabel

Taxateurs gaan vanaf 1 juli 2021 een indicatief label opnemen in het taxatierapport. De labels lopen van A tot en met E. We zetten op een rij wat deze betekenen.

Risicolabel A
Geen verhoogd risico.

Risicolabel B
Geen verhoogd risico. In de toekomst mogelijk een licht verhoogd risico doordat bepaalde onderdelen in de ondergrond of van de funderingsconstructie gevoelig zijn voor het ontstaan van funderingsproblematiek bij veranderende omstandigheden. Denk aan grondwaterstandsaanpassingen, ouderdomseffecten van de funderingsconstructie of andere invloeden vanuit de omgeving.

Risicolabel C
Licht verhoogd risico. Bepaalde onderdelen in de ondergrond of van de funderingsconstructie zijn gevoelig voor de funderingsproblematiek.

Risicolabel D
Verhoogd risico. Meerdere toetsingscriteria worden overschreden. Daarmee een hoge kans dat funderingsproblematiek zich nu ontwikkelt.

Risicolabel E
Sterk verhoogd risico (urgent). Er zijn tekenen van schade gesignaleerd of het zakkingsgedrag van het pand wijkt af van vergelijkbare panden in de directe omgeving.

Bouwkundig onderzoek

De funderingsproblematiek laat nog maar weer eens zien hoe belangrijk het is om bij een oude woning een bouwkundig onderzoek te laten doen en hier ook een voorbehoud over op te nemen in de koopovereenkomst. Want, ook de verkoper is vaak niet bekend met de status van de fundering. De kosten om schade aan de fundering te herstellen lopen snel in de tienduizenden euro’s. Door een ontbindende voorwaarde op te nemen in het koopcontract kun je onder de koop uit of alsnog andere afspraken maken met de verkoper.

Woningmarkt en werkloosheid: gemengde signalen

19 oktober 2020

Het kabinet kondigde vorige week extra maatregelen aan om onze sociale contacten en verplaatsingen te verminderen. De zorg kraakt aan alle kanten. Maar de woningmarkt liet mooie groeicijfers zien en de werkloosheid daalde in september.

Woningmarkt

De coronacrisis had in het afgelopen kwartaal nog geen negatieve invloed op de woningmarkt. De NVM maakte bekend dat in juli tot en met september 41.583 woningen werden verkocht, bijna 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En misschien wel dankzij corona, omdat veel Nederlanders thuis bleven en in de normaal gesproken wat rustige zomermaanden hun slag probeerden te slaan. De verkoopprijs van de gemiddeld verkochte woning lag in september 11,6% hoger dan vorig jaar.

Vraag naar woningen

Het aantal woningen dat te koop staat neemt nog steeds verder af, terwijl het aantal verkopen stijgt. Dit betekent dit dat de omloopsnelheid heel hoog ligt; woningen worden steeds sneller verkocht. Tot nu toe blijft de woningmarkt oververhit. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat de vraag naar woningen in de toekomst kan dalen, als de werkloosheid verder toeneemt en het besteedbaar inkomen van huishoudens daalt. Maar daar staat tegenover dat er waarschijnlijk ook minder woningen gebouwd worden. DNB verwacht dat er sprake blijft van een tekort aan woningen.

Werkloosheid

In september daalde de werkloosheid naar 413.000 personen, wat neerkomt op 4,4% van de beroepsbevolking, terwijl die in augustus nog 4,6% bedroeg. De verwachting is dat dit slechts een korte positieve opleving is. Door aangekondigde reorganisaties zal de werkloosheid de komende maanden gaan oplopen. De tweede coronagolf zal dat proces alleen maar versterken. In het basisscenario van het Centraal Planbureau komt de werkloosheid in 2021 uit op ongeveer 6% en dit kan oplopen naar 8% bij een tweede golf. Dat zijn heel veel extra werklozen.

Lees hier een aantal mogelijkheden om je financieel minder kwetsbaar te maken bij baanverlies.

AFM: uitstel betalingsverplichting niet altijd geschikt als lange termijn oplossing

Tot nu toe hebben 22.000 huishoudens een betaalpauze gekregen voor het betalen van hun hypotheeklasten. Dit zijn tijdelijke maatregelen. Betaalpauzes zijn niet altijd geschikt als lange termijn oplossing. Het is belangrijk dat geldverstrekkers maatwerk bieden. Dat betekent voor de geldverstrekker dus kijken naar de individuele situatie van de klant en naast een betaalpauze denken aan bijvoorbeeld rentemiddeling, herstructureren van de hypotheek of het kwijtschelden van bepaalde kosten.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.