Actueel

 • Onzekerder pensioen: wat kan ik zelf doen?

  Blogs12 juli 2019

  Als de hoogte van het toekomstige pensioen onzekerder wordt, kun je zelf twee zaken doen om ruimer te kunnen leven als je met pensioen gaat:

  Lees meer

 • Aandeel hypotheeklasten in woonlasten daalt

  Nieuws08 juli 2019

  Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) brengt meestal geen goede cijfers over onze kosten, want alles lijkt fors duurder te worden. De prijzen van voedingsmiddelen stegen in mei met 3,8% ten opzichte van mei vorig jaar. De gemiddelde kosten voor energie stegen dit jaar met bijna 20% in vergelijking met vorig jaar. De gemeentelijke belastingen, waaronder de onroerendzaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenbelasting, liggen volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen ongeveer 5% hoger dan vorig jaar.

  Hypotheeklasten relatief stabiel

  De grootste vaste kostenpost, de netto hypotheeklast, blijft voor de meeste mensen relatief stabiel. Het aftrekpercentage voor de hypotheekrente is dit jaar wel iets omlaag gegaan en daalt de komende jaren nog iets verder. Bovendien stijgt bij een annuïteitenhypotheek de netto maandlast elk jaar een klein beetje omdat de rentecomponent in het vaste bruto maandbedrag steeds iets kleiner wordt.

  Maar zolang de rente vast staat, weet je verder behoorlijk goed waar je aan toe bent qua maandlasten.

  Gemiddelde besparing € 439

  Heb je in de periode 2009 tot en met 2012 de rente voor 10 jaar vast gezet en ben je daarna niet meer verhuisd en heb je je hypotheek niet meer aangepast? Waarschijnlijk betaal je dan een hypotheekrente van hoog in de 4 à 5%. Aan het einde van de rentevaste periode, als je aan de beurt bent voor een nieuwe rentevaste periode kun je dan veel besparen.

  Maar ook als je rente nog een paar jaar vaststaat zijn er mogelijkheden om direct naar de lagere maandlasten te gaan, bijvoorbeeld door je hypotheek over te sluiten of middels rentemiddeling. Iets radicaler, maar ook veel voorkomend, door te verhuizen naar een andere woning, waardoor je boetevrij naar de huidige lage rente kunt.

  Uit een steekproef van Van Bruggen Adviesgroep blijkt dat haar klanten die hun hypotheek oversloten, gemiddeld € 439 bespaarden op hun bruto maandlast. Dat is serieus geld, zeker in de wetenschap dat de meeste kosten elk jaar alleen maar hoger worden.

  Een voorbeeld:

  We pakken een willekeurig voorbeeld van een stel met een gemiddelde hypotheek van € 250.000, bestaande uit € 125.000 bankspaarhypotheek en € 125.000 aflossingsvrij. De hypotheekrente is in augustus 2009 10 jaar vastgezet voor 5%.

  Als de hypotheekrente in augustus omlaag gaat naar 1,7% dan dalen de bruto maandlasten met € 520 en de netto maandlasten met € 258. Doordat de helft van de hypotheek een bankspaarhypotheek is dalen de netto maandlasten iets minder hard dan bij een volledig aflossingsvrije hypotheek.

  Wat zijn de gevolgen voor de woonlasten, als we daarbij uitgaan van de netto hypotheeklast, de energiekosten en gemeentelijke belastingen:

  Enkele conclusies:

  • Voor dit gezin zijn de totale woonlasten in 2019 gestegen. De belangrijkste veroorzaker is de stijging van de energiekosten, maar ook de netto hypotheeklast is gestegen doordat het aftrekpercentage is gedaald. Het aandeel van de energiekosten in de totale woonlast stijgt ten gunste van een daling van het aandeel van de netto hypotheeklast. Na een rentewijziging dalen de totale woonlasten fors.
  • Het aandeel van de netto hypotheeklast in de totale woonlast daalt fors. De ontwikkeling van de energiekosten en de gemeentelijke belastingen zal daardoor een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor dit stel.

  Uiteraard is dit maar een voorbeeld en zal de exacte ontwikkeling per huishouden verschillen. Maar voor veel huishoudens zal gelden dat de energiekosten en gemeentelijke belastingen een steeds groter aandeel in de totale woonkosten spelen.

  Maak direct een afspraak

  Lees meer

 • PERSBERICHT: Wijzigen hypotheek: gemiddelde besparing € 439 per maand blijkt mogelijk

  Nieuws01 juli 2019

  Apeldoorn, 1 juli 2019 – Van Bruggen Adviesgroep heeft de afgelopen drie maanden gemiddeld € 439 bruto per maand bespaard voor haar klanten.

  Lees meer

 • Extra aflossen: een alternatief op sparen?

  Nieuws01 juli 2019

  Onze schulden nemen af doordat we extra aflossen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat we de laatste tijd vooral meer aflossen op consumptief krediet.

  Lees meer

 • Besparen dankzij lagere rente: hoe zit dat voor jouw hypotheekvorm?

  Nieuws24 juni 2019

  Heb jij in de periode 2009 tot en met 2012 je rente voor 10 jaar vastgezet? Dan betaal of betaalde je waarschijnlijk een rente van hoog in de 4 à 5%. In de jaren daarna daalde de rente wel gestaag, maar de kans is groot dat je voor 10 jaar vast een rente betaalt van 3 à 4%. Op dit moment staat de gemiddeld 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG onder de 1,7% (zonder NHG is dat 2,15%).

  Ben je sinds het afsluiten van je hypotheek niet meer verhuisd of heb je je hypotheek sindsdien niet aangepast (oversluiten of rentemiddeling), dan valt er nu of in de toekomst waarschijnlijk veel te besparen op je hypotheeklasten. Hoeveel je kunt besparen verschilt wel per hypotheekvorm.

  Besparing aflossingsvrij, annuïteitenhypotheek en (bank-)spaarhypotheek

  Aan de hand van een rekenvoorbeeld laten we de verschillen zien per hypotheekvorm in de besparing die je bereikt als je naar een lagere rente gaat. Uitgangspunten: Hypotheek afgesloten in juli 2009, rente 10 jaar vast 5,2%, hoogte hypotheek: € 250.000. Belastingtarief 38,1% en het eigenwoningforfait laten we even buiten beschouwing.

  Aflossingsvrij

  De netto hypotheeklast van de klant bedraagt nu ongeveer € 670 en de hypotheekschuld bedraagt nog steeds € 250.000. Als de rente in juli naar de huidige lagere rente van 1,7% gaat, dan daalt de netto hypotheeklast naar ongeveer € 220. Dat betekent een besparing van bijna € 400. In plaats van een lagere maandlast is het een idee om een deel van de hypotheek om te zetten in een annuïteitenhypotheek. Daardoor ga je namelijk aflossen op je hypotheek en dat kan met het oog op een lager pensioeninkomen en einde renteaftrek verstandig zijn.

  Annuïteit

  Had de klant in 2009 geen aflossingsvrij afgesloten maar een annuïteitenhypotheek dan bedroeg de netto maandlast in 2019 ongeveer € 1.035. In dit bedrag zit onder andere ongeveer € 480 voor aflossing. Dankzij de aflossingen in de afgelopen 10 jaar is de hypotheek inmiddels gedaald naar ongeveer € 205.000. Als de rente in juli naar de huidige lagere rente van 1,7% gaat dan daalt de netto hypotheeklast naar ongeveer € 900. Dat betekent een besparing € 135.

  Maar let op: bij een annuïteitenhypotheek moet je niet alleen naar de besparing kijken op de netto maandlast. Dankzij een lagere rente ga je ook sneller aflossen. In 10 jaar tijd ga je ongeveer € 17.000 extra aflossen dan wanneer je nog de oude rente gehad zou hebben. Dat betekent dat je ongeveer € 140 per maand rijker wordt in de nieuwe situatie. Tellen we die op bij de maandelijkse besparing van € 135, dan ga je er ongeveer € 275 op vooruit.

  Bankspaarhypotheek

  Het voordeel van een lagere rente is bij een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek kleiner. Dat komt omdat de spaarinleg of spaarpremie omhoog moet als je een lagere vergoeding over je opgebouwde spaargeld in de hypotheek krijgt. Het voordeel van een lagere rente wordt gedempt doordat je ook minder belastingaftrek hebt, maar de hogere spaarinleg wordt niet gedempt. Had de klant in 2009 geen annuïteitenhypotheek afgesloten maar een bankspaarhypotheek dan bedroeg de netto maandlast in 2019 ongeveer € 965. In dit bedrag zit onder andere ongeveer € 295 voor de spaarinleg.

  Bij een bankspaarhypotheek wordt tussentijds niet afgelost, dus de hypotheek bedraagt nog steeds € 250.000. Wel is er ongeveer € 45.000 opgebouwd in het spaarpotje.Als de rente in juli naar de huidige lagere rente van 1,7% gaat, dan daalt de netto hypotheeklast naar ongeveer € 870. Dat betekent een besparing van ‘slechts’ € 95. Naast deze besparing geldt net als bij de annuïteitenhypotheek dat je in de komende 10 jaar wel € 17.000 extra bij elkaar spaart, dan wanneer je nog de oude rente gehad zou hebben. Ten opzichte van de oude situatie ga je er dus eigenlijk € 230 per maand op vooruit. De besparing bij een (bank-)spaarhypotheek is dan wel kleiner dan bij een annuïteitenhypotheek, vanuit financieel oogpunt ben je met voortzetting van een (bank-) spaarhypotheek waarschijnlijk goedkoper uit dan omzetting naar een annuïteitenhypotheek.

  Wat het dan weer complexer maakt: voor een (bank-)spaarhypotheek betaal je bij de meeste geldverstrekkers een extra rente-opslag. Met name als je de rente 20 jaar wilt vastzetten, dan kan die opslag bij sommige geldverstrekkers behoorlijk oplopen.

  Wil je in gesprek met je financieel adviseur?

  Maak direct een afspraak

  Lees meer

 • Pensioenakkoord: flexibel pensioen

  Nieuws18 juni 2019

  Het kabinet, de werkgeversorganisatie en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over aanpassing van ons pensioenstelsel.

  Lees meer

 • Rentemiddeling goedkoper vanaf 1 juli

  Nieuws17 juni 2019

  Vanaf 1 juli mogen geldverstrekkers geen rente-opslag meer rekenen bij rentemiddeling.

  Lees meer

 • Rozemarijn bespaarde 300 euro per maand dankzij oversluiten

  Vlogs04 juni 2019

  Oversluiten is HOT. Rozemarijn bespaarde 300 euro per maand door haar hypotheek over te sluiten. Ze heeft nu meer ruimte over voor andere dingen, zoals reizen. Bekijk haar verhaal.

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Van Bruggen Adviesgroep: expert voor expats

  Nieuws23 mei 2019

  Van Bruggen Adviesgroep gaat zich actief richten op het geven van financieel advies aan de doelgroep expats. Daar waar geldverstrekkers zich terugtrekken vanwege de risico’s, wil Van Bruggen Adviesgroep als de meest klantvriendelijke dienstverlener voorzien in de behoefte die leeft onder de expat-doelgroep.

  Lees meer