Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Funderingsproblematiek; bouwkundig onderzoek belangrijk

Vanaf 1 juli 2021 gaan taxateurs een indicatief funderingslabel opnemen in het taxatierapport. Als huizenkoper is het zaak om al in een eerder stadium rekening te houden met een eventuele slechte fundering. Daarom is het heel belangrijk om bij oude woningen een bouwkundig onderzoek te laten doen en hierover een voorbehoud op te nemen in de voorlopige koopovereenkomst.

Omvang funderingsproblemen

Een wat onderbelicht probleem in Nederland is de fundering van woningen. Volgens het KCAF heeft of krijgt ongeveer 1 miljoen woningen in meer of minder mate te maken met funderingsproblemen. Dat speelt met name voor woningen die gebouwd zijn voor 1970; het gaat dan om bijna 1 op de 4 woningen (25%). Het kan gaan om houten palen die bijvoorbeeld verrot raken, maar ook verzakking van stalen constructies. Het kan leiden tot scheve vloeren en scheuren in muren en plafonds.

Indicatief funderingslabel

Taxateurs gaan vanaf 1 juli 2021 een indicatief label opnemen in het taxatierapport. De labels lopen van A tot en met E. We zetten op een rij wat deze betekenen.

Risicolabel A
Geen verhoogd risico.

Risicolabel B
Geen verhoogd risico. In de toekomst mogelijk een licht verhoogd risico doordat bepaalde onderdelen in de ondergrond of van de funderingsconstructie gevoelig zijn voor het ontstaan van funderingsproblematiek bij veranderende omstandigheden. Denk aan grondwaterstandsaanpassingen, ouderdomseffecten van de funderingsconstructie of andere invloeden vanuit de omgeving.

Risicolabel C
Licht verhoogd risico. Bepaalde onderdelen in de ondergrond of van de funderingsconstructie zijn gevoelig voor de funderingsproblematiek.

Risicolabel D
Verhoogd risico. Meerdere toetsingscriteria worden overschreden. Daarmee een hoge kans dat funderingsproblematiek zich nu ontwikkelt.

Risicolabel E
Sterk verhoogd risico (urgent). Er zijn tekenen van schade gesignaleerd of het zakkingsgedrag van het pand wijkt af van vergelijkbare panden in de directe omgeving.

Bouwkundig onderzoek

De funderingsproblematiek laat nog maar weer eens zien hoe belangrijk het is om bij een oude woning een bouwkundig onderzoek te laten doen en hier ook een voorbehoud over op te nemen in de koopovereenkomst. Want, ook de verkoper is vaak niet bekend met de status van de fundering. De kosten om schade aan de fundering te herstellen lopen snel in de tienduizenden euro’s. Door een ontbindende voorwaarde op te nemen in het koopcontract kun je onder de koop uit of alsnog andere afspraken maken met de verkoper.