Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering waarmee je een bedrag krijgt uitgekeerd als je (deels) arbeidsongeschikt raakt. Met name zzp’ers en directeuren-grootaandeelhouders sluiten deze verzekering af. Je hebt als ondernemer immers geen vangnet vanuit een werkgever en zult het dus zelf financieel moeten opvangen als jouw inkomen tijdelijk of permanent (deels) wegvalt.

Door een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen, loop je niet het risico dat je in zo’n situatie zonder inkomen zit of te weinig verdient om je vaste lasten te betalen. De verzekering keert je onder bepaalde voorwaarden een bedrag uit zolang jij arbeidsongeschikt bent. Dit kan een periodiek of een eenmalig bedrag zijn.

Ook als je wel in loondienst bent, kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering handig zijn. Je krijgt namelijk maximaal twee jaar loon doorbetaald door je werkgever als je ziek bent. Na die twee jaar ben je afhankelijk van een UWV-uitkering, die meestal geen vetpot is. Je kunt om die reden kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die na een wachttijd van twee jaar ziekte ingaat.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht voor ondernemers. Wel is het vaak verstandig om er één af te sluiten. Er kunnen allerlei dingen gebeuren waardoor je (tijdelijk) niet of minder dan eerst kunt werken. Dan is het prettig als je nog wel gewoon je maandelijkse kosten kunt betalen en in je huis kunt blijven wonen. Dit geldt met name als je huishouden sterk afhankelijk is van jouw inkomen.

Veel mensen kunnen een kort ziekbed nog wel opvangen, bijvoorbeeld met spaargeld of met het inkomen van een partner. Maar als je voor langere tijd uit de running bent, wordt dat lastiger. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor die situaties verstandig. Je krijgt dan in dat soort situaties voldoende geld uitgekeerd om je lasten te kunnen blijven betalen.

Overigens zijn er ook alternatieven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Denk aan een broodfonds of zelf een spaarpot opbouwen. Verdiep je wel goed in alle voor- en nadelen en in de mogelijke consequenties voordat je besluit om geen AOV te nemen. Onze verzekeringsadviseurs kunnen je hier persoonlijk advies over geven.

Ontvang persoonlijk verzekeringsadvies

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschillen enorm per persoon. Dit varieert van een paar tientjes tot soms wel € 500 per maand.

Wat je aan premie betaalt, hangt namelijk sterk af van jouw situatie en van de afspraken die je maakt met de verzekeraar. De hoogte van je premie is vooral afhankelijk van deze factoren:

 • Wat voor beroep doe je? Bij gevaarlijke beroepen (zoals bouwvakker of surfinstructeur) betaal je meer premie.
 • Ben je volledig gezond? Je moet een gezondheidsverklaring invullen voor de verzekeraar, waarop je o.a. aangeeft of je rookt, drinkt of drugs gebruikt. Ook moet je hierop eventuele ziektes noteren die je nu hebt of in het verleden hebt gehad. Rokers betalen altijd meer premie. Als je een ziekte hebt gehad, moet je ook mogelijk een hogere premie betalen. Soms kan de verzekeraar je op basis van een medisch verleden ook weigeren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan kun je het bij een andere verzekeraar proberen of op zoek gaan naar een alternatieve oplossing, zoals een broodfonds.
 • Wat is je leeftijd? Hoe ouder je bent, hoe meer premie je betaalt. Let op: je kunt maar tot een bepaalde leeftijd een AOV afsluiten.
 • Welke eigenrisicoperiode kies je? Je besluit zelf of je in een bepaalde periode (bijvoorbeeld het eerste half jaar van arbeidsongeschiktheid) zelf het inkomensverlies opvangt. Dit noem je ‘wachttijd’. Bij een langere eigenrisicoperiode betaal je minder premie.
 • Welke dekking kies je? Wil je een bedrag uitgekeerd krijgen als je jouw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen? Of hoeft de uitkering pas in te gaan als je zowel je huidige beroep als passende arbeid niet meer kunt doen? In het eerste geval zal je premie hoger zijn.
 • Hoe lang wil je uitkering ontvangen? Is dat tot aan je pensioen of mag de uitkering al eerder stoppen? Hoe langer je de uitkering laat doorlopen, hoe hoger je premie zal zijn.

Is de AOV aftrekbaar?

Ja, soms is de premie voor een AOV aftrekbaar. Daarvoor gelden twee voorwaarden:

 • Je hebt een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Je ontvangt vanuit die verzekering periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een uitkering als je ziek of invalide wordt of een ongeval krijgt.

De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet aftrekbaar in de volgende situaties:

 • Je hebt een AOV waarbij de verzekeraar het verzekerde bedrag in één keer uitkeert.
 • Bij jouw AOV wordt het verzekerde bedrag wel periodiek uitbetaald, maar van tevoren staat het totaalbedrag van de uitkering al vast.
 • Je werkgever houdt rekening met je AOV-premie bij het inhouden van loonheffing.

Let op: een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke kostenpost. Je verzekert er namelijk je persoonlijke inkomen mee. Je mag de AOV-premie dus niet aftrekken van je omzet voor de belasting, maar mag de betaalde premie wel aftrekken van je belastbaar inkomen.

Oscar NoorlagGoed om te weten: Raak je (deels) arbeidsongeschiktheid en ontvang je een periodieke uitkering? Dan moet je over die uitkering inkomstenbelasting betalen. Ontvang je een uitkering in één keer? Dan geldt het uitkeringsbedrag als vermogen in box 3.

Hoe vraag je een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan?

Je kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen aanvragen via een verzekeringsadviseur. De adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep staan je hierin graag bij. Diegene adviseert je over de vele keuzes die je kunt maken. Welk verzekerd bedrag kies je? Hoe lang wil je een uitkering ontvangen? En kies je voor een uitkering als je je huidige beroep niet meer kunt doen of pas als ook andere (passende) arbeid niet mogelijk is? Een verzekeringsadviseur licht die opties voor je toe, zodat jij weloverwogen keuzes kunt maken.

Verder vul je voor de aanvraag een vragenlijst in van de verzekeraar over je gezondheid. Daarin geef je bijvoorbeeld aan waarvoor je de afgelopen jaren medisch specialisten hebt gezien, of je rookt en wat je werkzaamheden zoal inhouden. Op basis daarvan bepaalt een verzekeringsarts of de verzekeraar jou kan verzekeren.

Soms worden mensen uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege een medisch verleden. De verzekeraar ziet dit dan als een verhoogd risico. Je kunt daar bezwaar tegen maken of kunt opnieuw een aanvraag indienen bij een andere verzekeraar.

Tip: Let altijd goed op de kleine lettertjes. Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gelden vaak diverse uitzonderingen. Zo ontvang je mogelijk geen vergoeding bij een psychische aandoening zoals een burn-out. Ook krijg je bij sommige ziektes een kleiner bedrag uitgekeerd.

Welke verzekeringen zijn nog meer nuttig?

Een verzekering die wel wat wegheeft van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de woonlastenverzekering. Deze verzekering is alleen niet gekoppeld aan je inkomen, maar aan je woonlasten. Hiermee bescherm je je woonlasten. Als jij door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid je woonlasten niet kunt betalen, dan krijg je een bedrag vanuit die verzekering om de woonlasten wel te kunnen dragen.

De uitkering van de woonlastenverzekering is dan ook puur bedoeld om je woonlasten af te dekken; je kunt niet méér uitgekeerd krijgen dan wat je aan woonlasten betaalt.

Andere verzekeringen die veel Nederlanders afsluiten, zijn onder andere:

Niet al deze verzekeringen zijn verplicht. Wel kunnen ze verstandig zijn om af te sluiten. Als je per ongeluk schade aanricht bij een ander, kan dat bijvoorbeeld aardig in de papieren lopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt die kosten voor een klein maandbedrag (vaak maar een paar euro) af.

Persoonlijk verzekeringsadvies?

Wil je weten of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou nuttig is en, zo ja, met welke kosten je rekening moet houden? Plan een gratis kennismaking met een Van Bruggen-adviseur. Die kan je persoonlijk advies geven over jouw verzekeringsopties. Geheel vrijblijvend!

Gratis afspraak over verzekeringen

Veelgestelde vragen

Met deze verzekering verzeker je je inkomen bij ziekte, ongevallen of als je invalide wordt. Je krijgt in die gevallen een bedrag uitgekeerd waarmee je je (tijdelijke) inkomensterugval of verlies van inkomen kunt opvangen. Daardoor houd je voldoende over om bijvoorbeeld je vaste lasten te kunnen betalen. Deze verzekering kan zowel uitkeren wanneer je volledig als gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Hoe dat precies zit, hangt af van de keuzes die jij maakt bij het aanvragen van de verzekering.

Het is lastig om een gemiddelde premie te geven. Dit hangt sterk af van bijvoorbeeld je beroep, je leeftijd, je gezondheidssituatie en de keuzes die je maakt voor de verzekering. Een vijventwintigjarige boekhouder (= laag-risico-beroep en jong) zal bijvoorbeeld veel minder premie betalen dan een vijftigjarige stuntman (= hoog-risicoberoep en wat ouder).

De duur van de uitkering is afhankelijk van wat je met je verzekeraar afspreekt. Je kunt hier vaak zelf keuzes over maken. Bij sommige verzekeraars kun je je laten verzekeren tot de eindleeftijd, maar het is ook mogelijk om maar 2-5 jaar uitkering te ontvangen. Verdiep je samen met een verzekeringsadviseur goed in de verschillende opties. Dan kun je hier keuzes over maken die passen bij jouw behoeften.

Als je een AOV hebt, dan moet je bij je verzekeraar (via je verzekeringsadviseur) melden dat je arbeidsongeschikt bent. Een verzekeringsarts zal dan beoordelen of jouw situatie inderdaad onder de dekking valt en of je dus een bedrag uitgekeerd krijgt. Als dat zo is, dan ontvang je periodiek of eenmalig het bedrag aan uitkering. Ben je arbeidsongeschikt geraakt en heb je geen AOV? Dan krijgen loondienstmedewerkers nog twee jaar doorbetaald vanuit hun werkgever. Als je na 88 weken ziek zijn niet meer (volledig) aan het werk kunt, dan kun je een WIA-uitkering aanvragen. Ook in dit geval wordt beoordeeld of je de volledige uitkering krijgt of een deel ervan en of je bijvoorbeeld nog wel bepaald ander werk kunt doen.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak