Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

2024

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Nieuwbouwwoningen steeds populairder op woningmarkt

04 april 2024

APELDOORN/HILVERSUM, 04-04-2024 – Het aantal hypotheekaanvragen voor nieuwbouwwoningen zit in de lift. Dat blijkt uit een analyse van zowel Van Bruggen Adviesgroep en Independer. Inmiddels is tien procent van het totaal aantal hypotheekaanvragen een aanvraag voor een nieuwbouwwoning, terwijl dat begin 2023 nog maar zes procent was. De populariteit is vooral in 2024, nu er versoepelde leennormen van kracht zijn voor huizen met de beste energielabels, in een stroomversnelling belandt.  

Jan Thale Haandrikman, directeur bij Van Bruggen Adviesgroep: “We hebben in het aantal hypotheekaanvragen voor nieuwbouwwoningen vanaf het begin van dit jaar echt een omslag waargenomen. In het laatste kwartaal van vorig jaar lag het aandeel aanvragen voor nieuwbouwwoningen nog op 7,5 procent. We sluiten het eerste kwartaal nu opeens boven de tien procent af.”

Versoepelingen van directe invloed

Als belangrijke oorzaak voor de stijging zien Van Bruggen Adviesgroep en Independer het feit dat mensen met een beter energielabel sinds dit jaar aanspraak kunnen maken op een hogere maximale hypotheek. Nieuwbouwwoningen hebben vaak een energielabel van A++ tot en met A+++++, waardoor kopers €20.000,- tot wel €50.000,- extra kunnen lenen. Ook de licht gedaalde hypotheekrente en het verdwijnen van de onzekerheid over een verder oplopende overbruggingsrente worden gezien als belangrijke drijvers voor de toegenomen interesse.

Ook Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert bij Independer, neemt een soortgelijke trend waar. "Wij zien ook echt een ander beeld qua interesse ten opzichte van voorgaande jaren. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (februari 2023) is de interesse van oriënterende consumenten die zich richten op nieuwbouw in plaats van bestaande bouw inmiddels van elf procent opgelopen naar achttien procent."

Verduurzaming onder starters steeds populairder

Independer signaleert daarnaast dat er de laatste maanden, specifiek onder starters op de woningmarkt, steeds meer bereidheid is ontstaan om te verduurzamen. Waar er vorig jaar nog een kleine dertig procent bereid was om met financiering energiebesparende maatregelen te treffen, is dat eind februari 2024 inmiddels 36 procent.

Het is nog wel de vraag of alle nieuwe mogelijkheden met betrekking tot verduurzaming van het huis en de versoepelde leennorm bij potentiële huizenkopers tussen de oren zitten. “Uit een steekproef onder tientallen franchisenemers van Van Bruggen Adviesgroep blijkt dat slechts 35 procent van de oriënterende kopers zich bewust is van de extra leenmogelijkheden die er bestaan op het gebied van verduurzaming.

“Onze franchisenemers geven aan dat woningkopers gemiddeld €11.000,- besteden aan  energiebesparende maatregelen ”, aldus Haandrikman. “De afgelopen jaren heeft de bereidheid tot verduurzaming onder nieuwe- en bestaande woningeigenaren geschommeld. Toen de energieprijzen fors stegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne waren woningkopers erg geïnteresseerd in verduurzaming. Dit zakte vorig jaar iets terug als gevolg van de dalende energieprijzen. Sinds drie maanden merken veel van onze franchisenemers op dat er weer sprake is van een stijgende lijn in het aantal starters die verduurzaming omarmt en maatregelen treft als gevolg van de extra hypotheekmogelijkheden. We zien de prijzen van koopwoningen stijgen en verwachten dat die de komende maanden verder zal doorzetten mede dankzij de extra leenmogelijkheden bij goede energielabels”, besluit Haandrikman.

Van Bruggen-oprichter Hans van Bruggen is overleden

22 mei 2024

Met veel verdriet laten we weten dat Hans van Bruggen, de oprichter van Van Bruggen Adviesgroep en onze fijne oud-collega, op 18 mei is overleden. Hij werd 73 jaar en laat een vrouw en twee kinderen achter. We kijken met veel bewondering terug op alles wat hij meer dan 40 jaar lang voor Van Bruggen heeft gedaan. Met zijn dappere keuzes heeft hij Van Bruggen Adviesgroep gemaakt tot wat het vandaag de dag is. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij als inspirerende zakenman, als fijne oud-collega en als mens voor ons heeft betekend.

Hoe het begon in 1973

Hans startte het bedrijf Van Bruggen Adviesgroep in 1973 vanuit zijn kamer in zijn ouderlijk huis. Dankzij zijn dappere keuzes en oog voor strategie werd Van Bruggen Adviesgroep onder zijn leiding al snel groter. Hans legde de focus op hypotheekadvies en besloot die dienstverlening aan andere intermediairs aan te bieden. Zijn visie? Door samenwerking groei je sneller. Met die keuze wist hij van Van Bruggen Adviesgroep in korte tijd een goed lopend bedrijf te maken.

Dappere keuzes

Ook in de jaren die volgden, liet Hans zien dat hij niet terugdeinsde voor spannende beslissingen. Zo maakte hij in 1996 de toen nog ongebruikelijke keuze om van Van Bruggen Adviesgroep een franchiseorganisatie met kantoren door het hele land te maken.

Verder had Hans een gedurfde visie op marketing, die al snel zijn vruchten afwierp. Zo startte hij met de Nationale HypothekenKrant, die bij huishoudens door het hele land op de deurmat viel. Ook begon hij als een van de eersten met reclames op trams, radio en televisie, bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring van het populaire tv-programma TV Makelaar. Daarmee maakte hij van Van Bruggen Adviesgroep in korte tijd een organisatie waar je niet meer omheen kon.

Stokje doorgeven

In 2017 gaf Hans het stokje door aan Pieter van Tuinen. Het was voor hem niet makkelijk om zijn vanaf de grond opgebouwde bedrijf uit handen te geven. Dus het bedrijf doorgeven was een dappere stap op zich. Nog jaren later bewaarde Hans alle uitgeknipte tijdschrift-advertenties en artikelen die waar dan ook over Van Bruggen Adviesgroep verschenen. Zelfs thuis had hij er een heel archief mee opgebouwd. Dat laat des te meer zien met hoeveel hart voor de zaak hij altijd aan Van Bruggen Adviesgroep heeft gebouwd.

Dankbaar

Hans was een bewonderenswaardig man, die ieder van ons wist te inspireren door de manier waarop hij Van Bruggen Adviesgroep als succesvol bedrijf heeft opgebouwd. We zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor Van Bruggen Adviesgroep heeft betekend en voor wie hij was als mens.

Hans wordt begraven. We wensen Hans’ partner Beatrix en zijn kinderen Iris en Robert-Jan veel sterkte met dit grote verlies.

Van Bruggen Adviesgroep luidt noodklok over onvoorziene gevolgen private leasecontracten

21 mei 2024

APELDOORN, 21 mei 2024 - Er moet meer aandacht komen voor de impact die het aangaan van een private leasecontract heeft op het verkrijgen van een maximale hypotheek. Dat vindt Van Bruggen Adviesgroep. Daarnaast zit het aantal mensen dat een private leasecontract heeft al jaren in de lift. Het aantal leasecontracten steeg van 214.000 in 2020 naar 245.000 in 2023, wat neerkomt op een stijging van ongeveer vijftien procent. Uit onderzoek blijkt verder dat maar liefst driekwart van Generatie Z een leasecontract in de toekomst wel zou zien zitten.

Van Bruggen Adviesgroep maakt zich zorgen over deze minder kapitaalkrachtige groep en is bang dat zij de gevolgen van een dergelijke lening in de praktijk vaak onderschatten. Jan Thale Haandrikman, Directeur bij Van Bruggen Adviesgroep, spreekt zijn zorgen uit: “Generatie Z, geboren tussen 1997 en 2012, is opgegroeid in een tijd van economische onzekerheid en (studie)schulden. Het opdelen van betalingen stelt hen in staat om aankopen te doen zonder direct een beroep te doen op eigen spaargeld. Gevoelsmatig lijken ze hiermee controle te hebben over hun financiën, terwijl op de lange termijn het tegendeel waar blijkt te zijn. Er komt bij zo'n leasecontract namelijk een aanzienlijke BKR-registratie kijken, waarop deze generatie onvoldoende voorbereid lijkt.”

Jongere generatie grootste aandrijvers van leasemarkt

Met de stijgende prijzen zien consumenten steeds vaker de voordelen van gespreid betalen. Op deze manier kunnen ze direct gebruikmaken van een duur product, zonder zich zorgen te hoeven maken over onverwachte kosten, die voor rekening van de aanbieder zijn. Bovendien groeit de belangstelling voor duurzaamheid. Door een auto te leasen, kunnen consumenten profiteren van het gebruik van één van de nieuwste producten, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan de deelbaarheid ervan. Dit voldoet aan het verlangen van de jonge generatie om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen.

Driekwart van Generatie Z overweegt ooit te gaan leasen. Haandrikman merkt op: "Leasen zal niet snel verdwijnen. De invloed van deze generatie op het koopgedrag in de toekomst zal juist alleen maar toenemen. Bedrijven zoals Swapfiets en verschillende deelscooters illustreren dit, evenals de opkomst van verhuur van witgoed en elektronica. Veel van deze bedrijven blijven gestaag groeien, met een aanzienlijk aantal abonnementhouders tussen de 18- en 30 jaar oud.”

Alternatieven bieden niet direct uitkomst

Een stel met een gezamenlijk jaarinkomen van €80.000,- kan, met een rente van 3,8%, een hypotheek van €376.994,- krijgen. De impact van één of twee studieschulden is hierin niet meegerekend. Haandrikman legt uit: “Stel dat zij een Ford Focus Titanium leasen voor een periode van vijf jaar, met een verwachte jaarlijks kilometrage van 15.000 km, komt dat neer op een leasebedrag van €413,- per maand. Het effect is dat de maximale hypotheek met €288.359,- maar liefst €88.000,- lager uitvalt. Willen zij binnen de termijn van vijf jaar het leasecontract ontbinden om een hogere hypotheek af te kunnen sluiten, staat hier een hoge afkoopboete tegenover.”

Haandrikman vervolgt: “De twee kunnen ervoor kiezen om de auto te kopen en hiervoor een privélening af te sluiten. Voor een verkoopprijs van €32.000,- met een rente van 6,7% wordt de aflossing €364,- per maand. Het effect van deze privélening op een hypotheek is echter nog groter: de maximale hypotheek bedraagt nu nog maar €242.612,-. Dat is bijna twee derde van de oorspronkelijke hypotheek. Wij merken dat starters zich meer bewust zijn van de invloed van een persoonlijke lening op hun hypotheekmogelijkheden, dan van de impact van private lease. Desalniettemin schrikken starters vaak van de werkelijke gevolgen van een persoonlijke lening op hun maximale hypotheekbedrag in euro’s.”

"We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe generatie kopers niet onnodig worden belast wanneer ze besluiten een huis te kopen. Daarom pleiten we voor meer bewustwording over de consequenties van leasecontracten, en hoe deze zaken als een hypotheek kunnen compliceren. Vooral omdat je vaak jarenlang niet, of erg moeizaam, onder een leasecontract uit kunt komen", besluit Haandrikman.

Pechgeneratie dupe van verhoogde rente studieschuld

06 maart 2024

APELDOORN, 6 maart 2024 - Studenten die vanaf 2024 afstuderen worden benadeeld ten opzichte van eerder afgestudeerden, doordat de verhoogde rente op studieschulden leidt tot een hogere maandlast en zij hierdoor minder kunnen lenen. Het zorgt ervoor dat deze pechgeneratie in sommige gevallen duizenden euro’s minder aan hypotheek kunnen krijgen en dus nu dubbel pech hebben, zo blijkt uit een analyse van Van Bruggen Adviesgroep.

Bij de oude regels werd bij de berekening van de maximale hypotheek gekeken naar de oorspronkelijke hoogte van de studieschuld. Inmiddels wordt gekeken naar de maandlast van de studielening. Dit omdat voorheen geen rekening werd gehouden met studenten die extra afgelost hadden op hun studielening. “Op zich een goede wijziging, maar die pakt uiteindelijk wel negatief uit voor studenten die te maken krijgen met een hogere rente”, stelt Jan Thale Haandrikman, directeur bij Van Bruggen Adviesgroep.

Voor studenten die in 2024 afstuderen of van wie de 5-jarige rentevaste periode afloopt, gaat een hogere rente van 2,56 procent gelden op studieschulden. Haandrikman: “De studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen, worden nu ook nog eens geconfronteerd met minder leencapaciteit. Dit terwijl de omstandigheden op de woningmarkt voor deze generatie al ongelukkig zijn, vanwege het zeer beperkte aanbod en hoge prijzen.”

Voorbeeld

Een stel heeft elk een studieschuld €20.000,-  en heeft een gezamenlijk inkomen van €75.000,-. Zij willen samen een woning kopen (met energielabel A of B). De hypotheekrente staat op 3,8%. Afhankelijk van het moment van afstuderen, kunnen zij het volgende lenen:

Afgestudeerd in 2024: € 313.124,-
Afgestudeerd in 2023: € 325.239,-

Omdat de rente van ex-studenten, die in 2023 of eerder zijn afgestudeerd, op 0,46% staat, vallen hun maandlasten op dit vlak dusdanig lager uit, dat zij maar liefst twaalfduizend euro meer kunnen lenen.

Hebben ze geen studieschuld? Dan kunnen ze, ongeacht het moment van afstuderen, € 352.038,- lenen.

Haandrikman pleit voor een vast rentepercentage op studieleningen en dus een gelijke behandeling van studenten. “Ik zou de politiek adviseren om de hoogte van de rente op studieleningen onafhankelijk te maken van de grillen van de financiële markten. Neem als uitgangspunt de gemiddelde vijfjarige rente voor staatsleningen over de afgelopen 10 jaar. Dan leg je als overheid soms even iets toe op de studieleningen, terwijl je op een ander moment er iets aan verdient. Maar dan voorkom je dat dit over de rug gaat van een student die net op het verkeerde moment afstudeert.”

Extra aflossen niet altijd beste oplossing

Uit cijfers van DUO blijkt dat vorig jaar fors meer mensen een extra aflossing hebben gedaan op hun studieschuld, namelijk 22 procent meer dan in 2022. Haandrikman waarschuwt echter dat extra aflossen op de studielening niet altijd een verstandige optie is voor een potentiële huizenzoeker. “Het is erg afhankelijk van je individuele situatie. In sommige gevallen is de hoogte van de extra aflossing op de studielening lager dan wat je meer kunt lenen als gevolg van de lagere maandlast voor je studielening. Starters doen er echt goed aan om zich goed te laten adviseren als ze iets willen op de woningmarkt.”

Voorbeeld 1

We nemen dezelfde casus als hierboven. Een gezamenlijke schuld van €40.000,-  en een gezamenlijk inkomen van €75.000,- .

In het geval ze afstuderen in 2024 dan scheelt het niet zo veel of ze de studielening wel of niet extra aflossen. Lossen ze de studieschuld in één keer af, dan hebben ze maximaal te besteden € 352.038,-. Lossen ze niet af, dan hebben ze € 313.124,- + € 40.000,- te besteden, wat ook neerkomt op € 353.124,-.

Studeerden ze in 2023 af, dan is het advies makkelijker. Wacht maar even met aflossen op de studieschuld. Met studieschuld heb je € 365.239,- (namelijk € 325.239,- + € 40.000,-) te besteden, terwijl dit maar € 352.038,- is als je versneld in één keer de beide studieleningen aflost.

Voorbeeld 2

Twee ex-studenten die een studieschuld hebben onder de oude regels (binnen 15 jaar aflossen) hebben gezamenlijk een studieschuld van € 40.000,-, waar ze maandelijks € 166,- per maand voor betalen. Lossen ze de studieschuld in één keer af, dan hebben ze maximaal te besteden € 352.038,- (net als in de voorgaande voorbeelden). Lossen ze niet af, dan hebben ze € 309.287,- + € 40.000,- te besteden, wat neerkomt op € 349.287,-.  Door in één keer af te lossen, kunnen ze dus bijna € 3.000,- meer lenen.

Over Van Bruggen Adviesgroep

Als landelijke organisatie met onafhankelijke, financieel adviseurs heeft Van Bruggen Adviesgroep een duidelijk hoofddoel: dé meest klantvriendelijke dienstverlener van Nederland worden én bij alle life-events altijd het verschil kunnen maken voor de klant. Naast financieel advies biedt zij ook makelaarsdiensten, zodat de klant op één adres terecht kan voor alle zaken rond de koop of verkoop van een huis. 

Hypotheek met rentevaste periode van 5 jaar driedubbel zo veel in trek

16 februari 2024

APELDOORN, 16 februari 2024 – De keuze voor een hypotheek met een rentevaste periode van vijf jaar is in 2023 verdriedubbeld, en groeit in 2024 gestaag door. Die conclusie trekken Van Bruggen Adviesgroep en Independer op basis van HDN-data. Oorzaak is de sterk gestegen rente sinds 2022. De stijgende populariteit van deze kortlopende renteperiode maakt huishoudens kwetsbaarder, vanwege de risico’s die kleven aan deze keuze.

Tien jaar vast is momenteel het meest populaire product in de markt. Het afgelopen jaar werd in ruim de helft (55%) van alle hypotheekdelen gekozen voor deze rentevaste periode. Wordt er enkel gekeken naar hypotheken die starters afsluiten, dan stijgt dit aandeel van de totale markt naar 65 procent, hetgeen in januari 2024 nog hoger ligt: 68%. De rentevaste periode van vijf jaar ging in 2023 van drie procent aan het begin van het jaar naar negen procent in december, met een totaal gemiddelde van 4,8 procent in 2023. In 2022 was dit nog 1,6 procent.

De interne data van Independer bevestigen de cijfers van HDN. “Veel hypotheeksluiters geven bij ons aan dat ze de huidige rente relatief hoog vinden. Ze denken dat deze bij de herziening van de rente aan het einde van de looptijd lager zal uitvallen”, verklaart Marga Lankreijer van Independer de keuze van huishoudens voor een korte rentevaste periode. In 2022 viel de keuze nog het vaakst op twintig jaar vast. Dat aandeel is in een jaar tijd geslonken van 37 naar 18 procent. Ook vijftien jaar vast en dertig jaar vast werden een stuk minder gekozen.

In de eerste helft van 2023 was de vijfjaars rente nog duurder dan tien jaar, maar in de tweede helft van afgelopen jaar draaide dit. Nu is vijf jaar een tiende goedkoper dan tien jaar vast. Mede daarom stijgt het aandeel hypotheken met een rentevaste periode van vijf jaar verder in 2024, met een aandeel van liefst 8,2 procent in januari.

Korte renteperiode niet risicoloos

De keuze voor een kortere rentevaste periode is echter niet altijd verstandig, aldus Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep. “De vraag is of je een forse rentestijging kan en wil dragen over vijf jaar. Mogelijk is het (gezamenlijk) inkomen tegen die tijd nog niet hard genoeg meegestegen met de rentestijging, en dan kunnen de bruto maandlasten als een molensteen om je nek gaan voelen.”

Voorbeeld: Een stel met een gezamenlijk inkomen van 70.000 euro sluit een annuïteitenhypotheek af van 300.000 euro met een 5-jarige rentevaste periode (3,40%) Ze betalen per maand 1330 euro bruto. Over 5 jaar is de rente veranderd, de bruto maandlasten vallen flink anders uit: 2%: 1139 euro 5%: 1570 euro 7%: 1899 euro “Denk goed na over de keuze van je rentevaste periode. De rente kan over 5 jaar lager liggen dan nu, maar ook hoger. Je moet dat dan wel kunnen betalen. Lig je snel wakker van de onzekerheid van een stijgende rente, dan kun je misschien beter voor een langere periode kiezen. Een hypotheekadviseur kan je helpen om een juiste keuze te maken”, stelt Noorlag.

Periode bepaalt maximale hypotheek

Waarom tien jaar vast veel meer populariteit geniet dan vijf jaar, heeft te maken met de maximale hypotheek. Bij een inkomen van 70.000 euro scheelt het met de huidige rentes ongeveer 25.000 euro aan maximale hypotheek. Lankreijer: “Mensen kunnen met tien jaar de hoogste maximale hypotheek krijgen in combinatie met de laagste hypotheeklast. Wil je een kortere rentevaste periode, dan heb je ook een hoger inkomen nodig, omdat de maximale hypotheek zwaarder wordt getoetst.”

“Wie kiest voor tien jaar vast moet zich wel realiseren dat als je over een paar jaar een verbouwing wil doen, er bij het bepalen van de leenruimte rekening wordt gehouden met de bestaande hypotheek. Doordat de resterende looptijd hiervan korter is dan tien jaar, wordt er gerekend met de toetsrente, die nu op vijf procent staat. Dat betekent dat er minder ruimte is om bij te lenen. Hetzelfde geldt als je gaat verhuizen naar een andere woning en je de rente van de bestaande hypotheek mee wil nemen”, legt Noorlag uit.

Over Van Bruggen Adviesgroep

Als landelijke organisatie met onafhankelijke, financieel adviseurs heeft Van Bruggen Adviesgroep een duidelijk hoofddoel: dé meest klantvriendelijke dienstverlener van Nederland worden én bij alle life-events altijd het verschil kunnen maken voor de klant. Naast financieel advies biedt zij ook makelaarsdiensten, zodat de klant op één adres terecht kan voor alle zaken rond de koop of verkoop van een huis.

Over Independer

Independer is het grootste digitale vergelijkings- en adviesplatform van Nederland voor verzekeringen, bancaire producten, hypotheken en energie. Het maakt kleine en grote financiële beslissingen inzichtelijk en begrijpelijk, zodat consumenten in staat worden gesteld om zelf te kiezen. De website wordt 20 miljoen keer per jaar bezocht en er worden jaarlijks zo’n 6 miljoen vergelijkingen gedaan. Het bedrijf zetelt in Hilversum en heeft ruim 350 medewerkers.

Alleenstaande leraar en verpleegkundige zien kans op koopwoning groeien in 2024

11 januari 2024

De mogelijkheden voor eenverdieners op de woningmarkt zijn toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van Van Bruggen Adviesgroep en Independer. Door de groei van het gemiddeld inkomen valt het maximale hypotheekbedrag hoger uit in 2024. Ook alleenstaande starters met een vitaal beroep hebben meer kansen, door verbeterde cao’s in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs.

Het inkomen van een alleenstaande woningzoeker lag in 2023 gemiddeld 7,6 procent hoger dan in 2022, zo blijkt uit cijfers van Independer. “Het verschil tussen het inkomen wat woningzoekers in de maximale hypotheekberekening invullen en de eenverdieners die er daadwerkelijk in slagen om een woning te kopen, wordt steeds kleiner”, aldus Marga Lankreijer, hypotheekexpert van Independer.

Van Bruggen Adviesgroep ziet relatief steeds meer alleenstaanden een huis kopen. “In 2024 verwachten wij dat deze groep groter wordt. Naast de stijging van het inkomen neemt de betaalbaarheid toe door de dalende hypotheekrente en gunstigere hypotheeknormen”, stelt Oscar Noorlag, hypotheekexpert van Van Bruggen Adviesgroep.

Leraren en verpleegkundigen ineens kansrijk

Ook alleenstaande leraren in het lager- en voortgezet onderwijs hebben in 2024 meer kans op het bemachtigen van een koopwoning, mede door het verbeterde cao-akkoord. Waar een startende docent begin 2023 zelf gemiddeld maximaal een hypotheek kon krijgen van 175.000 euro, kan die begin 2024 liefst 204.000 euro lenen. Koopt hij of zij een woning met een A of B-energielabel dan is dit zelfs 214.000 euro.

Volgens cijfers van HDN over 2023 hebben de meeste Nederlanders ongeveer 42.000 euro aan eigen vermogen, uit spaargeld of middels een schenking, wat gebruikt wordt voor de aanschaf van een woning. “Dat zou betekenen dat een alleenstaande, beginnende leraar ongeveer 256.000 euro te besteden heeft als hij een woning met een energielabel A of B koopt”, aldus Lankreijer, die een vergelijkbare situatie ziet bij (startende) verpleegkundigen. “Door de verbeterde cao en nieuwe hypotheeknormen kunnen verpleegkundigen in 2024 liefst vijftien tot twintig procent meer lenen dan begin vorig jaar.”

Meer hypotheek, maar duurdere woningen

Hoewel de leencapaciteit van veel Nederlanders groeit, stijgen ook de huizenprijzen sinds de tweede helft van 2023. “De prijzen zullen naar verwachting doorstijgen, mogelijk met meer dan vijf procent. Desondanks loont het om opnieuw te inventariseren hoeveel hypotheek je kan krijgen. Voor meer eenverdieners komt het kopen van een woning in 2024 binnen bereik”, aldus Noorlag.

Maximale hypotheek stellen kan lager uitvallen

Ook voor stellen verandert de maximale hypotheek in 2024. Het gezamenlijk inkomen van een woningzoekend stel is gemiddeld minder hard gestegen dan onder eenverdieners. Voor sommige stellen pakken de nieuwe hypotheeknormen bovendien minder gunstig uit dan voor alleenstaanden, waarschuwt Noorlag. Ook het verschil tussen zoekers en hypotheeksluiters werd groter in 2023 onder stellen, ten opzichte van 2022.