Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Van Bruggen-oprichter Hans van Bruggen is overleden

Met veel verdriet laten we weten dat Hans van Bruggen, de oprichter van Van Bruggen Adviesgroep en onze fijne oud-collega, op 18 mei is overleden. Hij werd 73 jaar en laat een vrouw en twee kinderen achter. We kijken met veel bewondering terug op alles wat hij meer dan 40 jaar lang voor Van Bruggen heeft gedaan. Met zijn dappere keuzes heeft hij Van Bruggen Adviesgroep gemaakt tot wat het vandaag de dag is. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij als inspirerende zakenman, als fijne oud-collega en als mens voor ons heeft betekend.

Hoe het begon in 1973

Hans startte het bedrijf Van Bruggen Adviesgroep in 1973 vanuit zijn kamer in zijn ouderlijk huis. Dankzij zijn dappere keuzes en oog voor strategie werd Van Bruggen Adviesgroep onder zijn leiding al snel groter. Hans legde de focus op hypotheekadvies en besloot die dienstverlening aan andere intermediairs aan te bieden. Zijn visie? Door samenwerking groei je sneller. Met die keuze wist hij van Van Bruggen Adviesgroep in korte tijd een goed lopend bedrijf te maken.

Dappere keuzes

Ook in de jaren die volgden, liet Hans zien dat hij niet terugdeinsde voor spannende beslissingen. Zo maakte hij in 1996 de toen nog ongebruikelijke keuze om van Van Bruggen Adviesgroep een franchiseorganisatie met kantoren door het hele land te maken.

Verder had Hans een gedurfde visie op marketing, die al snel zijn vruchten afwierp. Zo startte hij met de Nationale HypothekenKrant, die bij huishoudens door het hele land op de deurmat viel. Ook begon hij als een van de eersten met reclames op trams, radio en televisie, bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring van het populaire tv-programma TV Makelaar. Daarmee maakte hij van Van Bruggen Adviesgroep in korte tijd een organisatie waar je niet meer omheen kon.

Stokje doorgeven

In 2017 gaf Hans het stokje door aan Pieter van Tuinen. Het was voor hem niet makkelijk om zijn vanaf de grond opgebouwde bedrijf uit handen te geven. Dus het bedrijf doorgeven was een dappere stap op zich. Nog jaren later bewaarde Hans alle uitgeknipte tijdschrift-advertenties en artikelen die waar dan ook over Van Bruggen Adviesgroep verschenen. Zelfs thuis had hij er een heel archief mee opgebouwd. Dat laat des te meer zien met hoeveel hart voor de zaak hij altijd aan Van Bruggen Adviesgroep heeft gebouwd.

Dankbaar

Hans was een bewonderenswaardig man, die ieder van ons wist te inspireren door de manier waarop hij Van Bruggen Adviesgroep als succesvol bedrijf heeft opgebouwd. We zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor Van Bruggen Adviesgroep heeft betekend en voor wie hij was als mens.

Hans wordt begraven. We wensen Hans’ partner Beatrix en zijn kinderen Iris en Robert-Jan veel sterkte met dit grote verlies.