Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Februari

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Belastingaangifte 2021: maak gebruik van deze aftrekposten en tips

28 februari 2022

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Tussen 1 maart en vóór 1 mei dien je aangifte te doen. Dit doe je online met Mijn Belastingdienst of met de aangifte-app ‘Aangifte 2021’. Lukt het je niet om vóór 1 mei de aangifte te doen, vraag dan voor 1 mei uitstel aan. De Belastingdienst kan dan uitstel verlenen tot 1 september.

Vooraf ingevulde gegevens

De Belastingdienst bezit al een groot aantal gegevens van je zoals wie je bent, waar je woont, bij wie je werkt en wat je loon is, de hypotheekrente die je betaalde in 2021, de WOZ-waarde van je eigen woning en je vermogen. Deze gegevens staan al ingevuld. Toch moet je ze nog goed controleren, want je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je instuurt.

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg dat als je de aangifte gaat doen, je alle documenten bij de hand hebt, zoals onder andere je BSN, dit is je Burger Service Nummer (plus die van je eventuele partner en kinderen), je DigiD (en die van je partner), de jaaropgave van je werkgever, het jaaroverzicht van je hypotheek, de WOZ-waarde die je van de gemeente hebt gekregen en de jaaroverzicht(en) van banken en verzekeraars waar je spaart of belegt.

Let op: bij de WOZ-waarde gaat het niet om de WOZ-waarde die je recent hebt ontvangen, maar die van vorig jaar. Dus met peildatum 1 januari 2020.

Aftrek- en bijtelpost eigen woning

 • Hypotheekrente en bijkomende kosten

Een van de belangrijkste aftrekposten die een eigen huisbezitter heeft, is de aftrekpost hypotheekrente. Tegen welk percentage je de hypotheekrente mag aftrekken is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en is maximaal 43,0% (2021). Bij je belastingaangifte vul je in hoeveel hypotheekrente je het afgelopen jaar hebt betaald. Meestal zal dit al ingevuld zijn en hoef je dit alleen nog maar te controleren met het overzicht van je geldverstrekker. Het aangifteprogramma berekent uiteindelijk hoeveel geld je terugkrijgt.

Let op: als je vorig jaar een boeterente betaalde omdat je de hypotheek openbrak, dan is die ook aftrekbaar evenals alle financiële kostenposten die je daarvoor hebt moeten maken (hypotheekadvies- en taxatiekosten en de notariskosten voor de hypotheekakte).

Tip: heb je gebruikgemaakt van rentemiddeling in 2021, dan mag je de administratiekosten van de geldverstrekker (vaak een paar honderd euro) aftrekken.

Tip: heb je een taxatierapport laten maken om aan te tonen dat je hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning lager is geworden en je daardoor een lagere rente hebt gekregen, dan zijn ook die kosten aftrekbaar. Evenals eventuele administratiekosten die de geldverstrekker in rekening bracht.

Hypotheekrente is niet altijd aftrekbaar. In sommige gevallen valt een hypotheek in box 3. Dat heeft tot gevolg dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is, maar dat de hypotheek wel in box 3 als schuld in mindering gebracht mag worden op de bezittingen, waardoor je minder vermogensbelasting hoeft te betalen. Een hypotheek zit bijvoorbeeld in box 3 als je een hypotheek hebt genomen om er een auto van te kopen of als je de overwaarde op je vorige woning niet gebruikt hebt om de hypotheek op de nieuwe woning te verlagen.

 • Erfpacht

De erfpacht is een aftrekpost voor de belastingaangifte. Er is sprake van erfpacht als je woning niet op eigen grond staat en je daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag betaalt aan de grondeigenaar, vaak de gemeente.

 • Eigenwoningforfait

Als eigen huisbezitter heb je ook te maken met een bijtelpost, het eigenwoningforfait, die afhankelijk is van de waarde van de woning. Voor de meeste woningen bedraagt het eigenwoningforfait 0,5% van de WOZ-waarde (2021). Dus bij een woning van bijvoorbeeld € 400.000,- bedraagt het eigenwoningforfait € 2.000,-.

Afhankelijk van de hoogte van je inkomen betaal je daar belasting over. Voor een woning met een WOZ-waarde onder de € 75.000,- geldt een lager eigenwoningforfaitpercentage en voor een woning vanaf € 1.110.000,- geldt juist een hoger percentage.

 • Verdeling aftrekbare kosten

Als je een fiscaal partner hebt dan mag je bepaalde inkomsten en aftrekbare kosten -waaronder de kosten die betrekking hebben op de eigen woning - onderling verdelen, zodanig dat het voor jou en je partner het meest gunstigst is.

Eigen woning gekocht

Heb je in het afgelopen jaar een woning gekocht, dan heb je naast de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van het eigenwoningforfait nog andere eenmalige aftrekposten. Het gaat dan om kosten die te maken hebben met de financiering, zoals:

 • advies- en bemiddelingskosten voor het krijgen van je hypotheek of lening;
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw;
 • taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen);
 • bereidstellingsprovisie, dit is het bedrag dat je aan de geldverstrekker betaalt om de aangeboden rente in een offerte te verlengen;
 • kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie;
 • in geval van nieuwbouw:
  • bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst;
  • kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden).

Bijzondere situaties

 • Tijdelijk twee woningen

Had je tijdelijk twee woningen, bijvoorbeeld omdat je een nieuw huis hebt gekocht, dan hoef je waarschijnlijk voor slechts één woning de WOZ-waarde op te geven en mag je de hypotheekrente voor beide woningen aftrekken. Op de site van de Belastingdienst vind je meer informatie en uiteraard kun je ook om hulp vragen bij je financieel adviseur.

 • Scheiden/uit elkaar gaan

Een andere bijzondere situatie is als jij en je partner uit elkaar zijn gegaan. Ook hierover kun je meer informatie lezen op de site van de Belastingdienst of uitleg vragen aan je financieel adviseur.

 • Kleine hypotheek (Wet Hillen)

Als je nog een kleine hypotheek hebt, betaal je weinig hypotheekrente. Het kan dan zijn dat het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrek die je hebt aan hypotheekrente. Dit is sowieso het geval als je geen hypotheek meer hebt. Onder voorwaarden heb je dan recht op een aftrek omdat je geen of een kleine hypotheek hebt (officieel in Belastingdiensttaal: eigenwoningschuld), waardoor je per saldo op een kleine bijtelling uitkomt. Deze regeling, die bekend staat als de Wet Hillen, wordt sinds 2019 in kleine stapjes in 30 jaar tijd afgeschaft. Deze extra aftrekpost bedraagt in 2021 maximaal 90% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor de eigen woning.

Een voorbeeld: stel je hebt een woning van € 400.000,- en je hebt nog een aflossingsvrije hypotheek van € 70.000,- waar je een rente van 2% voor betaalt. Je moet dan als eigenwoningforfait bijtellen € 2.000,- (namelijk 0,5% * € 400.000,-). Je mag de rente van

€ 1.400,- op jaarbasis als aftrekpost opvoeren. Daarnaast mag je als extra aftrekpost opvoeren 90% van € 2.000,- minus € 1.400,-; ofwel € 540,-. Stel dat je in de eerste belastingschijf valt, dan betaal je over 2021 per saldo 37,1% belasting over € 60,-.

 • Uitkering gehad van een (bank-)spaarhypotheek of levensverzekering

Heb je in 2021 je (bank-)spaar-, leven of beleggingshypotheek beëindigd en daarbij een uitkering gekregen van de levensverzekering of uit de spaar- en beleggingsrekening? Dan moet je die uitkering opgeven bij je belastingaangifte. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je gebruikmaken van een vrijstelling waardoor je geen belasting hoeft te betalen over je uitkering. Je financieel adviseur kan dit bekijken voor jouw specifieke situatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Afvlakking hypotheekrentestijgingen

28 februari 2022

Voor de derde week op rij verhoogden nagenoeg alle geldverstrekkers hun hypotheekrentes, maar de verhogingen waren een stukje lager dan de twee weken ervoor. De meeste geldverstrekkers voerden dus kleinere renteverhogingen door, maar ook deze week zagen we bij sommige geldverstrekkers uitschieters met verhogingen van 0,3% punt. Voor de meeste rentevaste periodes bleef de gemiddelde stijging beperkt tot 0,1% punt, terwijl dit de afgelopen twee weken steeds tussen de 0,15% en 0,2% punt lag. Onze verwachting is dat de stijgingen komende week nog verder gaan afvlakken.

Gemiddelde hypotheekrenteontwikkeling februari 2021 t/m februari 2022

Heeft de oorlog in Oekraïne invloed op de hypotheekrente?

Die kans is zeker aanwezig. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne stijgen de energieprijzen van gas en olie. We zien sowieso al dat steeds meer bedrijven die hogere energiekosten doorrekenen in hogere consumentenprijzen. De kans dat we langer te maken hebben met een hoge inflatie neemt daardoor toe. Beleggers willen normaal gesproken gecompenseerd worden voor een hogere inflatie; ze kunnen tenslotte met een euro van nu in de toekomst minder kopen, en dat resulteert normaal gesproken in een hogere rente. Geldverstrekkers zetten de hogere inkoopprijzen ook door in een hogere hypotheekrente. 

Snelste stijging hypotheekrentes sinds eurocrisis 

De gemiddelde hypotheekrentes van 10 en 20 jaar vast zijn in de eerste twee maanden van dit jaar met bijna 60 basispunten, ofwel 0,6% punt gestegen. Een dergelijk grote stijging in twee maanden tijd zagen we voor het laatst tijdens de eurocrisis.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Forse hypotheekrentestijgingen zetten door

21 februari 2022

Voor de tweede week op rij verhoogden nagenoeg alle geldverstrekkers hun hypotheekrentes fors. De populairste rentevaste periode van 20 jaar vast is dit jaar inmiddels al met 0,45% gestegen. Voor de andere rentevaste periodes ligt de stijging tussen de 0,37% en 0,47%. In dit artikel gaan we in op onze verwachtingen voor de komende tijd, de invloed op de kosten van een af te sluiten hypotheek en de invloed op de maximale hypotheek mogelijkheden.

Historisch gezien is de hypotheekrente nog steeds laag 

De hypotheekrentes zijn in nog geen twee maanden fors gestegen. Deze hypotheekrentes hebben we niet meer gehad sinds augustus 2019, dus ruim twee en half jaar geleden. Maar eigenlijk waren dat ook bizar lage rentes, die onder andere door een enorm stimuleringsprogramma van de ECB tot stand waren gekomen. Ondanks de forse stijging zijn de hypotheekrentes op dit moment nog altijd historisch laag, wat blijkt uit onderstaande grafiek met de gemiddelde hypotheekrentes met NHG voor 10 en 20 jaar vast.

De gemiddelde 10 jaar vast hypotheekrente met NHG ligt nu op 1,54%, maar begin 2019 lag die nog op 1,88%. In oktober 2015 was die 2,4% en begin 2014 lag die zelfs boven de 4% en in 2011 boven de 5%.

Een vergelijkbaar beeld, en zelfs nog iets groter, is te zien bij de gemiddelde 20 jaar vaste hypotheekrente met NHG. Die ligt nu op 1,84% en lag begin 2019 op 2,44%. In oktober 2015 was die 3%, begin 2014 bijna 5% en in 2011 boven de 6%.

Lange termijn verwachting hypotheekrentes

Niemand kan met een grote mate van zekerheid voorspellen waar de hypotheekrentes over een maand staan, laat staan over één, vijf of tien jaar. De eerdere voorspellingen voor het jaar 2022 kunnen voor een groot gedeelte alweer de prullenbak in. De verwachting was wel dat de hypotheekrentes licht zouden stijgen in 2022, maar dat we na nog geen twee maanden al een stijging te pakken hadden van 0,45% had niemand verwacht.

Overall was lang de verwachting dat de hypotheekrentes de komende jaren op een iets hoger niveau zouden komen te liggen dan de afgelopen twee jaar. Centrale banken hebben de afgelopen jaren een behoorlijke invloed gehad op de rentetarieven, doordat ze aan de ene kant haar eigen rente laag hielden en ook nog eens maandelijks enorme hoeveelheden obligaties opkochten. Op het moment dat deze stimuleringsprogramma’s teruggeschroefd zouden worden, zou het logisch zijn dat de rente iets oploopt. Maar de verwachting was ook dat de rente niet heel veel zou oplopen, omdat door de vergrijzing er nog steeds heel veel geld op zoek is naar een goede belegging. En dat drukt de rente.

Het is vooral de hoge inflatie die op dit moment voor veel onzekerheid zorgt. Is die slechts tijdelijk of gaan we voor een langere periode een hogere inflatie meemaken? In ieder geval blijkt dat de hoge inflatie al iets langer aanhoudt dan eerder verwacht. Wel is de verwachting dat de inflatie de komende periode naar beneden zal gaan. Maar of we ook snel weer op het gewenste niveau van rond de 2% uitkomen is onzeker. Al met al is het vooral wachten en zien wat de gevolgen gaan zijn voor de hypotheekrentes.

Korte termijn verwachting hypotheekrentes

Ook een korte termijn verwachting voor de ontwikkeling voor de hypotheekrentes is best lastig. De hypotheekrentes hebben de afgelopen weken een inhaalslag gemaakt ten opzichte van de marktrentes. Bovendien zie we, in ieder geval tijdelijk, dat de stijging bij de marktrentes afvlakt. De kans bestaat dat we die afvlakking ook bij de hypotheekrentes gaan zien. Er heeft namelijk een herstel van de bruto marges plaatsgevonden, al liggen die nog altijd ruim 0,1% lager dan het gemiddelde van 2021. Voor deze week is dan ook de hoop dat we minder hypotheekrenteverhogingen gaan zien en vooral ook minder grote verhogingen.

De afgelopen weken zagen we dat veel hypotheekaanvragen naar voren zijn gehaald om nog te profiteren van de huidige lage hypotheekrentes. Het gevolg is een enorme hausse aan hypotheekaanvragen. Dat kan voor geldverstrekkers reden zijn om de rente nog wat verder te verhogen, om de nieuwe instroom te beperken. Bij die nieuwe instroom gaat het voor een belangrijk deel om huishoudens die door de recente hypotheekrentestijgingen het nu verstandig achten om de hypotheek over te sluiten en de nog altijd historisch lage hypotheekrente voor een lange periode vast te zetten.

Hogere rente: extra netto maandlasten, maar ook minder aflossing

We hebben een voorbeeld uitgewerkt van de hypotheekrentestijging die we al eerder hadden, maar ook de rentestijging die we dit jaar mogelijk nog gaan krijgen. In de eerste zeven weken van dit jaar hebben we een rentestijging gezien van ruim 0,45% voor onder andere de 10 en 20 jaar rentevaste periode.

Om de gevolgen voor de maandlasten te laten zien hebben we een berekening gemaakt voor de aankoop van een woning van € 350.000,- waarop een annuïteitenhypotheek wordt gevestigd van € 350.000,-. We zijn uitgegaan van een stel met middeninkomens. Als uitgangspunt is de meest populaire rentevaste periode gepakt: 20 jaar vast. Het effect van een hogere rente is bij een annuïteitenhypotheek tweeledig: je maandlast gaat omhoog én je lost minder hard af dan bij een lagere rente.

Sinds 1 januari is de gemiddeld 20 jaar vaste hypotheekrente met 0,45% gestegen, van 1,4% naar 1,85%. We laten ook zien wat de gevolgen zijn als de rente met nog eens 0,15% stijgt, wat een zeer realistisch scenario is, en ook een pessimistischer scenario als de rente dit jaar in totaal met 1,0% stijgt.

Door de stijging van de rente van 1,4% naar 1,85% is bij een annuïteitenhypotheek de bruto maandlast € 75,- gestegen. De netto maandlast stijgt minder, namelijk € 28,-. Kijk je over een periode van 10 jaar dan betaal je door de gestegen rente € 3.959,- meer aan netto hypotheeklasten dan bij de oude rente. Maar misschien nog wel belangrijker: je lost ook minder snel af dan bij een lage rente. Dat scheelt in de eerste 10 jaar € 4.894,-. Per saldo is het stel uit dit voorbeeld in 10 jaar tijd € 8.853,- duurder uit als gevolg van de huidige stijging van 0,45%.

Als de rente nog eens met 0,15% of zelfs 0,55% stijgt, dan loopt het nadeel in de eerste 10 jaar op naar € 11.836,- respectievelijk € 19.864,-. Het is dan ook te hopen dat de inflatie niet verder escaleert en de marktrente in rustiger vaarwater komt en daarmee ook de hypotheekrente.

Hogere rente, veelal lagere maximale hypotheek

Een hogere rente heeft ook invloed op hoeveel je maximaal kunt lenen. De stijging van de populaire 20 jaar vaste hypotheekrente van 1,4% naar 1,85% is een stijging van maar liefst 32%. Dat leidt meestal ook tot een lager te lenen hypotheekbedrag van enkele duizenden euro’s, maar de daling blijft vaak beperkt tot 1 à 2%. We geven een paar voorbeelden, te beginnen met twee voorbeelden die binnen de NHG-grens vallen.

Een stel met inkomens van € 35.000,- en € 25.000,- kon bij een rente van 1,4% € 286.476,- lenen. Bij een rente van 1,85% daalt dat naar € 283.021,-. Dat is dus bijna € 3.500,- minder.

Een stel met inkomens van € 38.000,- en € 30.000,- kon bij een rente van 1,4% € 341.323,- lenen. Bij een rente van 1,85% daalt dat naar € 336.404,-. Dat is dus ruim € 4.900,- minder.

We tonen ook nog twee voorbeelden met een hogere niet-NHG rente, waarbij we uitgaan dat onderstaande stellen geen eigen geld inbrengen. De gemiddelde 20 jaar vaste rente was 1,85% en is inmiddels gestegen naar 2,3%.

Een stel met inkomens van € 50.000,- en € 40.000,- kon bij een rente van 1,85% € 486.658,- lenen. Bij een rente van 1,85% stijgt dat naar € 487.264,-. Dit voorbeeld laat zien dat in sommige gevallen een hogere rente tot een hogere hypotheek kan leiden. Al gaat het om slechts een beperkte stijging.

Tot slot een stel met inkomens van € 60.000,- en € 50.000,-, zij konden bij een rente van 1,85% € 620.116,- lenen. Bij een rente van 1,85% daalt dat naar € 619.367,-. Dat scheelt dus nog geen duizend euro.

Samenvattend: een hogere rente leidt in de meeste gevallen tot een lager maximaal te lenen bedrag. Maar de daling is relatief beperkt. Toch is het raadzaam om na te vragen welk effect de hogere rente heeft op jouw maximaal te lenen bedrag.

Tweede week op rij grootste hypotheekrentestijging sinds 2010

17 februari 2022

Deze week en afgelopen week zien we de grootste stijging van de gemiddelde hypotheekrentes in een week tijd sinds 2010. Alle geldverstrekkers verhoogden de hypotheekrente. Terwijl de hypotheekrentes sowieso al sinds het begin van dit jaar aan het stijgen zijn. Maar nu gaan de stijgingen met enkele tienden tegelijk, met uitschieters naar 0,3%. Sinds begin dit jaar is de populairste rentevaste periode van 20 jaar vast met NHG met 0,45% gestegen. Voor andere rentevaste periodes ligt de stijging tussen de 0,36% en 0,47%.  En dit zijn dan nog maar de gemiddeldes, want menig geldverstrekker verhoogde de rente voor bepaalde rentevaste periodes met nog grotere stappen.

VEEL HYPOTHEEKAANVRAGEN

De forse stijging van de hypotheekrentes zorgt ervoor dat er versneld allerlei hypotheekaanvragen gedaan worden. Een geluk bij een ongeluk is dat de afgelopen weken de rente ook al omhoog ging, waardoor we toen ook al zagen dat er hypotheekaanvragen naar voren werden gehaald. In de eerste zes weken van dit jaar zien we bijna 45% meer hypotheekaanvragen dan in dezelfde periode in 2021. Het aantal aanvragen voor de financiering van de aankoop van een woning is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Dat betekent dat de stijging in het aantal hypotheekaanvragen vooral toe valt te schrijven aan oversluitingen en tweede hypotheken/verhogingen. Het aantal aanvragen voor oversluitingen is ruim het dubbele van vorig jaar.

HET EINDE IS NOG NIET IN ZICHT

De hypotheekrentes zijn fors omhooggegaan. Dit was te verwachten omdat de marktrente de afgelopen twee maanden nog sneller steeg. Grootste vraag op dit moment is of de marktrente nog verder blijft doorstijgen. Zo ja, dan zullen de hypotheekrentes weer volgen.  De stijgende trend houdt voorlopig waarschijnlijk nog wel even aan, maar het is te hopen dat de verhogingen wel minder groot gaan worden dan afgelopen week.

GROTE RENTESTAP, MAAR HISTORISCH IS RENTE NOG LAAG

De gemiddelde hypotheekrentes staan op het hoogste niveau sinds september 2019. Maar zoals je in onderstaande grafiek ook kunt zien, is dat de rente nu serieus omhoog gaat, maar vanuit historisch perspectief nog altijd enorm laag ligt.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Rentestijging: dit zijn de gevolgen voor de maandlasten

16 februari 2022

Na een lange periode van rentedalingen kon het niet uitblijven: een stijging van de hypotheekrente. Maar wat zijn de gevolgen van een rentestijging op de hypotheeklasten? Schieten deze lasten omhoog bij een hogere hypotheekrente? We laten de gevolgen zien aan de hand van een rekenvoorbeeld.

We hebben een voorbeeld uitgewerkt van de hypotheekrentestijging die we al gehad hebben, maar ook de rentestijging die we dit jaar mogelijk nog gaan krijgen. In de eerste zeven weken van dit jaar hebben we een rentestijging gezien van ruim 0,45% voor onder andere de 10 en 20 jaar rentevaste periode.

Uitgangspunten

Om de gevolgen voor de maandlasten te laten zien hebben we een berekening gemaakt voor de aankoop van een woning van € 350.000,- waarop een annuïteitenhypotheek wordt gevestigd van € 350.000,-. We zijn uitgegaan van een stel met middeninkomens. Als uitgangspunt is de meest populaire rentevaste periode gepakt, 20 jaar vast.

Het effect van een hogere rente is bij een annuïteitenhypotheek tweeledig: je maandlast gaat omhoog én je lost minder hard af dan bij een lagere rente.

Sinds 1 januari is de gemiddeld 20 jaar vaste hypotheekrente met 0,45% gestegen van 1,4% naar 1,85%. Wij hopen dat de komende weken de rentestijging gaat afvlakken, maar dat valt heel lastig te voorspellen. We laten daarom ook zien wat de gevolgen zijn als de rente met nog eens 0,15%, wat een zeer realistisch scenario is en ook een pessimistischer scenario als de rente dit jaar in totaal met 1,0% stijgt.

Rekenvoorbeeld

Door de stijging van de rente van 1,4% naar 1,85% is bij een annuïteitenhypotheek de bruto maandlast € 75,- gestegen. De netto maandlast stijgt minder, namelijk € 28,-. Kijk je over een periode van 10 jaar dan betaal je door de gestegen rente € 3.959,- meer aan netto hypotheeklasten dan bij de oude rente. Maar misschien nog wel belangrijker, je lost ook minder snel af dan bij een lage rente. Dat scheelt in de eerste 10 jaar € 4.894,-. Per saldo is het stel in dit voorbeeld in 10 jaar tijd € 8.853,- duurder uit als gevolg van de huidige stijging van 0,45%. Als de rente nog eens met 0,15% of zelfs 0,55% stijgt, dan loopt het nadeel in de eerste 10 jaar op naar € 11.836,- respectievelijk € 19.864,-. Het is dan ook te hopen dat de inflatie niet verder escaleert en de marktrente in rustiger vaarwater komt en daarmee ook de hypotheekrente.

Vergelijking kosten bij stijging rente 2022

Wat betekent de hogere hypotheekrente voor huishoudens met een bestaande hypotheek?

In de meeste gevallen heeft een hogere hypotheekrente geen gevolgen voor huishoudens met een bestaande hypotheek. Dat komt omdat nieuwe hypotheken veelal voor een lange rentevaste periode zijn vastgezet van 10, 20 of soms zelfs wel 30 jaar. Ook hebben veel huishoudens aan het einde van hun rentevaste periode, of door tussentijds de hypotheek open te breken of over te sluiten, een nieuwe lange rentevaste periode afgesloten.

Heb jij nog een relatief korte rentevaste periode? Houd dan de renteontwikkeling goed in de gaten. Als de hypotheekrente blijft stijgen, dan kan het raadzaam zijn om de hypotheek over te sluiten of rentemiddeling toe te passen. Het is dé manier om nog te profiteren van de lage rente en flink te besparen op jouw maandlasten. Want ondanks de huidige rentestijging liggen de hypotheekrentes nog altijd onder het niveau van vóór 2019 en zelfs fors onder het niveau van vóór 2015 toen de hypotheekrentes nog 1 tot wel 2 procent hoger lagen.

Nog profiteren van de lage hypotheekrente?

Onderneem nu actie en doe de gratis oversluitcheck en ontdek jouw mogelijkheden. Jouw financieel adviseur in de buurt kan een berekening op maat maken voor jouw persoonlijke situatie.

Grootste hypotheekrentestijging sinds 2010

14 februari 2022

Afgelopen week zagen we de grootste stijging van de gemiddelde hypotheekrentes in een week tijd sinds 2010. Alle geldverstrekkers verhoogden de hypotheekrente. De gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG ging met 18 basispunten (0,18 procentpunt) omhoog. Voor 5, 20 en 30 jaar vast waren de stijgingen met respectievelijk 16, 15 en 12 basispunten net iets lager. En dit zijn dan nog maar de gemiddeldes, want menig geldverstrekker verhoogde de rente voor bepaalde rentevaste periodes met 25 tot 35 basispunten.

Veel hypotheekaanvragen

De forse stijging van de hypotheekrentes zorgt ervoor dat er versneld allerlei hypotheekaanvragen gedaan worden. Een geluk bij een ongeluk is dat de afgelopen weken de rente ook al omhoog ging, waardoor we toen ook al zagen dat er hypotheekaanvragen naar voren werden gehaald. In de eerste zes weken van dit jaar zien we ruim 35% meer hypotheekaanvragen dan in dezelfde periode in 2021. Het aantal aanvragen voor de financiering van de aankoop van een woning is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Dat betekent dat de stijging in het aantal hypotheekaanvragen vooral toe valt te schrijven aan oversluitingen en tweede hypotheken/verhogingen. Het aantal aanvragen voor oversluitingen is bijna het dubbele van vorig jaar.

Het einde is nog niet in zicht

De renteverschillen tussen geldverstrekkers zijn de afgelopen enorm toegenomen. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats zien we dat geldverstrekkers op verschillende momenten de beslissing nemen om de rente te verhogen. De kans is dan ook groot dat geldverstrekkers die aan het begin van vorige week een relatief kleine renteverhoging aankondigden, deze week alsnog een extra renteverhoging doorvoeren. Sowieso is onze verwachting dat een groot aantal geldverstrekkers deze week weer een renteverhoging door zullen voeren. Want de marktrente is de afgelopen twee maanden nog altijd veel meer gestegen dan de gemiddelde hypotheekrentes. Bovendien is het afwachten of de marktrente zelf blijft doorstijgen. Als dat het geval is, zal dit zeker ook tot hypotheekrenteverhogingen leiden.

Door de rentestijgingen is het op dit moment heel erg druk met hypotheekaanvragen bij veel geldverstrekkers. Het lijkt er op dat sommige geldverstrekkers zich op dit moment misschien wel bewust even een beetje uit de markt prijzen. Door de hoge rentes in vergelijking met andere geldverstrekkers zal er geen extra, nieuwe toestroom komen, zodat ze de huidige hypotheekaanvragen weg kunnen werken.

Grote rentestap, maar historisch is rente nog laag

De gemiddelde hypotheekrente 20 jaar vast staat op het hoogste niveau sinds augustus 2020 en voor 10 jaar vast moeten we terug naar september 2019. Maar zoals je in onderstaande grafiek ook kunt zien, is dat de rente nu serieus omhoog gaat, maar vanuit historisch perspectief nog altijd enorm laag ligt.

Gemiddelde hypotheekrente 10- en 20 jaar vast

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Hypotheekrentes knallen omhoog

09 februari 2022

Deze week zien we een hausse aan renteverhogingen. Waaronder de grootbanken Rabobank, ABN AMRO bank en ING Bank. Bovendien gaat het om grotere verhogingen dan in de afgelopen weken. Voor 5 en 10 jaar vast bedraagt de gemiddelde verhoging 17 basispunten, ofwel 0,17%. Maar dit is een gemiddelde, we zien uitschieters bij individuele geldverstrekkers van 0,25% tot zelfs 0,35%. Bij 20 en 30 jaar vast is de verhoging gemiddeld 13 respectievelijk 12 basispunten.

In de grafiek hieronder kun je zien dat de gemiddelde hypotheekrentes fors omhooggaan. Waarbij je moet bedenken dat een aantal geldverstrekkers nog niet verhoogd hebben en deze nog zullen volgen. Bovendien verwachten wij dat dit ook nog niet het einde is van de renteverhogingen.

Gemiddelde hypotheekrenteontwikkeling februari 2021-2022

Marktrente stijgt scherp en daardoor ook de hypotheekrentes

Er is een heel grote kans dat we de komende weken nog meer hypotheekrentestijgingen gaan zien. Want hoewel de gemiddelde hypotheekrentes nu fors stijgen, stijgt de marktrente minstens net zo hard. Dat betekent dat de marges van geldverstrekkers nog steeds enorm onder druk staan. In onderstaande grafiek is te zien dat de kapitaalmarktrente (oranje lijn, met op de rechter-as de waarden) sinds de laatste weken van 2021 fors is gestegen. De dalende trend van de afgelopen decennia is gedraaid naar stijgend; zie de grijze trendlijn. De gemiddelde hypotheekrentes (blauwe lijn, met op de linker-as de waarden) heeft nu ook de stijgende lijn te pakken.

Kapitaalmarkt- en hypotheekrenteontwikkeling

Opvallend is dat de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente op dit moment op nog geen 1,3% staat, terwijl die in 2019 rond de 1,8% stond, toen de kapitaalmarktrente voor het laatst rond de 0,4% stond.

Waarom stijgt de rente?

Beleggers maken zich behoorlijke zorgen over de hoge inflatiepercentages en de ECB heeft die zorgen niet kunnen wegnemen. Iedereen ziet dat de inflatie geen tijdelijk fenomeen is en beleggers zijn bang voor door elkaar versnelde effecten: namelijk werknemers die hogere lonen gaan vragen en bedrijven die de hogere prijzen vragen voor energie en de producten die zij zelf inkopen. De hoop is dat de hoge inflatie beperkt blijft tot 2022, maar dat zal lastiger worden als steeds meer groepen zoals werknemers gaan geloven in een permanent hogere inflatie. Dan wordt het vanzelf een self fulfilling prophecy. Beleggers willen normaal gesproken gecompenseerd worden voor een hogere inflatie en zullen daarom een hogere rente gaan vragen.

Nog profiteren van de lage hypotheekrente?

Zeker vanwege de (nu nog) huidige lage hypotheekrentes zou het zomaar kunnen dat je hypotheeklasten flink omlaag kunnen. Hoe? Door je hypotheek over te sluiten. Het is dé manier om te profiteren van de lage rente en flink te besparen op jouw maandlasten. Onderneem nu actie en doe de gratis oversluitcheck en ontdek jouw mogelijkheden.

Hypotheekrentestijging blijft doorgaan

07 februari 2022

De stijgende trend bij de hypotheekrentes hield vorige week aan en zal ook komende week verder doorzetten. De Europese Centrale Bank (ECB) liet afgelopen donderdag haar rente ongewijzigd, maar president Lagarde sprak wel haar ‘unanieme zorgen’ van het bestuur van de ECB uit, over de inflatiepercentages. Reden was dat de inflatiecijfers over december en januari hoger uitvielen dan verwacht door de ECB. Eerder noemde Lagarde een renteverhoging in 2022 zeer onwaarschijnlijk, maar dat durfde ze afgelopen donderdag niet te herhalen, waardoor beleggers dit zien als een mogelijkheid die toch gaat plaatsvinden.

Beleggers maken zich dan ook behoorlijke zorgen over de hoge inflatiepercentages en de marktrente steeg dan ook in aanloop naar de vergadering van de ECB, om daarna zelfs een sprong omhoog te maken met tien basispunten. Aandelenbeurzen, obligatiebeleggers en ook hypotheekverstrekkers ondervinden allemaal de effecten van de hogere rente. Doordat de marktrente op dit moment veel sneller stijgt dan de gemiddelde hypotheekrentes, dalen de marges van hypotheekverstrekkers. De kans is dan ook groot dat we de komende weken gaan zien dat de hypotheekrentes met kleine stapjes omhoog gaan. Tenzij de marktrente een pas op de plaats maakt, maar daar ziet het voorlopig even niet naar uit.

Hypotheekrente volgt langzaam stijgende marktrente

In onderstaande grafiek is te zien dat de kapitaalmarktrente (oranje lijn, met op de rechter-as de waarden) sinds de laatste weken van 2021 fors is gestegen. De dalende trend van de afgelopen decennia is gedraaid naar stijgend; zie de grijze trendlijn. De gemiddelde hypotheekrentes (blauwe lijn, met op de linker-as de waarden) heeft ook heel voorzichtig de stijgende lijn te pakken. Opvallend is dat de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente op dit moment op nog geen 1,2% staat, terwijl die in 2019 rond de 1,8% stond, toen de kapitaalmarktrente voor het laatst rond de 0,2% stond. Dat betekent ook dat de bruto marges voor geldverstrekkers nu een heel stuk lager liggen dan in 2019. Deze bruto marges liggen op dit moment ook veel lager dan de al hele lage gemiddelde brutomarge van 2021, waardoor wij verwachten dat geldverstrekkers de komende weken de hypotheekrentes met kleine stappen blijven verhogen.

Kapitaalmarkt- en hypotheekrente ontwikkeling 2017-2022

Inflatie naar 7,6%

Volgens voorlopige cijfers is de inflatie in januari opgelopen naar 7,6%. Een belangrijke oorzaak zijn de hogere energieprijzen. Dat merken we als ons energiecontract afloopt en we tientjes, en soms wel meer dan honderd euro extra moeten gaan betalen voor elektriciteit en gas. Maar de hogere energieprijzen in combinatie met hogere prijzen voor grondstoffen, zien we ook terug in ons bezoek aan de supermarkt, als we naar het café of restaurant gaan, of bij de kapper.

ING Bank is bang dat door de oplopende inflatie sommige klanten hun hypotheek niet meer kunnen betalen. ING Bank zet maar liefst bijna € 50 miljoen opzij in een aparte stroppenpot met het oog op mogelijke wanbetaling voor haar Nederlandse hypotheekklanten.

Houd zicht op je uitgaven

We zijn een nieuw jaar gestart. Dat betekent dat je inkomen misschien iets omhoog is gegaan als gevolg van een loonsverhoging, bijvoorbeeld als gevolg van een indexatie of cao-verhoging. Vaak vinden er per 1 januari verhogingen plaats van bepaalde uitgaven. Het is verstandig om een begroting te maken, zodat je weet wat er maandelijks binnenkomt en wat er aan vaste lasten uitgaat. Dan weet je hoeveel geld je overhoudt voor je dagelijkse uitgaven, hobby’s en om te sparen. Houd er ook rekening mee dat je variabele uitgaven omhoog zullen gaan, waardoor er minder geld overblijft om te sparen

Onderneem actie als de uitgaven de inkomsten overstijgen

Wat als er geen geld meer overblijft om te sparen en de vaste en variabele uitgaven groter zijn dan de maandelijkse inkomsten? Dat betekent dat je moet interen op je spaargeld/vermogen of dat je toch moet gaan bezuinigen op je vaste en/of variabele uitgaven. Maak daarbij duidelijke en bewuste keuzes.

Is je spaargeld op en valt er ook niet meer te bezuinigen en dreigt de betaling van de hypotheeklasten in gevaar te komen? Zorg dan dat je actie onderneemt. Neem contact op met je bank of financieel adviseur. Het is altijd beter om zelf contact op te nemen met de geldverstrekker, dan dat je opeens je maandelijkse bedrag niet betaalt. Bovendien leert de ervaring dat als je een maandelijkse betaling mist, de problemen vaak versnellen. Met de geldverstrekker kun je vaak afspreken dat je wel een deel van de hypotheekbetaling doet, binnen je mogelijkheden. Je voorkomt daarmee dat de achterstand heel snel groeit en het is makkelijker om een betalingsregeling en plan van aanpak af te spreken.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.