Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

NHG kent eigenlijk twee manieren om het inkomen voor ondernemers te bepalen. Een standaardregeling en een regeling speciaal voor startende ondernemers. In beide gevallen moet het toetsinkomen door een door NHG goedgekeurd, gespecialiseerd bureau vastgesteld worden, middels een zogenaamde Inkomensverklaring Ondernemer.

Voor de NHG geldt in het algemeen dat er een maximale kostengrens bestaat. Voor het jaar 2022 is dit € 355.000,-. Dat betekent dat de woning en hypotheek niet hoger mogen zijn dan dat bedrag. Voer je energiezuinige maatregelen door? Dan mag de hypotheek – onder bepaalde voorwaarden – verhoogd worden tot € 373.600,-.

 

De standaardregeling

Wil je in aanmerking komen voor de standaardregeling van de NHG? Dan moet je minimaal de laatste drie kalenderjaren aaneengesloten inkomen hebben gehad uit dezelfde bedrijfsactiviteiten. Als toetsingsinkomen wordt gerekend met de gemiddelde nettowinst van die drie kalenderjaren. Was de nettowinst in het laagste jaar lager dan dit gemiddelde? Dan wordt er met deze lagere nettowinst gerekend.

 

Uitzonderingen

Als je een directeur of grootaandeelhouder bent, wordt er niet uitgegaan van de nettowinst maar van het gemiddelde bedrag van de inkomsten uit arbeid. Ook hier geldt als maximum het bedrag uit het laatste kalenderjaar.

 

Startersregeling

Als je minimaal twaalf maanden actief bent als ondernemer – ofwel dat je een startend ondernemer bent – kent NHG een speciale regeling. De experts stellen dan een toetsinkomen vast op basis van het gemiddelde inkomen in de afgelopen drie kalenderjaren. Daarbij kan ook het oude inkomen uit loondienst (deels) meegenomen worden, afhankelijk van de specifieke situatie.

 

Naast het toetsinkomen worden in de Inkomensverklaring ook andere financiële kerncijfers opgenomen. Hierbij kun je denken aan omzet, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een hypotheek met NHG in jouw situatie als (startend) ondernemer?

 

Maak direct een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak