Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat moet ik regelen als ik arbeidsongeschikt raak?

Werk je in loondienst? Dan heb je recht op bepaalde sociale basisvoorzieningen als je arbeidsongeschikt wordt. Ben je ondernemer? Dan moet je zelf alles regelen in het geval dat je arbeidsongeschikt raakt. Een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep helpt je bij de afweging of je een en ander zelf kunt opvangen en/of wenst te verzekeren.

Gevolgen voor werknemer

Werk je in loondienst en word je langdurig ziek of raak je arbeidsongeschikt, dan zal de werkgever het eerste jaar meestal 100% loon doorbetalen. Het tweede jaar ontvang je nog 70% (of hoger als er andere cao-afspraken zijn gemaakt). Na deze periode van twee jaar kom je in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terecht en is de hoogte en duur van een WIA-uitkering afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zo kijkt het UWV bijvoorbeeld hoeveel je nog kunt verdienen in je huidige gezondheid (de restverdiencapaciteit). Een financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep kan in beeld brengen welk bruto- en netto inkomen voor jou overblijft in een aantal scenario’s.

Je kunt ervoor kiezen een bepaalde maandlast af te dekken met een verzekering of een bepaald inkomen te verzekeren. Hoe je dat het beste kunt doen, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Woon je bijvoorbeeld samen en zijn jullie tweeverdieners of heb je een behoorlijk vermogen achter de hand? Dan hoef je wellicht minder af te dekken of te verzekeren dan wanneer je je in een andere situatie bevindt. De mogelijkheid je te verzekeren is alleen mogelijk voorafgaand aan het moment dat je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

Gevolgen voor ondernemer

Ben je zzp’er of ondernemer? Dan kun je geen aanspraak maken op een sociale voorziening als de WIA, waaruit inkomen kan voortkomen bij arbeidsongeschiktheid. Zodra je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, is er dus geen inkomen meer. Afhankelijk van jouw specifieke situatie, heb je dan wel of geen inkomensprobleem. Op basis van een financieel plan kun je inzichtelijk laten maken welk netto besteedbaar inkomen je wenselijk of noodzakelijk acht, en of er een probleem ontstaat bij arbeidsongeschiktheid.

Net als werknemers in loondienst, heb je als zzp’er of ondernemer de mogelijkheid om inkomen te verzekeren. Dit kan met de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je geeft hierbij zelf aan hoeveel weken eigen risico je wenst, de hoogte van het verzekerde bruto-inkomen, de duur van de uitkering en of er een indexatie op de specifieke uitkering moet zitten. Ook geef je aan of je verzekerd wil worden voor beroepsarbeid of passende arbeid. Bij het maken van deze keuzes, kan een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep je uiteraard helpen.

Meer over arbeidsongeschiktheid voor ondernemers:

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak