Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Hoe raakt de coronacrisis mijn pensioen?

29 april 2020

De pensioenfondsen hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen daalden in het eerste kwartaal naar tussen de 82% en 86,4%. Dit zijn pensioenfondsen zoals ABP, pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) en PME, ook een pensioenfonds in de metaal- en technologische industrie.

De dekkingsgraad geeft aan of met het huidige pensioenvermogen de toekomstige pensioenuitkeringen betaald kunnen worden. Een dekkingsgraad moet over een langere periode gezien minimaal 104,3% zijn, anders moet het pensioenfonds de pensioenuitkering gaan korten.

Oorzaken dalende dekkingsgraden

Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor de dalende dekkingsgraden. De rente daalde over het hele eerste kwartaal gezien. Dat maakt toekomstige pensioenverplichtingen duurder. Maar vooral met het pensioenvermogen ging het niet goed. Aandelen gingen hard onderuit, waardoor bijvoorbeeld bij ABP € 45 miljard aan pensioenvermogen in rook opging en het pensioenvermogen met ongeveer 10% daalde naar € 420 miljard.

Wat merkt de consument daarvan?

Het pensioenvermogen en de rente gaan altijd op en neer. Zo gingen de beurzen in maart hard onderuit, om daarna ook weer een herstel te laten zien. Pensioenfondsen maken pas aan het eind van het jaar de balans op. Dan bepalen ze of de pensioenen gekort moeten worden. Om het helemaal ingewikkeld te maken: ook de grove plannen van het pensioenakkoord moeten dit jaar nog nader uitgewerkt worden. Door een andere pensioensystematiek kunnen pensioenkortingen wellicht achterwege blijven, zelfs als het pensioenvermogen onvoldoende is hersteld en/of de rente onvoldoende is gestegen. Het is dus nog even afwachten wat precies de gevolgen zullen zijn.

Beschikbare premieregeling

We zien steeds vaker dat werknemers een pensioen op basis van beschikbare premieregeling hebben. Dat betekent dat ze een eigen pensioenpotje hebben. Die premie wordt belegd in bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Op de pensioendatum is er een bedrag bij elkaar belegd en gespaard, waarmee je bij een pensioenuitvoerder een pensioen aankoopt.

Pensioenoverzicht

Over het algemeen geldt dat je pensioenpot een deuk heeft opgelopen in maart. Maar bedenk dan goed dat je pensioenpot sowieso op en neer beweegt met de markten. Eenmaal per jaar krijg je een overzicht. Besef je dat het overzicht dat je dit jaar krijgt, als peildatum 31-12-2019 heeft. Het jaar 2019 was een goed beleggingsjaar. Pas bij het overzicht van volgend jaar krijg je te zien wat de effecten zijn van de coronacrisis op je pensioenpot. Maar wellicht vindt er in de loop van dit jaar ook nog wel een verder herstel plaats. Wil je inzicht hebben in je huidige waarde van je pensioenpot, dan kun je dit bij de meeste verzekeraars digitaal inzien.

Pensioenen bewegen steeds meer mee met markten

De hoogte van pensioenen zal zeker in de toekomst meer meebewegen met de ontwikkeling op markten. Daarom is het ook goed om altijd zelf te kijken wat je naast je pensioen kunt doen aan sparen, beleggen of aflossen van je hypotheek. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je woning hypotheekvrij is of in ieder geval je resthypotheek te verkleinen, zorg je ervoor dat je er van verzekerd bent dat je in de toekomst lagere woonlasten hebt. Zo houd je meer geld over voor andere zaken.