Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypotheekschuld in 360 (bij een looptijd van 30 jaar) maandelijkse termijnen wordt afgelost. Iedere maand wordt er ook rente betaald over de uitstaande schuld. Omdat de uitstaande schuld door de aflossingen iedere maand afneemt, wordt er iedere maand ook steeds minder hypotheekrente betaald. Op de einddatum is er de zekerheid dat de gehele hypotheek is afgelost.

Aftrekbare rente en aflossing

De rente op een hypotheek is fiscaal aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost. Sinds 2013 kan dit, voor starters, alleen via een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Andere hypotheekvormen zijn ook mogelijk voor starters, maar dan wel zonder het recht op hypotheekrenteaftrek. Met de huidige lage rente hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. Een lineaire hypotheek is in het begin duurder (hogere maandlasten) dan de annuïteitenhypotheek. Over de gehele looptijd gezien is het wel de goedkoopste hypotheekvorm. Doordat er vanaf de eerste maand al wordt afgelost, is er minder kans op een restschuld. Het is daardoor een veilige hypotheek.

Is een lineaire hypotheek voordelig voor mij?

Een lineaire hypotheek is voordelig voor iedereen die gebruik wil maken van de mogelijkheid tot renteaftrek. De meeste starters kiezen voor de annuïtaire aflossing, omdat de maandlasten in het begin lager en dus betaalbaarder zijn. Lineair aflossen is met name interessant voor mensen die zonder risico’s willen aflossen en snel van hun hypotheeklasten af willen zijn. Belangrijk is wel dat de relatief hogere lasten passend zijn in het financiële plaatje. Het is ook een interessante optie als de hypotheek die nodig is aanzienlijk lager is dan het maximale leenbedrag. Ook starters waarvan het inkomen in de nabije toekomst daalt, bijvoorbeeld door pensionering, kiezen meestal voor deze hypotheekvorm.

lineaire hypotheek

Wat zijn de voordelen van een lineaire hypotheek? 

  • Starters hebben recht op hypotheekrenteaftrek met deze hypotheek. 
  • De lening is aan het einde van de looptijd van de hypotheek volledig afgelost.
  • Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt er afgelost. Hierdoor neemt de schuld tijdens de looptijd van de hypotheek af.
  • U betaalt over de gehele looptijd minder rente dan bij hypotheekvormen waarbij de schuld gedurende de looptijd in stand blijft. Over de gehele looptijd is lineair aflossen de goedkoopste optie. U betaalt namelijk minder rente.
  • U lost sneller af dan met een annuïtaire hypotheek. Halverwege de looptijd is al de helft afgelost. 
  • Zowel de bruto als de netto maandlasten dalen doorlopend.

Wat zijn de nadelen van een lineaire hypotheek?

  • De maandlasten zijn bij aanvang hoog.
  • Door de relatief hoge maandlasten in de beginfase kan er in veel gevallen een lagere hypotheek gekregen worden.

Hypotheek berekenen

Maximale hypotheek325.312,-

Maak een afspraak