Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Hoe sterk wordt ons nieuwe pensioenstelsel?

Het is de bedoeling dat we uiterlijk in 2026 van het beste, naar het allerbeste pensioenstelsel ter wereld gaan. Ondanks de enorme pensioenpot wordt er veel geklaagd over het huidige pensioenstelsel omdat de meeste pensioenfondsen al jaren de pensioenen niet indexeren en er zelfs soms pensioenkortingen werden toegepast. De pensioenpot is enorm gegroeid door goede rendementen. Daar staat tegenover dat de rente heel laag staat, waardoor de toekomstige verplichtingen steeds lastiger te realiseren zijn.

Dekkingsgraad

In het huidige pensioenstelsel draait het allemaal om de dekkingsgraad en die is al jaren veel te laag. Wettelijk gezien zou er gekort moeten worden op de pensioenuitkeringen en zouden de pensioenpremies omhoog moeten. Voor het jaar 2020 maakte minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder druk van sociale partners en politieke partijen al een uitzondering. Als de dekkingsgraad minimaal 90% was, hoefde er niet gekort te worden.

Minister Koolmees maakte vorige week bekend dat hij voor 2021 wederom dezelfde vrijstellingsregeling gaat toepassen als afgelopen jaar. Hoewel de regeling iets complexer is, komt het er op neer dat de meeste pensioenfondsen niet hoeven te korten als de dekkingsgraad aan het eind van het jaar minimaal 90% is. Dankzij goede resultaten op met name de aandelenbeurs lijkt het erop dat de belangrijkste pensioenfondsen de minimale 90% dekkingsgraad gaan halen.

Overgangsjaren

Het duurt nog tot 2026 voordat het nieuwe pensioenstelsel in gaat. Het lijkt er niet op dat de rentestand er de komende jaren beter uit komt te zien. Een nieuwe rekensystematiek zorgt er zelfs voor dat de vooruitzichten voor de komende jaren er niet beter op worden. Kortingen zijn in de komende jaren dan ook nog steeds niet uitgesloten.

Om het nieuwe pensioenstelsel een goede start te geven moet de dekkingsgraad in 2026 rond de 95% liggen. Het lijkt erop dat alle betrokken partijen liever voorlopig de kop in het stand steken. Dat roept ook vraagtekens op over het nieuwe pensioenstelsel. Blijven we dan ook steeds de regels oprekken of gaan de pensioenen dan wel echt meebewegen met de markt?

Jouw pensioen

Heb jij inzicht in jouw toekomstige pensioen? Of ken je jouw financiële mogelijkheden tijdens je pensioen? Lees hier alles over pensioenen.

Wil jij in gesprek over jouw pensioen? Laat onze financieel adviseur jou helpen.

Maak een afspraak