Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid?

Als je in loondienst werkt, krijg je in eerste instantie nog twee jaar loon doorbetaald door je werkgever. Als je na die twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent, heb je mogelijk recht op bepaalde basisvoorzieningen bij arbeidsongeschiktheid. Het gaat dan met name om een WIA-uitkering.

Als ondernemer zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid anders. Je bent eigen baas, dus er is geen sprake van doorbetaling van je loon. Ook heb je geen recht op de WIA-uitkering. In plaats daarvan moet je zelf bedenken hoe je eventuele arbeidsongeschiktheid opvangt. De meest bekende oplossing daarvoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die verzekering keert (onder bepaalde voorwaarden) maandelijks een bedrag uit als jij arbeidsongeschikt raakt.

Gevolgen arbeidsongeschiktheid voor werknemers

Werk je in loondienst en word je langdurig ziek of raak je arbeidsongeschikt? Dan ontvang je van je werkgever in het eerste jaar meestal nog 100% van je salaris. In het tweede jaar wordt dit meestal 70% (tenzij daar in de cao andere afspraken over zijn gemaakt).

Na die twee jaar val je mogelijk onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en ontvang je een WIA-uitkering. De hoogte en duur van die uitkering zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zo kijkt het UWV welk percentage van je eerdere loon je nog kunt verdienen gezien je huidige gezondheid. Als je volledig arbeidsongeschikt bent, ontvang je uiteraard een hogere uitkering dan als je nog deels kunt werken.

Als je in loondienst werkt, kun je er alsnog voor kiezen om een bepaald deel van je maandlasten of inkomen te verzekeren. Of en hoe je dat het beste kunt doen, hangt af van je persoonlijke situatie. Als je een mooi bedrag op je spaarrekening hebt staan of als je partner goed verdient, is zo’n verzekering wellicht minder hard nodig. De mogelijkheden zijn als volgt:

  • De woonlastenverzekering waarmee je bij arbeidsongeschiktheid maandelijks een uitkering ontvangt om een deel van je woonlasten mee te betalen.
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die (naast het vangnet vanuit je werkgever en de overheid) een compensatie betaalt als (een deel van) je inkomen wegvalt.
  • Een speciale verzekering waarmee je bij arbeidsongeschiktheid een bedrag ontvangt, zodat je in één keer een deel van je hypotheek kunt aflossen. Daardoor dalen je maandlasten.

Oscar NoorlagLet op: het is alleen mogelijk om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid vóórdat je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

Gevolgen arbeidsongeschiktheid voor ondernemers

Ben je zzp’er of ondernemer? Dan heb je geen recht op een sociale voorziening zoals de WIA. Je inkomen valt dus in principe weg wanneer je als ondernemer arbeidsongeschikt wordt. Of dat een probleem is, hangt af van je situatie. Ga je over twee jaar met pensioen en heb je een mooi spaarsaldo, dan is het wellicht niet zo’n groot probleem. Zijn jullie voor de maandlasten sterk afhankelijk van jouw salaris en had je nog wat werkzame jaren te gaan? Dan is er misschien wél een probleem bij arbeidsongeschiktheid. Dit kun je bij voorbaat opvangen met een passende verzekering.

Oscar NoorlagTip: De adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep kunnen met een financieel plan voor jou inzichtelijk maken welk netto besteedbaar inkomen jij nodig hebt om rond te komen en of er dus een probleem ontstaat bij arbeidsongeschiktheid. Ook kunnen ze je meer vertellen over passende verzekeringen.

Als zzp’er of ondernemer heb je de mogelijkheid om je inkomen te verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Hiervoor kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Daarbij maak je zelf keuzes over bijvoorbeeld het inkomen dat je wilt verzekeren en de duur van de uitkering.  Ook moet je aangeven of je verzekerd wilt zijn voor beroepsarbeid of voor passende arbeid. In het eerste geval ontvang je een uitkering zodra je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. In het tweede geval ontvang je pas een uitkering als je zowel je eigen beroep als andere passende beroepen niet meer kunt uitoefenen.

Meer over arbeidsongeschiktheid voor ondernemers:

Het steekt nogal nauw welke keuzes je voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering maakt. Je keuzes kunnen namelijk grote gevolgen hebben. Een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep geeft je graag persoonlijk advies over je verzekering, zodat jij goede keuzes kunt maken.

Wat als ik arbeidsongeschikt raak? De aandachtspunten!

Ook al is het geen leuk scenario om over na te denken, het is toch belangrijk om jezelf de vraag te stellen “Wat als ik arbeidsongeschikt raak?”. Kun je dan nog blijven wonen waar je woont? Kun je de andere lasten dan nog betalen? Sta in je afwegingen in elk geval stil bij deze punten:

  • Heb je voldoende spaargeld om een inkomensterugval op te vangen? Het is belangrijk om altijd op z’n minst een paar maanden inkomen (waar mogelijk meer) aan buffer op je spaarrekening te hebben staan.
  • Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou als ondernemer nodig? Dit kan verstandig zijn om te voorkomen dat je bij arbeidsongeschiktheid flink terugvalt in inkomen. Maak ook een goede afweging voor de verzekering die je kiest. De verzekeringen verschillen sterk van elkaar qua voorwaarden.
  • Kan je partner een eventueel inkomensverlies opvangen? Als dat zo is, kun je er soms voor kiezen om jouw arbeidsongeschiktheid niet te verzekeren of om het voor een lager bedrag te verzekeren.
  • Heb je bij jouw beroep een hogere kans op arbeidsongeschiktheid? Bij sommige beroepen is het risico groter dat je iets overkomt waardoor je arbeidsongeschikt wordt. Dat geldt bijvoorbeeld als je bouwvakker of skileraar bent of een ander fysiek beroep hebt. In zo’n geval kan een verzekering extra handig zijn. Houd er wel rekening mee dat je bij dat soort risicovolle beroepen vaak meer premie betaalt.

Laat je persoonlijk adviseren over jouw situatie

Wat je situatie ook is, laat je goed adviseren om jouw arbeidsongeschiktheid op de juiste manier af te dekken. Een van onze verzekeringsadviseurs denkt hierover graag met je mee. Maak een afspraak en ontdek hoe we jou kunnen helpen.

Een eerste oriëntatiegesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Maak een gratis afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak