Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Mei

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Tuinverbouwing financieren

31 mei 2021

Eindelijk, er is een einde gekomen aan dat grauwe, regenachtige weer. Het was de afgelopen tijd wel groeizaam weer, maar niet echt lekker om in de tuin te werken. Het is nu weer tijd om lekker de tuin aan te pakken, en dat kan op kleine of grote schaal.

Wil je je tuin op grotere schaal aanpakken? Zet dan op papier wat je precies voor ogen hebt. Bekijk of je het zelf wilt uitvoeren of dat je iemand wilt inschakelen of een combinatie. En maak een begroting. Houd daarbij rekening dat er altijd onvoorziene posten zijn.

Bij een grotere tuinverbouwing lukt het niet om die uit de reguliere huishoudpot te betalen. Voor sommige mensen kan het vakantiegeld misschien oplossing bieden. Of je kunt je spaargeld aanspreken.

Maar zijn er nog andere opties om het te financieren? Zeker als het om grotere bedragen gaat van een paar duizend euro?

Financiering: familielening, hypotheek of persoonlijke lening

Er zijn meerdere manieren om je tuinverbouwing te financieren:

  1. Lening bij familie

Een optie die vaak vergeten wordt of die men niet goed durft te vragen, is een lening bij de ouder(s). Toch is dit meestal de goedkoopste manier van financieren. Als het een annuïteitenlening is, dan is de rente in beginsel ook nog eens aftrekbaar. De ouders kunnen de rente ook nog eens deels of volledig terugschenken.

  1. Hypotheek

Als je geld moet lenen voor de verbouwing van je tuin en je ouders zijn geen optie; kijk dan eerst eens naar de mogelijkheden binnen de hypotheek. Kun je eerder gedane aflossingen opnieuw opnemen? Of heb je een hogere inschrijving, waardoor je zonder opnieuw naar de notaris te hoeven, een extra bedrag kunt lenen.

Is dat niet mogelijk, dan kun je een tweede hypotheek overwegen. Maar maak dan wel een goede vergelijking of een persoonlijke lening, optie 3, misschien niet interessanter is. Het voordeel van een hypotheek is dat de hypotheekrente lager ligt dan de rente voor een persoonlijke lening. Maar je hebt wel relatief hoge eenmalige kosten.

  1. Persoonlijke lening

Bij kleinere bedragen is ondanks de hogere rente een persoonlijke lening vaak interessanter.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Wachten op hypotheekrenteverhogingsgolf

17 mei 2021

De markrente blijft maar oplopen. Afgelopen week werd de kapitaalmarktrente 10 jaar weer positief. Dat was voor het laatst in 2019. De Nederlandse overheid moet weer rente gaan betalen in plaats van ontvangen als ze geld wil lenen.

Een belangrijke aanleiding voor de stijgende marktrente zijn de stijgende inflatieverwachtingen. Vorige week werden die verwachtingen meer dan gesterkt doordat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten met 0,8% waren gestegen in plaats van de verwachte 0,2%.

Op jaarbasis komt dit overeen met een inflatie van 4,2%, ver boven de norm van 2%. Ook voor beleggers in aandelen is een hogere rente slecht nieuws en we zagen dan ook forse uitslagen op de aandelenbeurzen wereldwijd.

Hypotheekverstrekkers durven nog niet

Terwijl beleggers op de aandelenbeurzen behoorlijk reageren, is het relatief stil bij de hypotheekverstrekkers. Er zijn heel weinig rentewijzigingen en naast enkele kleine renteverhogingen zien we ook nog steeds renteverlagingen. Per saldo veranderen de gemiddelde hypotheekrentes bijna niet.

Onze verwachting is dat dit niet heel lang meer het geval zal zijn. De kapitaalmarktrente is de afgelopen vijf maanden met ruim een half procent gestegen, terwijl in diezelfde periode de gemiddelde hypotheekrente 10 jaar vast met NHG nog met 0,15% daalde. Zie ook onderstaande grafiek. Ervan uitgaande dat de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente een goede weerspiegeling is van de ontwikkeling van de fundingsrente van geldverstrekkers, betekent dit dat de marges van geldverstrekkers dus met 0,65% zijn gedaald.

Het verschil tussen de kapitaalmarktrente en de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG is kleiner dan 1%. De afgelopen jaren lag dit verschil gemiddeld tussen de 1,3% en 1,6%. We moeten helemaal terug naar 2008, dat het verschil ook kleiner was dan 1%.

 

Hypotheek rentegrafiek mei 2021

In de grafiek zie je de marge terug in het verschil in de assen. Gemiddeld bedroeg het verschil tussen de kapitaalmarktrente en de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG ongeveer 1,6% vorig jaar. Op de linkeras staat de hoogte van de gemiddelde hypotheekrente en de ontwikkeling zie je in de blauwe lijn. Op de rechteras staat de kapitaalmarktrente en de ontwikkeling zie je in de oranje lijn.

Wanneer en hoeveel

De vraag is niet zo zeer welke richting de rente de komende tijd op zal gaan. Dat is bijna zeker omhoog. De vraag is veel meer wanneer de geldverstrekkers de hypotheekrente verhogen en hoe hoog zal de uiteindelijke verhoging zijn. De verhoging zal waarschijnlijk in een paar stappen doorgevoerd worden. Bovendien is ook van belang of de marktrente zelf verder door blijft stijgen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Wat gaat dé rente doen?

03 mei 2021

Hoewel we het ons waarschijnlijk niet heel goed realiseren, heeft de hoogte van de rente een grote invloed op onze financiële situatie nu en in de toekomst. Waarbij we ons goed moeten realiseren dat er niet één rente is. We benoemen er een paar:

  1. De hypotheekrente 
  2. De fundingsrente voor hypotheken: dit is de rentevergoeding die hypotheekverstrekkers aan beleggers moeten betalen als ze geld bij hen willen lenen, om vervolgens dit geld als hypotheek weer uit te lenen aan consumenten
  3. De kapitaalmarktrente
  4. De spaarrente
  5. De rekenrente

Wat deze rentes met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal historisch laag staan. Dat is voor een belangrijk deel te danken of te wijten aan de vergrijzing, die ervoor zorgt dat er heel veel geld wereldwijd beschikbaar is. Bij veel aanbod, daalt de prijs, en dat is in dit geval de rente. Daar komt nog eens bij dat we wereldwijd centrale banken zien die kunstmatig er belang bij hebben dat de rente laag staat. Zij hanteren daarom zelf hele lage rentes richting de banken en kopen daarnaast voor hele grote bedragen obligaties op. Daardoor weten beleggers dat ze met een gerust hart obligaties uit kunnen geven en geen hoge prijs hoeven te betalen.

Gevolgen lage rente

De lage hypotheekrente zorgt ervoor dat consumenten heel goedkoop geld kunnen lenen en is mede een stimulans voor de hard gestegen huizenprijzen in de afgelopen jaren. Al speelt daarbij zeker ook het woningtekort een belangrijke rol. De lage rente heeft ook effect op het type hypotheekvorm dat een consument kiest; steeds vaker wordt bijvoorbeeld een deel aflossingsvrij afgesloten.

Dankzij de lage kapitaalmarktrentes kunnen overheden goedkoop geld lenen. In het geval van de Nederlandse overheid krijgt ze vaak zelfs geld toe. En beleggers zijn ook bereid om tegen lage rentes geld te lenen aan hypotheekverstrekkers, omdat er voor hen weinig risico aanzit en ze zo toch nog een mooi rendement kunnen behalen.

Hypotheekverstrekkers maken marge doordat ze hypotheken uitzetten tegen een hogere rente dan dat ze aan rente van beleggers moeten betalen (daarnaast hebben ze nog andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratieve kosten, marketingkosten en de kosten door hypotheekverliezen). We zien die marge de laatste tijd kleiner worden, waarbij we als graadmeter de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente gebruiken voor de renteontwikkeling van beleggers.

In de grafiek zie je de marge terug in het verschil in de assen. Gemiddeld bedraagt het verschil tussen de kapitaalmarktrente en de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG ongeveer 1,6%. Op de linkeras staat de hoogte van de gemiddelde hypotheekrente en de ontwikkeling zie je in de blauwe lijn. Op de rechteras staat de kapitaalmarktrente en de ontwikkeling zie je in de oranje lijn.

In de beginweken van dit jaar zagen we nog een hypotheekrentedaling, eigenlijk al tegen de trend van de kapitaalmarktrente in. De laatste weken zien we een horizontale lijn. Er gebeurt bijna niks qua hypotheekrentewijzigingen. En dat is best bijzonder, omdat de kapitaalmarktrente wel fors is opgelopen. Even leek het erop dat het extra opkopen van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB) tot een stabilisatie van de kapitaalmarktrente zou leiden, maar nu zien we die toch weer fors toenemen. Geldverstrekkers zien hun marge daardoor dalen, maar ze blijken huiverig om als eerste de hypotheekrente te gaan verhogen. Want je weet dat dan de productie naar andere geldverstrekkers gaat, die de rente nog niet aanpassen. Een lastig ‘prisoners dilemma’ voor de geldverstrekkers.

Verlaging spaarrente

Het ‘prisoners dilemma’ bij de spaarrente is al gebroken. De meeste banken kondigden de afgelopen weken aan dat ze het spaarbedrag vanaf waar er een negatieve spaarrente gaat gelden, omlaag gaat naar veelal € 100.000,-. Dat betekent dat de meeste spaarders met een spaartegoed boven dit bedrag een rente van een half procent gaan betalen. Vanuit de banken gezien is dat logisch, omdat zij ook een half procent aan de ECB moeten betalen als zij overtollig geld bij de ECB moeten stallen.

Een oplossing is om je spaargeld over meerdere banken te spreiden. Als je overigens rekening houdt met inflatie en de vermogensrendementsheffing dan hebben we al geruime tijd te maken met een negatief rendement op spaargeld. Met elke euro die op een spaarrekening staat, kun je een jaar later minder kopen dan nu.

Rekenrente

Onze pensioenen hebben ook erg te lijden onder de lage rente. Ondanks dat de pensioenpotten alleen maar verder groeiden, daalden de verwachte pensioenuitkeringen, omdat die gebaseerd worden op een steeds lagere rekenrente.

Wat dat betreft is daar juist positief nieuws te melden. Door de stijgende rente dit jaar, zijn de dekkingsgraden fors gestegen. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de pensioenfondsen is in het eerste kwartaal gestegen met 1,9% naar 96,9%. Dat betekent niet dat pensioenen binnenkort geïndexeerd kunnen worden, maar wel dat de kans op pensioenkortingen in de komende jaren weer iets afneemt.

Wat gaat de hypotheekrente doen?

Het is lekker makkelijk om terug te kijken naar wat de rente heeft gedaan. Veel interessanter is nog wat de rente de komende tijd gaat doen en dan specifiek de hypotheekrente. En daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven.

Als de marktrente door blijft stijgen, is het uiteindelijk onafwendbaar dat geldverstrekkers ook de hypotheekrentes zullen verhogen. Een verdere stijging van de marktrente ligt erg voor de hand. Als de coronamaatregelen steeds meer versoepeld gaan worden in de komende maanden, gaat de economie waarschijnlijk een enorme groei doormaken. Wat normaal leidt tot hogere inflatieverwachtingen en een hogere rente.

Maar wel is er een belangrijke speler, de ECB, die er alles aan lijkt te willen doen om de rente laag te houden en dit zal proberen door extra obligaties op te kopen. Ook hier geldt een kanttekening: als de economische groei voldoende doorzet, zal die druk op de ECB om de rente heel laag te houden wel iets afnemen. We blijven onze boodschap dan ook herhalen: blijf de rente goed in de gaten de komende maanden. 

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.