Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat een AOV voor een ondernemer, freelancer of zzp’er kost, is dus per individu verschillend en afhankelijk van diverse factoren:

  1. Leeftijd
  2. Beroep 
  3. Het te verzekeren bedrag
  4. Je eigen risico
  5. Indexatie
  6. De dekking van je AOV

1. Leeftijd

Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie. Verder is jouw leeftijd in combinatie met de duur van de verzekering van belang voor de hoogte van de premie. Hoe langer een verzekering eventueel moet uitkeren als je arbeidsongeschikt wordt, hoe hoger de premie.

2. Beroep

Ook het beroep dat je beoefent heeft invloed op de hoogte van de premie. Hoe zwaarder of gevaarlijker jouw beroep, hoe hoger de premie. De kans dat je arbeidsongeschikt wordt, wordt namelijk als veel groter geschat wanneer je een zwaar en gevaarlijk beroep uitoefent. Hierdoor betaalt iemand met een zwaar beroep meer premie dan iemand met een licht beroep.

3. Het bedrag dat je wil verzekeren

Hoe hoger het bedrag dat je wil verzekeren, hoe hoger – uiteraard – de premie. Je kunt maximaal 80% van je inkomen verzekeren. Soms volstaat een lager bedrag, omdat je uitgaven op dat moment een stuk lager zijn dan je inkomsten. Bekijk samen met de financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep wat je per maand minimaal wil verzekeren.

4. Eigen risico

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je de periode waarna de uitkering daadwerkelijk begint, zelf bepalen. Wanneer je daadwerkelijk arbeidsongeschikt wordt, krijg je gedurende de eigen risico-termijn dus geen uitkering. Hoe langer de eigen risico-periode, hoe lager de premie. Heb je bijvoorbeeld een goede spaarbuffer of kan je partner een deel van lagere inkomsten compenseren? Dan kun je voor een langere eigen risico-periode kiezen.

5. Indexatie

Bij indexering van de AOV houdt men rekening met prijsstijgingen en prijsdalingen. Hierdoor blijven de verzekerde bedragen in lijn met de koopkrachtontwikkeling. Stijgen de prijzen voor levensonderhoud in de toekomst en wordt geld minder waard, dan laat je met indexatie het verzekerde bedrag meegroeien met deze inflatie. Er zijn diverse mogelijkheden voor indexering, bijvoorbeeld een stijging met een vast percentage of een stijging volgens de CBS-index. Wil jij het verzekerde bedrag indexeren? Dan wordt de premie hoger. Een financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep adviseert jou over indexering van het verzekerde bedrag, zodat je niet te veel premie betaalt en je toch zekerheid hebt voor de toekomst.

6. Dekking van je arbeidsongeschiktheidsverzekering

Samen met de adviseur van Van Bruggen Adviesgroep bepaal je hoe uitgebreid de dekking van je AOV moet zijn. Moet er bijvoorbeeld wel of geen dekking zijn voor een burn-out? Afhankelijk van de keuze voor beperkte of volledige dekking, wordt je premie lager of hoger. Kies je voor beperkte dekking, en word je vervolgens arbeidsongeschikt als gevolg van een burn-out? Dan betekent dit natuurlijk dat er dan geen dekking is.

Passend advies

Maak een afspraak met de Adviseur van Van Bruggen Adviesgroep en ontvang passend advies over jouw AOV.

Maak direct een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak