Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

0% overdrachtsbelasting: grens aan maximale koopsom

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil met ingang van 1 april 2021, de per 1 januari 2021 in te voeren 0% overdrachtsbelasting voor starters alleen laten gelden voor een koopsom onder de € 400.000,-. Deze extra maatregel is nodig ter financiering van een aantal aanpassingen op de begroting van Binnenlandse Zaken. Die aanpassingen zijn afgedwongen door de linkse partijen PvdA en GroenLinks, die dreigden geen steun te geven aan de begroting van de minister in de Eerste Kamer.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

• De huren mogen maximaal stijgen met de inflatie + 1%, voor zowel de sociale huursector als de vrije huursector.
• De voorgenomen verlaging van inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens gaat niet door. Wel blijft staan de verhoging van de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens, zodat die makkelijker toegang krijgen tot de sociale huursector.
• De minister stelt € 450 miljoen extra ter beschikking voor investeringen in leefbaarheid en verduurzaming kwetsbare gebieden.

Grens aan maximale koopsom

De maximale koopsomgrens van € 400.000,- om in aanmerking te komen voor de 0% overdrachtsbelasting zal slechts een beperkte groep starters raken, omdat die veelal in een lagere prijscategorie starten. Door deze extra maatregel komt de stimulering voor starters ook met name neer bij degene die het duwtje in de rug extra nodig hebben.
Het zal met name enkele doorstromers raken die toevallig in de juiste leeftijdscategorie vielen. Als die toch van het douceurtje gebruik willen maken, dan moeten ze nog voor 1 april 2021 een nieuwe woning kopen, die dan ook nog voor die datum bij de notaris passeert. En dit alles is sowieso nog afhankelijk van de aanname van de nieuwe overdrachtsbelasting wetgeving door de Eerste Kamer.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.