2021

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Hypotheekrenteaftrek en pensioen; redenen om er nú iets mee te doen

25 februari 2021

Stopt jouw hypotheekrenteaftrek in 2030? Of heb jij een aflossingsvrije hypotheek die binnenkort afloopt? Of misschien ga jij binnenkort met pensioen? Allemaal financiële vraagstukken die van grote invloed kunnen zijn op jouw inkomsten. Wat voor impact hebben deze vraagstukken op jouw financiële situatie? Daarom verstandig om hier tijdig over na te denken en je hier op voor te bereiden. Lees alles over de risico’s en welke maatregelen je kunt nemen.

Hieronder hebben we de vijf belangrijkste situaties op een rij gezet waarmee je eventueel risico loopt, waarbij sommige situaties ook tegelijk of vlak naar elkaar kunnen optreden:

  • • Je verwachte pensioeninkomen is fors lager dan je inkomen uit werk.
  • • De looptijd van de aflossingsvrije hypotheek loopt af.
  • • Je hypotheekrenteaftrek eindigt over een aantal jaar.
  • • Je hebt weinig spaargeld en je spaart te weinig om de aflossingsvrije hypotheek in één keer of deels af te kunnen aflossen. Ook heb je geen zicht op een erfenis of andere financiële meevaller om de hypotheek af te lossen.
  • • Bij een stijging van de hypotheekrente stijgen de maandlasten van de hypotheek fors.
  • • De aflossingsvrije hypotheek is relatief hoog vergeleken met de waarde van je woning.

Ga jij binnen 15 jaar met pensioen?

Pensioen is voor veel mensen redelijk abstract maar wel goed om hier tijdig over na te denken. Ga jij binnen 15 jaar met pensioen? Zorg er in de eerste plaats voor dat je een inschatting hebt van je inkomen als je de gepensioneerde leeftijd bereikt. Dat kan gemakkelijk via mijnpensioenoverzicht.nl. Je krijgt heel eenvoudig een overzicht van je pensioeninkomen inclusief AOW. Ook kun je prima zien welke bedragen je op welke leeftijd krijgt. Sommige pensioenen beginnen bijvoorbeeld eerder, bijvoorbeeld al op 65 jaar, of starten juist later dan de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld bij 68 jaar in plaats van 67 jaar.

Vervolgens is het zaak om je pensioen in het grotere financiële plaatje te bekijken. Want hoe zit het bijvoorbeeld met je uitgaven als je met pensioen gaat? Is dan bijvoorbeeld (een deel van) je hypotheek afgelost? Of heb je juist hogere uitgaven, omdat je dan geen auto van de zaak meer hebt. Sowieso zal je uitgavenpatroon waarschijnlijk behoorlijk veranderen als je met pensioen gaat, omdat je geld aan andere zaken uitgeeft.

Heb jij een aflossingsvrije hypotheek?

Ongeveer 78.000 huishoudens in Nederland lopen het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt. Veel van deze aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af. Huizenbezitters moeten dan hun lening aflossen of opnieuw afsluiten.

De meeste mensen hebben onvoldoende spaargeld om een lening in één keer af te lossen. Wellicht heb je zicht op een erfenis of andere financiële meevaller om de hypotheek dan af te lossen, maar vaak is dat geen 100% zekerheid. In een groot aantal gevallen kun je gewoon weer een nieuwe hypotheek afsluiten. Maar het einde van de looptijd van de hypotheek kan samenvallen met een lager inkomen of pensioen. Een deel van hen zal daarom niet zomaar in aanmerking komen voor een nieuwe hypotheek. Voor hen dreigt dan een gedwongen verhuizing. De huishoudens in kwestie moeten waarschijnlijk hun huis verkopen. En een klein deel blijft mogelijk zelfs achter met een restschuld, omdat de waarde van de woning lager is dan de hypotheek. Denk daarom alvast na over hoe jij je aflossingsvrije hypotheek af wil gaan lossen.

Stopt jouw hypotheekrenteaftrek in 2031?

30 jaar na het afsluiten van jouw eerste hypotheek loop je misschien een groot financieel risico. Na een periode van 30 jaar heb je namelijk geen recht meer op renteaftrek voor jouw hypotheek. Deze periode is ingegaan vanaf 1 januari 2001. Had je op 31 december 2000 al een hypotheek? Dan tellen de jaren daarvoor niet mee en start de 30-jaarsperiode vanaf 1 januari 2001, maar ook dan is de hypotheekrenteaftrek dus eindig. In 2031 vervalt voor veel 50-plussers (deels) het recht op hypotheekrenteaftrek. Mogelijk geldt dit dus ook voor jou. Heb je tijdens de looptijd niet afgelost, dan worden jouw netto woonlasten aanzienlijk hoger.

Als het einde van de hypotheekrenteaftrek ook nog eens samenvalt met een lager pensioeninkomen dan kan dit impact hebben op de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Zorg er daarom voor dat je nu al inzicht krijgt in de ontwikkeling van je netto hypotheekmaandlasten als gevolg van het bereiken van de pensioenleeftijd en het aflopen van de hypotheekrenteaftrek. Dan kun je indien nodig nu nog maatregelen nemen.

In gesprek met een financieel adviseur

Je financieel adviseur kan je helpen door de verwachte inkomsten en uitgaven goed op een rij te zetten. Pas dan kun je goed bepalen of je nog extra maatregelen moet nemen. Waarbij je uit een groot arsenaal aan maatregelen kunt kiezen, die bijvoorbeeld erg afhankelijk zijn hoeveel risico je bereid bent te nemen en waarbij de fiscaliteit (aftrekbaarheid) ook een rol kan spelen. Denk aan aanpassingen van de hypotheek, zoals een andere hypotheekvorm, extra aflossen, verlengen van de looptijd of langer vastzetten van de rente. Maar ook aan een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening, extra sparen of juist beleggen of anders gaan wonen.

Maak direct een afspraak

Besparen met hogere WOZ-waarde; voor 50-plussers soms meer dan € 1000,-per jaar

08 februari 2021

Als je een hypotheek hebt zonder NHG, dan betaal je een renteopslag. Hoe hoger je hypotheek is ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger die renteopslag. Bij sommige geldverstrekkers kun je bij voldoende waardestijging van je huis een lagere renteopslag krijgen. Dit kan als je een nieuwe rentevaste periode krijgt, maar bij sommige geldverstrekkers ook tussentijds. Er zijn geldverstrekkers die dan een taxatierapport verlangen, maar er zijn ook geldverstrekkers die genoegen nemen met de WOZ-waarde van de gemeente, zodat je geen extra kosten hoeft te maken. Overigens kan het dan soms toch interessant zijn om alsnog een taxatierapport aan te vragen, omdat de huizenprijzen ook in 2020 weer fors stegen. De WOZ-waarde geeft de waarde per peildatum 1 januari 2020, maar een taxatierapport geeft de waarde van nu. 

Een rekenvoorbeeld

Stel je hebt een aantal jaar geleden een woning gekocht voor € 300.000,- en je hebt een annuïteitenhypotheek afgesloten 10 jaar vast tegen een rente van bijvoorbeeld 3% (inclusief een rente-opslag). Je had een volledige hypotheek nodig en dus bedroeg je hypotheek 100% in verhouding tot de waarde van je woning.

Stel dat je nieuwe WOZ-waarde is vastgesteld op € 390.000,- en dat je hypotheek dankzij aflossingen inmiddels is gedaald naar € 270.000,-. De hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning bedraagt nu minder dan 70%. De kans is groot dat je renteopslag met een paar tienden omlaag kan. Bij een verlaging van bijvoorbeeld 0,2% hebben we het toch over een besparing van meer dan € 500,- per jaar (dat is een combinatie van lagere maandlast en snellere aflossing).

Je financieel adviseur kan voor je kijken wat de mogelijkheden zijn bij jouw geldverstrekker en beoordelen of het misschien interessanter is om een taxatierapport op te vragen.

Maak direct een afspraak

Oversluiten soms interessanter dan lagere renteopslag

Een paar tienden lagere rente, levert al snel enkele honderden euro’s per jaar aan besparing op. Soms kan die besparing nog groter uitpakken door de hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. De renteopslagen zijn namelijk de afgelopen jaren gedaald, met gemiddeld 0,2%. Van die daling profiteer je pas als je overstapt naar een andere geldverstrekker. En heb je nog een (deels) aflossingsvrije hypotheek, dan betaal je bij een groot aantal geldverstrekkers een hogere renteopslag. Door over te stappen naar een geldverstrekker die geen of een lagere renteopslag kent voor een aflossingsvrije hypotheek, kun je extra besparen.

Trouwe 50-plussers vaak niet beloond 

De meeste geldverstrekkers passen niet automatisch de renteopslag aan als je aan het einde van je rentevaste periode bent gekomen en je een nieuwe rente afsluit voor een nieuwe rentevaste periode. Vooral de 50-plussers, die over het algemeen minder vaak verhuizen dan anderen, en al jaren trouw zijn aan hun geldverstrekker, profiteren meestal niet automatisch van de gestegen huizenprijzen. Doordat in het verleden de renteopslagen ook een stuk hoger lagen dan nu, kunnen zij regelmatig meer besparen dan één of twee tienden. Soms kunnen ze wel zes tot achttiende besparen, waardoor de besparing snel op meer dan duizend euro per jaar uitkomt.

Oscar Noorlag is Compliance Officer bij Van Bruggen Adviesgroep. Vanuit deze functie signaleert hij alle trends, veranderingen en bijzonderheden die er plaatsvinden in de financiële branche én vertaalt hij deze richting collega’s en journalistiek.


Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Van eerste loonstrookje van 2021 naar koopkracht

02 februari 2021

De meeste werknemers zagen op het netto loonstrookje enkele tientallen euro’s meer staan dan op het gemiddelde loonstrookje van 2020. Dat komt onder meer door de verlaging van de eerste schijf van de inkomstenbelasting, die omlaag ging van 37,35% naar 37,1%.

Meer netto loon is natuurlijk fijn, maar bedenk je dat sommige kostenposten ook omhoog gaan, waardoor de toename in koopkracht lager kan uitvallen.

  • • Zo gaan voor werknemers in bepaalde bedrijfstakken de pensioenpremies omhoog.
  • • De zorgpremie voor het basispakket is gemiddeld met bijna € 5,- omhoog gegaan.
  • • De gemeentelijke heffingen stijgen gemiddeld met 4,4%. Gemiddeld gaat de onroerendzaakbelasting met bijna 6% omhoog en de afvalstoffenheffingen reinigingsrechten zelfs met 10%.
  • • De hypotheekrenteaftrek ligt iets lager; voor de lagere en middeninkomens 37,1% in plaats van 37,35% en de hogere inkomens zien de hypotheekrenteaftrek dalen van 46% naar 43%. Het eigenwoningforfait gaat in percentage wel omlaag van 0,6% naar 0,5%, maar dat valt deels weer weg door de stijging van de WOZ-waarde.

Budgettering

Met het eerste loonstrookje van dit jaar in je bezit, is het een goed moment om een budgettering te maken. Wat komt er binnen en wat zijn de vaste uitgaven? Hoeveel per maand houd je over of kom je tekort?

Het is ook een goed moment om te overwegen wat je met het geld doet dat je overhoudt. Heb je een consumptieve lening, dan is het wellicht een mooi moment om extra af te lossen. Extra aflossen op de hypotheek is ook een optie, maar zorg wel dat je een goede spaarbuffer overhoudt. Daarbij scheelt het dat de vrijstelling voor de vermogensbelasting per belastingplichtige is gestegen van bijna € 31.000,- naar
€ 50.000,-.

Coronacrisis

Waar de koopkracht van werknemers per saldo met rond de 1% omhoog gaat, zijn het de flexwerkers en ondernemers die door corona geraakt zijn of worden, die een veel grotere en negatieve invloed zien op hun koopkracht.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Pensioenfondsen hebben hoge rendementen nodig

25 januari 2021

Wensdenken, dat is wat de meeste betrokken partijen doen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Niemand lijkt slecht nieuws te willen brengen. Liever schuiven we problemen door naar de toekomst, met als zeer reëel gevolg dat de huidige problemen alleen maar groter worden.

Rendementen van 6% tot 10%

De grote pensioenfondsen hebben over 2020 mooie rendementen behaald van tussen de 6% en 10%. Deze rendementen waren onder meer mogelijk dankzij de lagere rente. Die lage rente zorgt er ook voor dat de dekkingsgraden per saldo in 2020 gedaald zijn, omdat de verplichtingen dankzij deze lage rente sneller stegen dan de toename van het pensioenvermogen.

De komende jaren gaat de rekenrente nog verder omlaag, waardoor de pensioenfondsen hoge rendementen moeten halen om te voorkomen dat er de komende jaren pensioenkortingen plaats moeten vinden. De afgelopen twee jaar is onder grote druk van bijna alle betrokken partijen door minister Koolmees van Sociale Zaken besloten dat afgeweken mocht worden van de wettelijk vastgelegde kortingsregels. Tenminste als de dekkingsgraad minimaal 90% bedroeg; wat voor de meeste (grotere) pensioenfondsen in 2020 weer gelukt is. Maar richting het nieuwe pensioenstelsel in 2026 moet de dekkingsgraad minimaal 95% zijn.

Hogere pensioenpremies

Bij een groot aantal pensioenfondsen gaat dit jaar de pensioenpremie omhoog, terwijl de pensioenopbouw juist omlaag gaat bij meerdere pensioenfondsen. Op deze manier en in combinatie met goede rendementen hopen pensioenfondsen dat richting het nieuwe pensioenstelsel voldaan kan worden aan de minimale dekkingsgraad van 95%.

Werknemer werkt anderhalve dag per week voor zijn pensioen

Wat menig werknemer zich waarschijnlijk onvoldoende realiseert, is dat de pensioenpremie al vaak 25% tot 30% van de totale loonkosten uitmaakt. Een aantal jaar geleden gold dat we eigenlijk één dag in de week werken voor ons pensioen. Inmiddels gaat dat dus richting de anderhalve dag per week. De pensioenpremie wordt meestal grotendeels of volledig door de werkgever betaald. Voor degene die wel een deel van de pensioenpremie zelf betaalt, zal dit dus ook gevolgen hebben voor zijn netto salaris.

Wil je meer weten? Lees hoe je zelf een pensioen opbouwt.

10 simpele tips voor een lagere energierekening

15 januari 2021

Wil jij ook besparen op je energierekening zonder grote investeringen en moeite te doen? Besparen op de energierekening is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Dat is ook de reden waarom de overheid mensen steeds meer stimuleert om energiezuiniger te gaan leven. Zo draag je niet alleen je steentje bij aan een schonere wereld, maar het levert ook een flinke besparing op. Een lagere energierekening klinkt natuurlijk als muziek in de oren, maar hoe pak je dat precies aan? Wij geven 10 slimme én eenvoudig uitvoerbare bespaartips. 

1. Vervang gloeilampen voor (slimme) ledlampen

Maak je nog gebruik van gloeilampen? Vervang dan deze verlichting in huis voor ledlampen. Dankzij ledlampen bespaar je enorm veel geld. Niet alleen in de aanschaf (want: lange levensduur!), maar ook doordat ze efficiënter stroom in licht omzetten. 

2. Zet de verwarming één graadje lager

Zal je een temperatuurdaling van één graad echt opmerken in huis? Vaak is een dikke trui of fleece dekentje voldoende om je warm te houden (op de bank). Bovendien bespaar je tientallen euro’s en het effect in huis is vrijwel te verwaarlozen. 

3. Houd je deuren dicht

Laat warmte niet wegglippen! Houd altijd de deur dicht van de kamer waar je inzit en die je wilt verwarmen. Zo verdwijnt er minder warmte en bespaar je (zeker in de winter!) veel energie. 

4. Haal de opladers uit het stopcontact

Hoe vaak laat jij jouw (laptop/smartphone)oplader in het stopcontact zitten? Haal ze er na het opladen toch maar uit, want ook als apparaten al opgeladen zijn, verbruiken opladers nog energie. Wanneer je naast de opladers ook alle ‘slapende’ elektrische apparaten uit het stopcontact haalt, bespaar je al snel rond de zestig tot negentig euro per jaar! 

5. Check het energielabel bij aanschaf van nieuwe apparaten

Ga jij binnenkort een nieuwe magnetron of wasmachine kopen? Kijk dan niet alleen naar het strakke design en alle gave functionaliteiten, maar ook naar hoe energiezuinig het apparaat is. Op lange termijn bespaar je hier namelijk veel geld mee. 

6. Doe de gordijnen dicht bij koud weer

Trek jouw gordijnen dicht zodra het buiten donker is. Een gordijn werkt als een soort isolatielaag voor je ramen. Je houdt de kou buiten en de warmte binnen. Gordijnen zorgen voortaan dus niet alleen voor sfeer maar ook voor een lagere energierekening. 

7. Zet meubels niet tegen de verwarming aan

Doordat het meubelstuk voor de verwarming staat, kan de warmte niet goed verspreid worden door de ruimte. Zonde van de stookkosten! 

8. Maak minder vaak gebruik van een wasdroger

Wasdrogers zijn enorme energievreters! Probeer daarom eens wat vaker de was op te hangen. Wanneer je de wasdroger slechts de helft van de tijd gebruikt, kan je direct enkele tientjes per jaar besparen. 

9. Maak gebruik van de daluren

Veel energieleveranciers maken tegenwoordig gebruik van daluren. Hierbij is het noodzakelijk dat je over een dubbele meter beschikt. Wanneer je doordeweeks bijvoorbeeld na elf uur ’s avonds of in de weekenden energie verbruikt, zal je hiervoor minder betalen dan overdag. Check daarom voor de zekerheid jouw contractvoorwaarden. Door van de daluren gebruik te maken, kan je eenvoudig veel geld besparen. 

10. Stap regelmatig over van energiemaatschappij

Veel mensen blijven (nog steeds) jarenlang bij dezelfde energieleverancier. Vaak kan je door simpelweg over te stappen al enorm veel geld besparen. Jouw huidige energiemaatschappij geeft waarschijnlijk ook een korting om je als klant te behouden, maar ben je ergens anders niet alsnog goedkoper uit? Kortom, je hebt niks te verliezen! Het kan dan ook geen kwaad om een keer een goede berekening en vergelijking te maken.

Verduurzamen woning

Naast het doorvoeren van bovenstaande tips kun je ook nadenken over het verduurzamen van jouw woning. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van jouw oude CV ketel door een moderne energiezuinige variant. Of investeer in isolatie, zonnepanelen en/of een warmtepomp.

Financieren woning verduurzamen

Er zijn meerdere manieren om energiebesparende maatregelen te financieren. Wil je hier meer over weten? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een onafhankelijk financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep.

Maak een afspraak