Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

December

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Ontwikkeling hypotheekrente met en zonder NHG 2016-2020

28 december 2020

De daling van de NHG tarieven gaat al maanden een heel klein beetje harder dan de daling van de tarieven zonder NHG. We gebruiken daarbij de tarieven zonder NHG, waarbij de hoogte van de hypotheek 100% bedraagt van de waarde van de woning. Dat laat zien dat geldverstrekkers als gevolg van de coronacrisis hogere risico’s inprijzen voor hypotheken zonder NHG, omdat er voor hen geen achtervang is vanuit NHG als consumenten hun hypotheken niet meer kunnen betalen.

Ontwikkeling verschil met en zonder NHG

In onderstaande grafiek laten we de ontwikkeling zien van de gemiddelde hypotheekrente 20 jaar vast met en zonder NHG in de afgelopen 5 jaar. In de afgelopen jaren nam het verschil af tussen de rentes voor hypotheken met en zonder NHG. Het kleinste verschil werd bereikt in oktober 2019. Na de uitbraak van de coronacrisis loopt het verschil heel gestaag op.

Gemiddelde 20 jaar vaste hypotheekrente met en zonder NHG 2016-2020

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Hoe sterk wordt ons nieuwe pensioenstelsel?

21 december 2020

Het is de bedoeling dat we uiterlijk in 2026 van het beste, naar het allerbeste pensioenstelsel ter wereld gaan. Ondanks de enorme pensioenpot wordt er veel geklaagd over het huidige pensioenstelsel omdat de meeste pensioenfondsen al jaren de pensioenen niet indexeren en er zelfs soms pensioenkortingen werden toegepast. De pensioenpot is enorm gegroeid door goede rendementen. Daar staat tegenover dat de rente heel laag staat, waardoor de toekomstige verplichtingen steeds lastiger te realiseren zijn.

Dekkingsgraad

In het huidige pensioenstelsel draait het allemaal om de dekkingsgraad en die is al jaren veel te laag. Wettelijk gezien zou er gekort moeten worden op de pensioenuitkeringen en zouden de pensioenpremies omhoog moeten. Voor het jaar 2020 maakte minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder druk van sociale partners en politieke partijen al een uitzondering. Als de dekkingsgraad minimaal 90% was, hoefde er niet gekort te worden.

Minister Koolmees maakte vorige week bekend dat hij voor 2021 wederom dezelfde vrijstellingsregeling gaat toepassen als afgelopen jaar. Hoewel de regeling iets complexer is, komt het er op neer dat de meeste pensioenfondsen niet hoeven te korten als de dekkingsgraad aan het eind van het jaar minimaal 90% is. Dankzij goede resultaten op met name de aandelenbeurs lijkt het erop dat de belangrijkste pensioenfondsen de minimale 90% dekkingsgraad gaan halen.

Overgangsjaren

Het duurt nog tot 2026 voordat het nieuwe pensioenstelsel in gaat. Het lijkt er niet op dat de rentestand er de komende jaren beter uit komt te zien. Een nieuwe rekensystematiek zorgt er zelfs voor dat de vooruitzichten voor de komende jaren er niet beter op worden. Kortingen zijn in de komende jaren dan ook nog steeds niet uitgesloten.

Om het nieuwe pensioenstelsel een goede start te geven moet de dekkingsgraad in 2026 rond de 95% liggen. Het lijkt erop dat alle betrokken partijen liever voorlopig de kop in het stand steken. Dat roept ook vraagtekens op over het nieuwe pensioenstelsel. Blijven we dan ook steeds de regels oprekken of gaan de pensioenen dan wel echt meebewegen met de markt?

Jouw pensioen

Heb jij inzicht in jouw toekomstige pensioen? Of ken je jouw financiële mogelijkheden tijdens je pensioen? Lees hier alles over pensioenen.

Wil jij in gesprek over jouw pensioen? Laat onze financieel adviseur jou helpen.

Maak een afspraak

Hypotheekwijziging in 2020? Pas je voorlopige aanslag 2021 aan!

14 december 2020

Half december krijg je de voorlopige aanslag 2021 van de Belastingdienst. Heb je dit jaar een woning gekocht of je hypotheek overgesloten of aangepast? Dan is het belangrijk dat je de voorlopige aanslag aanpast.

Voorlopige aanslag

Met een voorlopige aanslag krijg je maandelijks belasting terug, bijvoorbeeld voor de hypotheekrenteaftrek, en hoef je niet tot de jaarlijkse belastingaangifte achteraf te wachten. Het is uiteraard belangrijk dat je maandelijks niet teveel terugkrijgt, omdat je anders bij de definitieve aanslag geld terug moet betalen. Controleer daarom je voorlopige aanslag 2021 goed en geef wijzigingen door aan de Belastingdienst.

Wat is wel meegenomen in de voorlopige aanslag 2021?

In de voorlopige aanslag 2021 heeft de Belastingdienst de nieuwe tarieven voor de inkomstenbelasting verwerkt. Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld dat de maximale hypotheekrente omlaag gaat van 46% in 2020 naar 43% in 2021. Voor mensen met een hoog inkomen die te maken hebben met deze verlaging van het maximale aftrekpercentage, betekent het dat de Belastingdienst in de voorlopige aanslag automatisch met het lagere aftrekpercentage rekent en de teruggave voor de hypotheekrente omlaag gaat.

Niet meegenomen in de voorlopige aanslag 2021

Zijn er wijzigingen in je inkomen, in de waarde van je woning, zorgkosten, hypotheek of ben je in 2020 gescheiden en moet je partneralimentatie betalen of ga je die ontvangen? Het zijn allemaal zaken die de Belastingdienst nog niet weet. We lichten er een paar toe.

Nieuwe woning gekocht
Ben je het afgelopen jaar verhuisd, dan moet er voor de voorlopige aanslag met twee nieuwe gegevens rekening worden gehouden.

  • Een andere waarde van de woning.
  • Een nieuwe hypotheek, betekent ook een andere hypotheekrente.

Verbouwing
Heb je het afgelopen jaar je woning grondig verbouwd, dan is je woning waarschijnlijk meer in waarde gestegen dan de gemiddelde waardestijging. Je WOZ-waarde kan dan wel een fors gestegen zijn, waardoor de bijtelling van het eigenwoningforfait omhoog moet.

Heb je de verbouwing niet met spaargeld gefinancierd maar met een hypotheek of lening, dan is het belangrijk om deze gegevens ook door te geven aan de Belastingdienst.

Hypotheek overgesloten, rentemiddeling of nieuwe rente
Heb je het afgelopen jaar een lagere rente op je hypotheek gekregen omdat je een nieuwe rentevaste periode hebt gekregen of je hypotheek overgesloten of rentemiddeling toegepast? Dan is de voorlopige aanslag gebaseerd op een te hoge teruggave. Pas deze aan bij de Belastingdienst, zodat je niet bij de definitieve aanslag ineens een groot bedrag moet terugbetalen.

Hoe pas ik mijn voorlopige aanslag aan?

Je aanpassingen kun je online doorgeven aan de Belastingdienst door in te loggen op Mijn Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst staat stap voor stap beschreven hoe je de wijzigingen door kunt voeren.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Groeiende behoefte aan overwaarde hypotheken

07 december 2020

Als toezichthouder, waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) afgelopen week, voor de risico’s van het verzilveren van de overwaarde op een woning. Gelukkig onderschrijft de AFM ook dat er een groeiende behoefte is aan overwaarde hypotheken, waaronder ook de verzilverhypotheek. Van Bruggen Adviesgroep hoopt dat het aantal geldverstrekkers dat overwaarde hypotheken aanbiedt de komende jaren fors zal groeien, zodat er steeds meer en betere producten komen voor de groeiende groep ouderen die van deze producten gebruik willen maken.

Groeiende groep AOW’ers, die ook nog eens veel overwaarde hebben

Door de vergrijzing groeit het aantal AOW’ers en die wonen steeds vaker in een koopwoning. Het gaat om 1,2 miljoen koopwoningen. Deze AOW’ers vormen een steeds belangrijkere groep op de koopwoningmarkt. Eén op de vier koopwoningen is nu al in het bezit van een AOW’er (gebaseerd op cijfers van het CBS over 2019). Bovendien komt er nog een hele grote groep AOW’ers aanzetten; er zijn namelijk ruim 900.000 huishoudens in de leeftijdscategorie tussen de 55 en 65 jaar die een koopwoning hebben en binnen ongeveer 10 jaar ook allemaal tot de AOW’ers behoren.

overwaarde-hypotheken1

Deze ouderen beschikken over het algemeen over veel overwaarde, en dit stijgt zelfs naarmate de leeftijd toeneemt. Zie de tabel hiernaast. Waarbij we er uiteraard wel rekening mee moeten houden dat er op individueel niveau grote verschillen kunnen zijn en het gemiddelde ook zwaar vertekend wordt door het grote aantal AOW-gerechtigde huishoudens dat helemaal geen hypotheek meer heeft.

De beste hypotheek is geen hypotheek

Voor de meeste huishoudens geldt dat het pensioeninkomen een stuk lager ligt dan het inkomen tijdens het werkzame leven. Het is dan ook prettig als je een lage of helemaal geen hypotheek meer hebt. Van de 85-plussers geldt dit in maar liefst 65% van de gevallen. Maar ook in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar heeft nog altijd 30% een hypotheekvrije woning.

overwaarde-hypotheken2

Overwaarde uit stenen halen

Veel AOW’ers hebben overwaarde in hun woning. Als je verder weinig vermogen (spaargeld) hebt, dan kan het zijn dat je een deel van die overwaarde graag te gelde wilt maken. We geven een paar voorbeelden.

Extra hypotheek nemen

Wil je een deel van de overwaarde in geld omzetten, dan kun je in de meeste gevallen gewoon een extra hypotheek afsluiten als je inkomen voldoende is. Vaak wordt dan een aflossingsvrije hypotheek gekozen, omdat die de laagste maandlasten geeft. Je betaalt tenslotte alleen rente en die staat op dit moment ook nog eens historisch laag. Soms stelt de geldverstrekker verplicht dat je voor een deel of de volledige extra hypotheek maandelijks moet aflossen.

Met de overwaarde kun je in beginsel doen wat je zelf wilt. Bedenk je wel dat de rente in beginsel niet aftrekbaar is (tenzij het een annuïteiten- of lineaire hypotheek is, waarbij de hypotheek gebruikt wordt voor verbouwing of onderhoud van de woning).

Van annuïteit of lineair naar aflossingsvrij

Een andere manier om je besteedbaar inkomen te vergroten is om je bestaande hypotheek, als dit bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek is, om te zetten in een aflossingsvrije hypotheek. Afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de rente die je betaalt kan dit veel schelen in de maandelijkse hypotheeklast en houd je dus meer geld over voor andere zaken. Een geldverstrekker zal hier vaak alleen mee akkoord gaan als je een behoorlijk stuk overwaarde in de woning hebt zitten.

Verzilver-/opeethypotheek

Wil je in één keer of maandelijks een extra bedrag ter beschikking hebben, maar is je inkomen onvoldoende om een ‘reguliere’ hypotheek af te sluiten, dan kan de verzilver- of opeethypotheek soms uitkomst bieden. Je neemt dan in één keer of periodiek een bedrag op, dat opgeteld wordt bij je hypotheekschuld en ook de maandelijks te betalen rente wordt er bij opgeteld. Je hypotheek blijft dus maar groeien en je overwaarde wordt steeds kleiner. Maar het maakt ook mogelijk dat je nu iets ruimer kunt leven.

Er zijn verschillende verzilverhypotheken op de markt met elk hun eigen voorwaarden en te betalen rente. Je financieel adviseur kan je vertellen welke product goed bij jou aansluit en je wijzen op de risico’s. Want je gaat uiteindelijk wel je overwaarde opeten en dat kan bij sommige producten ook betekenen dat je op een bepaald moment de woning moet verkopen. Ook blijft er voor erfgenamen minder over.

Tot slot een mooi voorbeeld voor wie een verzilverhypotheek interessant kan zijn: Een stel dat net met pensioen is gegaan heeft jarenlang netjes afgelost op de hypotheek en nog slechts een hypotheek van € 100.000,- terwijl de woning € 500.000,- waard is en ze slechts AOW en een kleine pensioenuitkering hebben. Ze willen graag de komende jaren nog van het leven genieten en in het post-coronatijdperk lekker gaan reizen. Maar daarvoor hebben ze het geld niet, want dat zit vast in de overwaarde. Ze kunnen hun huis, waar ze nu nog fijn in wonen, verkopen en nu alvast naar een goedkoper appartement verhuizen of duur gaan huren. Als die er al zijn. Maar het zou mooi zijn als ze er ook voor kunnen kiezen om nog een aantal jaar in hun woning te blijven wonen en via een verzilverhypotheek maandelijks een extra bedrag uit de overwaarde op te nemen en te reizen. De hypotheek stijgt door die opname en het bijschrijven van de rente en de overwaarde daalt, maar ze kunnen voorlopig wel hun beide dromen waarmaken: reizen en voorlopig in de huidige woning blijven wonen. Als dit stel bereid is om de woning over een aantal jaar te verkopen, en zich bewust is dat dit bij bijvoorbeeld dalende huizenprijzen sneller noodzakelijk kan zijn, dan is de verzilverhypotheek een mooie oplossing.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

0% overdrachtsbelasting voor doorstromer jonger dan 35 jaar

04 december 2020

De overdrachtsbelasting gaat per 1 januari 2021 voor zowel starters als doorstromers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar, naar 0%. Iedereen in deze leeftijdscategorie krijgt een eenmalige vrijstelling voor het betalen van de overdrachtsbelasting met als voorwaarde dat ze wel de woning als hoofdverblijf gaan bewonen. Dus ook de jonge bestaande eigenaar van een koopwoning mag gebruiken van deze eenmalige vrijstelling als hij of zij een andere koopwoning koopt.

TWEE GEZAMENLIJKE KOPERS

Koop je samen met een partner een woning, waarvan de één jonger is dan 35 jaar en de ander 35 jaar of ouder, dan mag alleen de jongste gebruik maken van de vrijstelling. Er van uitgaande dat beide voor de helft eigenaar worden, betekent dit dat je gezamenlijk per saldo 1% overdrachtsbelasting betaalt.

INGANGSDATUM 1 JANUARI 2021

De ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 januari 2021. Daarbij gaat het niet om de datum dat de koop is gemaakt, maar om het moment dat de woning van eigenaar wisselt bij de notaris.

MAXIMALE KOOPSOM € 400.000,- PER 1 APRIL

Tot 1 april 2021 geldt er geen grens aan de hoogte van de koopsom om in aanmerking te komen voor de vrijstelling overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 kom je alleen in aanmerking voor de vrijstelling overdrachtsbelasting als de koopsom € 400.000,- is of lager.

VERKLARING EIGEN BEWONING

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling overdrachtsbelasting moeten kopers een verklaring afleggen dat ze een woning zelf gaan bewonen. Ook oudere kopers moeten deze verklaring afgeven om in aanmerking te blijven komen voor de 2% overdrachtsbelasting.

OVERDRACHTSBELASTING VAKANTIEWONING EN WONING VOOR STUDEREND KIND NAAR 8%

De overdrachtsbelasting voor een woning die niet gebruikt wordt als eigen hoofdbewoning gaat omhoog naar 8%. Dat geldt voor beleggers, maar ook als je een tweede woning koopt voor recreatie of als je een woning koopt ten behoeve van een studerend kind.

EFFECT VAN DEZE MAATREGEL

Wij verwachten dat deze vrijstelling van de overdrachtsbelasting vooral in het lagere segment een prijsopdrijvend effect zal hebben. Veel starters zullen naar verwachting de besparing op de overdrachtsbelasting inzetten om een hogere bod uit te kunnen brengen. Daardoor zal het voordeel grotendeels wegvloeien naar de verkopers van woningen in dit segment. Het kabinet hoopt dat het prijsopdrijvende effect grotendeels uitblijft doordat beleggers minder geïnteresseerd zullen zijn in deze woningen en daardoor een drukkend effect zullen hebben op de prijs.

Infographic overdrachtsbelasting