Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Hypotheekrentes knallen omhoog

Deze week zien we een hausse aan renteverhogingen. Waaronder de grootbanken Rabobank, ABN AMRO bank en ING Bank. Bovendien gaat het om grotere verhogingen dan in de afgelopen weken. Voor 5 en 10 jaar vast bedraagt de gemiddelde verhoging 17 basispunten, ofwel 0,17%. Maar dit is een gemiddelde, we zien uitschieters bij individuele geldverstrekkers van 0,25% tot zelfs 0,35%. Bij 20 en 30 jaar vast is de verhoging gemiddeld 13 respectievelijk 12 basispunten.

In de grafiek hieronder kun je zien dat de gemiddelde hypotheekrentes fors omhooggaan. Waarbij je moet bedenken dat een aantal geldverstrekkers nog niet verhoogd hebben en deze nog zullen volgen. Bovendien verwachten wij dat dit ook nog niet het einde is van de renteverhogingen.

Marktrente stijgt scherp en daardoor ook de hypotheekrentes

Er is een heel grote kans dat we de komende weken nog meer hypotheekrentestijgingen gaan zien. Want hoewel de gemiddelde hypotheekrentes nu fors stijgen, stijgt de marktrente minstens net zo hard. Dat betekent dat de marges van geldverstrekkers nog steeds enorm onder druk staan. In onderstaande grafiek is te zien dat de kapitaalmarktrente (oranje lijn, met op de rechter-as de waarden) sinds de laatste weken van 2021 fors is gestegen. De dalende trend van de afgelopen decennia is gedraaid naar stijgend; zie de grijze trendlijn. De gemiddelde hypotheekrentes (blauwe lijn, met op de linker-as de waarden) heeft nu ook de stijgende lijn te pakken.

Opvallend is dat de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente op dit moment op nog geen 1,3% staat, terwijl die in 2019 rond de 1,8% stond, toen de kapitaalmarktrente voor het laatst rond de 0,4% stond.

Waarom stijgt de rente?

Beleggers maken zich behoorlijke zorgen over de hoge inflatiepercentages en de ECB heeft die zorgen niet kunnen wegnemen. Iedereen ziet dat de inflatie geen tijdelijk fenomeen is en beleggers zijn bang voor door elkaar versnelde effecten: namelijk werknemers die hogere lonen gaan vragen en bedrijven die de hogere prijzen vragen voor energie en de producten die zij zelf inkopen. De hoop is dat de hoge inflatie beperkt blijft tot 2022, maar dat zal lastiger worden als steeds meer groepen zoals werknemers gaan geloven in een permanent hogere inflatie. Dan wordt het vanzelf een self fulfilling prophecy. Beleggers willen normaal gesproken gecompenseerd worden voor een hogere inflatie en zullen daarom een hogere rente gaan vragen.

Nog profiteren van de lage hypotheekrente?

Zeker vanwege de (nu nog) huidige lage hypotheekrentes zou het zomaar kunnen dat je hypotheeklasten flink omlaag kunnen. Hoe? Door je hypotheek over te sluiten. Het is dé manier om te profiteren van de lage rente en flink te besparen op jouw maandlasten. Onderneem nu actie en doe de gratis oversluitcheck en ontdek jouw mogelijkheden.